Naršymo kelias

Atnaujinta 2015-11-24

living-abroad

Studentų šeimos nariai ES piliečiai

Jei esate ES pilietis, persikėlęs į kitą ES šalį studijuoti, dėl ES taisyklių jūsų šeimos nariams lengviau prie jūsų prisijungti. Šiame puslapyje sužinosite apie savo šeimos narių galimybes atvykti gyventi su jumis.

Net jei esate ES pilietis, jei nesate persikėlęs į kitą ES šalį, o gyvenate savo šalyje, ES taisyklės netaikomos. Tokiu atveju taikomos nacionalinės taisyklės.

Sutuoktiniai ir vaikai
Sutuoktiniai ir vaikai

Buvimas užsienyje iki 3 mėnesių

Kaip ES piliečiai, jūsų vyras ar žmona ir vaikai bei anūkai gali su jumis būti kitoje ES šalyje tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos jums.

Pasitikrinkite, kokios teisės, sąlygos ir formalumai taikomi:

Buvimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Kaip ES piliečiai, jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir vaikai bei anūkai gali kartu su jumis gyventi jūsų naujojoje ES šalyje ES piliečiams taikomomis sąlygomis.

Pasitikrinkite, kokios teisės, sąlygos ir formalumai taikomi:

Jei jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir išlaikomi vaikai bei anūkai nepatenka nė į vieną iš šių kategorijų (pavyzdžiui, jūs studijuojate, o jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė lieka namuose rūpintis vaiku), jie vis tiek gali gyventi kartu su jumis jūsų naujojoje šalyje kaip jūsų šeimos nariai:

 • jei jūs esate užsiregistravęs (-usi) patvirtintoje mokymo įstaigoje,
 • jei turite pakankamai pajamų visai savo šeimai gyventi be finansinės paramos,
 • jei visa jūsų šeima apdrausta visapusišku sveikatos draudimu naujojoje šalyje.

Nacionalinės valdžios institucijos negali reikalauti, kad jūsų pajamos būtų didesnės nei lygis, kuriam esant jūs turėtumėte teisę prašyti bazinės paramos toje šalyje.

Registravimasis

Sužinokite, kaip gauti registracijos liudijimą kartu su jumis gyvenantiems šeimos nariams.

Vienodos sąlygos

Gyvenimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu jie turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Kai kurios ES šalys gali nuspręsti studentams ir jų šeimoms neskirti stipendijos gyvenimo išlaidoms, kol jie neįgis teisės nuolat gyventi šalyje.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir vaikai bei anūkai gali gyventi kitoje ES šalyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip nebėra, nacionalinės valdžios institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba įpareigojimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Teisė nuolat gyventi šalyje

Kaip ES piliečiai, jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė ir vaikai bei anūkai gali automatiškai ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos jums, įgyti teisę nuolat gyventi kitoje ES šalyje, jei jie 5 metus be petraukosteisėtai gyveno kitoje ES šalyje.

Tai reiškia, kad jie gali joje būti tiek, kiek nori, net jei nedirba ar jiems reikia finansinės paramos. Jie turėtų turėti tokias pačias teises, galėti naudotis tokiomis pačiomis privilegijomis ir išmokomis, kaip ir tos šalies piliečiai.

Sužinokite, kaip gauti nuolatinio gyventojo dokumentą, patvirtinantį jų besąlygišką teisę pasilikti šalyje.

Registruotieji partneriai
Registruotieji partneriai

Kaip ES pilietis, jūsų registruotasis partneris gali gyventi jūsų naujojoje ES šalyje ES piliečiams taikomomis sąlygomis.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Jei jūsų partneris šių sąlygų neatitinka (pavyzdžiui, jūs dirbate, o jis lieka namuose), jis vis tiek gali su jumis būti jūsų naujojoje šalyje kaip jūsų šeimos narys.

Kai kuriose ES šalyse registruotieji partneriai traktuojami taip pat kaip susituokusios poros. Tokiu atveju turėtumėte patikrinti, kokios yra sutuoktinių teisės gyventi tose šalyse ir kokios sąlygos jiems taikomos.

Kitos ES šalys nelaiko registruotos partnerystės lygiaverte santuokai. Tokiu atveju turėtumėte patikrinti, kokios yra kitų giminaičių teisės jose gyventi ir kokios sąlygos jiems taikomos.

