Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 24/11/2015

living-abroad

Studentu ģimenes locekļi, kam ir ES pilsonība

Ja esat ES pilsonis, kurš pārcēlies uz citu ES valsti, lai tur mācītos, ES noteikumi jūsu ģimenes locekļiem atvieglo pievienošanos jums. Šajā lapā varat uzzināt, kā ģimenes locekļi var jums pievienoties.

Ņemiet vērā, ka tad, ja neesat pārcēlies uz citu ES valsti un joprojām dzīvojat savā valstī, ES noteikumi uz jums neattiecas, pat ja esat ES pilsonis. Tādā gadījumā spēkā ir valsts noteikumi.

Laulātais, bērni
Laulātais, bērni

Uzturēšanās ārzemēs ne ilgāk par 3 mēnešiem

Būdami ES pilsoņi, jūsu vīrs vai sieva un (maz)bērni drīkst uzturēties citā ES valstī kopā ar jums ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz jums.

Noskaidrojiet tiesības, nosacījumus un formalitātes:

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par 3 mēnešiem

Jūsu laulātais un (maz)bērni, ES pilsoņi, var dzīvot citā ES valstī kopā ar jums ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz visiem pārējiem ES pilsoņiem:

Noskaidrojiet tiesības, nosacījumus un formalitātes:

Ja jūsu laulātais  un no jums atkarīgie (maz)bērni nepieder nevienai no šīm kategorijām (piemēram, jūs studējat un jūsu laulātais uzturas mājās ar jūsu mazuli), viņi tomēr var palikt ar jums jaunajā mītnes valstī Eiropas Savienībā kā jūsu ģimenes locekļi:

 • ja esat reģistrēts apstiprinātā izglītības iestādē;
 • ja jums ir pietiekami ienākumi, lai spētu uzturēt visu ģimeni bez pabalsta;
 • ja jums ir visaptveroša visas ģimenes veselības apdrošināšana jaunajā valstī.

Valsts iestādes nedrīkst prasīt, lai jūsu ienākumi būtu lielāki par līmeni, kuru sasniedzot, jūsu ģimene ir tiesīga saņemt minimālo pabalstu.

Reģistrācija

Noskaidrojiet, kā saņemt reģistrācijas apliecību ģimenes locekļiem, kas dzīvo pie jums.

Pret visiem vienāda attieksme

Pret viņiem uzturēšanās laikā jāizturas tāpat kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem, sevišķi attiecībā uz darbu, samaksu, darbā iekārtošanas iespējām, reģistrēšanu skolā u.tml.

Dažas ES valstis var nolemt studentiem un viņu ģimenēm nepiešķirt uzturnaudu studijām, iekams viņi nav izpildījuši visus priekšnosacījumus pastāvīgas uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Lūgums pamest valsti, izraidīšana no valsts

Jūsu laulātais un (maz)bērni drīkst dzīvot citā ES valstī, kamēr viņi atbilst uzturēšanās nosacījumiem. Ja viņi vairs tiem neatbilst, valsts iestādes var viņus lūgt pamest valsti.

Izņēmuma gadījumos jūsu jaunā mītnes zeme var nolemt viņus izraidīt valsts politikas vai sabiedriskās drošības dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka viņi rada nopietnu apdraudējumu.

Lēmums par lūgumu pamest valsti jāpaziņo viņiem rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un tam, un līdz kuram datumam viņi šo lēmumu var pārsūdzēt.

Pastāvīga uzturēšanās

Būdami ES pilsoņi, jūsu laulātais un (maz)bērni var automātiski iegūt pastāvīgas uzturēšanās tiesības ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz jums, ja viņi attiecīgajā citā ES valstī ir legāli dzīvojuši 5 gadus pēc kārtas.

Tas nozīmē, ka viņi var tur palikt tik ilgi, cik vien vēlas, pat ja viņi tur nestrādā vai viņiem vajadzīgs pabalsts. Viņiem pienākas tādas pašas tiesības, pabalsti un priekšrocības kā attiecīgās valsts pilsoņiem.

Uzziniet, kā iegūt pastāvīgās uzturēšanās dokumentu, kas apliecina tiesības uzturēties bez papildu nosacījumiem.

Reģistrētais partneris
Reģistrētais partneris

Ja jūsu reģistrētais partneris ir ES pilsonis, viņš var dzīvot kopā ar jums jaunajā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz ES pilsoņiem.

Ja jūsu partneris strādā, saņem pensiju vai studē, jums vajadzētu noskaidrot nosacījumus un formalitātes:

Ja jūsu partneris neatbilst šiem nosacījumiem (piemēram, jūs strādājat, bet partneris paliek mājās), viņš vai viņa var uzturēties ar jums jaunajā mītnes valstī kā jūsu ģimenes loceklis.

Dažās ES valstīs reģistrētas attiecības uzskata par līdzvērtīgām laulībai. Šajā gadījumā noskaidrojiet, kādas ir uzturēšanās tiesības un nosacījumi, kas piemērojami laulātajiem.

Atsevišķas ES valstis neuzskata reģistrētas attiecības par līdzvērtīgām laulībai. Šajā gadījumā iepazīstieties ar spēkā esošajiem noteikumiem par citu radinieku uzturēšanās tiesībām un nosacījumiem.

Lasiet par reģistrētu partnerattiecību atzīšanu Eiropā.