Informacija apie registruotos partnerystės pripažinimą Europoje.

Tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotieji partneriai
Tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotieji partneriai

Buvimas užsienyje iki 3 mėnesių

Kaip ES piliečiai, jūsų tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotasis partneris ar partnerė turi teisę kartu su jumis būti kitoje ES šalyje iki 3 mėnesių tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos jums.

Pasitikrinkite, kokios teisės, sąlygos ir formalumai taikomi:

Buvimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Jūsų tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotasis partneris ar partnerė gali kartu su jumis gyventi jūsų naujojoje ES šalyje ES piliečiams taikomomis sąlygomis.

Pasitikrinkite, kokios teisės, sąlygos ir formalumai taikomi:

Jei jie (jūsų tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotasis partneris ar partnerė) nepatenka nė į vieną iš šių kategorijų, (pavyzdžiui, jūs studijuojate, o jūsų partneris ar partnerė lieka namuose), jie vis tiek gali kartu su jumis būti jūsų naujojoje šalyje kaip jūsų šeimos nariai:

 • Tėvai ir kiti giminaičiai gali būti kitoje ES šalyje:
  • jei jie sunkiai serga ir jūs asmeniškai turite jais rūpintis arba
  • jei jūs juos išlaikote;
 • neregistruotasis partneris ar partnerė gali su jumis būti kitoje šalyje, jei jį (ją) su jumis sieja ilgalaikiai santykiai.

Naujosios šalies valdžios institucijos priims sprendimą kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgdamos į jūsų asmenines aplinkybes ir šios šalies sąlygas.

ES teise jūsų neregistruotiesiems partneriams arba išlaikomiems giminaičiams užtikrinama:

 • kad jų paraišką gyventi su jumis naujojoje šalyje įvertintų tos šalies valdžios institucijos,
 • kad jie kuo greičiau gautų sprendimą raštu,
 • kad jie galėtų pateikti skundą, jei jų paraiška būtų atmesta. Tokiu atveju jiems turi būti išdėstytos priežastys bei padariniai ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Kaip studentas (-ė) turėsite įrodyti, kad (savo tėvams, kitiems giminaičiams ir neregistruotajam partneriui ar partnerei) turite:

 • pakankamai pajamų gyventi be finansinės paramos,
 • visapusišką sveikatos draudimą savo naujojoje šalyje.

Nacionalinės valdžios institucijos negali reikalauti, kad jūsų pajamos būtų didesnės nei lygis, kuriam esant jūs turėtumėte teisę prašyti bazinės paramos toje šalyje.

Registravimasis

Jūsų tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotasis partneris ar partnerė per 3 mėnesius nuo atvykimo valdžios institucijų (dažnai savivaldybės arba vietos policijos poskyrio) turėtų paprašyti registracijos pažymos.

Sužinokite, kaip gauti registracijos liudijimą kartu su jumis gyvenantiems šeimos nariams.

 

Vienodos sąlygos

Jūsų tėvai, neregistruotasis partneris ar partnerė ir kiti giminaičiai buvimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Kai kurios ES šalys gali nuspręsti studentams ir jų šeimoms neskirti stipendijos gyvenimo išlaidoms, kol jie neįgis teisės nuolat gyventi šalyje.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Jūsų tėvai, kiti giminaičiai arba neregistruotasis partneris ar partnerė gali gyventi su jumis kitoje šalyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip nebėra, nacionalinės valdžios institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Abiem atvejais sprendimas išsiųsti iš šalies jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Teisė nuolat gyventi šalyje

Kaip ES piliečiai, jūsų tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotasis partneris ar partnerė gali automatiškai ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos jums, įgyti teisę nuolat gyventi kitoje ES šalyje, jei jie 5 metus be petraukos teisėtai gyveno kitoje ES šalyje.

Tai reiškia, kad jie gali joje būti tiek, kiek nori, net jei nedirba ar jiems reikia finansinės paramos. Jie turėtų turėti tokias pačias teises, galėti naudotis tokiomis pačiomis privilegijomis ir išmokomis, kaip ir tos šalies piliečiai.

Sužinokite, kaip gauti nuolatinio gyventojo dokumentą, patvirtinantį jų besąlygišką teisę pasilikti šalyje.

ES teisės aktai
Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai

  Pagalba ir patarimai

  arba Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis (-ė)

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

  Retour au texte en cours.

  arba Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis (-ė)

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

  Retour au texte en cours.