Vecāki, citi radinieki un nereģistrētie partneri
Vecāki, citi radinieki un nereģistrētie partneri

Uzturēšanās ārzemēs ne ilgāk par 3 mēnešiem

Ja jūsu vecāki, citi radinieki un nereģistrētais partneris ir ES pilsoņi, viņiem ir tiesības uzturēties kopā ar jums citā ES valstī līdz 3 mēnešiem ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz jums.

Noskaidrojiet tiesības, nosacījumus un formalitātes:

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par 3 mēnešiem

Jūsu vecāki, citi radinieki un nereģistrētais partneris var dzīvot kopā ar jums citā ES valstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz visiem pārējiem ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet tiesības, nosacījumus un formalitātes:

Ja viņi (jūsu vecāki, citi radinieki un nereģistrētais partneris) nepieder nevienai no šīm kategorijām (piemēram, jūs studējat, un jūsu partneris uzturas mājās), viņi tomēr var palikt ar jums jaunajā mītnes valstī kā jūsu ģimenes locekļi:

 • vecāki un citi radinieki var palikt, ja viņi ir
  • smagi slimi un viņiem ir nepieciešama personiska jūsu palīdzība;
  • finansiāli atkarīgi no jums;
 • nereģistrētie partneri var palikt ar jums, ja viņiem ar jums ir ilgstošas attiecības.

Jūsu jaunās mītnes valsts iestādes pieņems lēmumu, izskatot jūsu gadījumu atsevišķi un ņemot vērā jūsu personiskos apstākļus un savus valsts nosacījumus.

ES tiesību akti jūsu nereģistrētajam partnerim un atkarīgajiem radiniekiem garantē šo:

 • lai viņu iesniegums, kurā viņi lūdz atļauju dzīvot kopā ar jums jaunajā mītnes valstī, tiktu izvērtēts attiecīgās valsts iestādēs;
 • lai viņi pēc iespējas ātrāk saņemtu rakstisku lēmumu;
 • ja viņu iesniegums tiek noraidīts, lai viņi šādu lēmumu varētu pārsūdzēt. Noraidījumā jābūt norādītiem iemesliem un izrietošajām sekām, kā arī tam, kādā veidā un līdz kuram datumam viņi šo lēmumu var pārsūdzēt.

Jums, studentam, būs jāpierāda šis (attiecībā uz jūsu vecākiem, citiem radiniekiem vai nereģistrēto partneri):

 • ka jums ir pietiekami ienākumi, lai dzīvotu bez pabalsta;
 • ka jums ir visaptveroša veselības apdrošināšana jaunajā mītnes zemē.

Valsts iestādes nedrīkst prasīt, lai jūsu ienākumi pārsniegtu līmeni, kuru sasniedzot, jūsu ģimene ir tiesīga saņemt minimālo pabalstu.

Reģistrācija

Trīs mēnešu laikā pēc ierašanās jūsu vecākiem, citiem radiniekiem un nereģistrētajam partnerim jāvēršas varasiestādē (parasti pilsētas domē vai policijā), lai saņemtu reģistrācijas apliecību.

Noskaidrojiet, kā saņemt reģistrācijas apliecību ģimenes locekļiem, kas dzīvo pie jums.

 

Pret visiem vienāda attieksme

Pret jūsu vecākiem, citiem radiniekiem un nereģistrēto partneri viņu uzturēšanās laikā jāizturas tāpat kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem, sevišķi attiecībā uz darbu, samaksu, darbā iekārtošanas iespējām, reģistrēšanu skolā u.tml.

Dažas ES valstis var nolemt studentiem un viņu ģimenēm nepiešķirt uzturnaudu studijām, iekams viņi nav izpildījuši visus priekšnosacījumus pastāvīgas uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Lūgums pamest valsti, izraidīšana no valsts

Jūsu vecāki, citi radinieki un nereģistrētais partneris drīkst dzīvot attiecīgajā valstī kopā ar jums, kamēr viņi atbilst uzturēšanās nosacījumiem. Ja viņi vairs tiem neatbilst, valsts iestādes var viņus lūgt pamest valsti.

Izņēmuma gadījumos jūsu jaunā mītnes zeme var nolemt viņus izraidīt valsts politikas vai sabiedriskās drošības dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka viņi rada nopietnu apdraudējumu.

Abos gadījumos šis lēmums viņiem jāpaziņo rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un tam, un līdz kuram datumam viņi šo lēmumu var pārsūdzēt.

Pastāvīga uzturēšanās

Būdami ES pilsoņi, jūsu vecāki, citi radinieki un nereģistrētais partneris var automātiski iegūt pastāvīgas uzturēšanās tiesības ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz jums, ja viņi citā ES valstī ir legāli dzīvojuši 5 gadus pēc kārtas.

Tas nozīmē, ka viņi var tur palikt tik ilgi, cik vien vēlas, pat ja viņi tur nestrādā vai viņiem vajadzīgs pabalsts. Viņiem pienākas tādas pašas tiesības, pabalsti un priekšrocības kā attiecīgās valsts pilsoņiem.

Uzziniet, kā iegūt pastāvīgās uzturēšanās dokumentu, kas apliecina tiesības uzturēties bez papildu nosacījumiem.

ES tiesību akti
Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

  vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

  Retour au texte en cours.

  Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

  Retour au texte en cours.

  vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

  Retour au texte en cours.

  Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

  Retour au texte en cours.

  Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

  Retour au texte en cours.