Navigációs útvonal

Frissítve : 24/11/2015

living-abroad

Diákok uniós családtagjai

Ha Ön valamelyik EU-tagország állampolgára, és egy másik tagállamban folytat tanulmányokat, az uniós szabályok értelmében családtagjai is könnyített feltételekkel csatlakozhatnak Önhöz. Ezen az oldalon megismerheti az uniós állampolgárok családtagjaira vonatkozó tartózkodási szabályokat.

Ha Ön uniós ország állampolgáraként hazájában él, az uniós tartózkodási szabályok nem vonatkoznak Önre és családtagjaira. Ebben az esetben hazájának nemzeti jogszabályait kell alkalmazni.

Házastársam / gyermekeim
Házastársam / gyermekeim

A legfeljebb három hónapig tartó külföldi tartózkodás

Uniós polgárként az Ön férje/felesége, gyermekei és unokái ugyanolyan feltételek mellett tartózkodhatnak Önnel egy másik EU-tagországban, mint amelyek az Ön ott-tartózkodására vonatkoznak.

A vonatkozó jogok és feltételek, illetve a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Három hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Ha az Ön házastársa, gyermekei és unokái uniós polgárként három hónapnál hosszabb ideig kívánnak az Ön új lakhelyéül szolgáló uniós országban tartózkodni, ezt az EU-tagországok állampolgáraira vonatkozó általános feltételek mellett tehetik meg.

A vonatkozó jogok és feltételek, illetve a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Még abban az esetben is elképzelhető, hogy házastársa, illetve eltartott gyermekei és unokái családtagként Önnel maradhatnak három hónapot meghaladó ideig a fogadó országban, ha nem tartoznak az említett kategóriák egyikébe sem (ez lehet például a helyzet, ha Ön tanulmányokat folytat az adott országban, házastársa viszont nem dolgozik, hanem otthon van közös gyermekükkel). Erre akkor van mód, ha Ön:

 • beiratkozott az államilag elismert helyi oktatási intézmények valamelyikébe;
 • elegendő jövedelemmel rendelkezik ahhoz, hogy — jövedelemtámogatás nélkül — egész családja megéljen belőle;
 • az adott országban teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik, mely az egész családra kiterjed.

A fogadó ország hatóságai nem írhatják elő, hogy az Ön jövedelme meghaladja azt az összeget, amely feljogosítaná arra, hogy az adott országban alapszintű jövedelemtámogatásban részesüljön.

Bejelentkezés a hatóságoknál

Uniós családtagok bejelentése egy másik EU-országban - tudnivalók.

Egyenlő bánásmód

Kinntartózkodásuk alatt házastársát, gyermekeit, illetve unokáit az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.

Az egyes uniós országok dönthetnek úgy, hogy a diákokat és azok családtagjait nem részesítik megélhetési támogatásban mindaddig, amíg az érintettek jogosultságot nem szereznek arra, hogy huzamos ideig az országban tartózkodjanak.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

Az Ön házastársa, gyermekei és unokái mindaddig Önnel maradhatnak az adott EU-tagországban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy - közrendi vagy közbiztonsági okokból - kiutasítja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. Ugyancsak írásban kell adott esetben felszólítani őket arra, hogy hagyják el az ország területét. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és meddig tudnak a döntés ellen fellebbezni.

Huzamos tartózkodás

Uniós polgárként az Ön házastársa, gyermekei és unokái automatikusan jogot szerezhetnek arra, hogy huzamos ideig a kérdéses tagállamban tartózkodjanak, ha már legalább öt éve megszakítás nélkül és jogszerűen az adott országban élnek. Ebben a tekintetben ugyanazok a feltételek vonatkoznak rájuk, mint Önre.

Annyi ideig az országban maradhatnak, ameddig csak akarnak, még abban az esetben is, ha nem állnak munkaviszonyban, és ha jövedelemtámogatásra van szükségük.  Az Ön házastársa, gyermekei, illetve unokái ugyanazokra a jogokra, ellátásokra és kedvezményekre jogosultak, mint az adott ország állampolgárai.

Nézzen utána, hogyan szerezheti be a feltétel nélküli huzamos tartózkodásra feljogosító okmányt hozzátartozói számára.

Bejegyzett élettársam
Bejegyzett élettársam

Uniós polgárként az Ön bejegyzett élettársa ugyanolyan feltételek mellett tartózkodhat Önnel a fogadó országban, mint a többi EU-tagország állampolgára.

Ha élettársa munkát vállal, nyugdíjat kap, vagy tanulmányokat folytat, a rá vonatkozó feltételeket és az általa teljesítendő adminisztratív követelményeket az alábbi oldalak ismertetik.

Ha élettársa nem tartozik a fenti kategóriák valamelyikébe, (például ha - Önnel ellentétben - nem dolgozik), továbbra is jogosult lehet arra, hogy családtagként a fogadó országban tartózkodjék Önnel.

Egyes EU-tagországok ugyanolyan elbánásban részesítik a bejegyzett élettársakat, mint a házastársakat. Ebben az esetben Önöknek a házastársakat megillető tartózkodási jogoknak és a házastársakra vonatkozó feltételeknek kell utánanézniük.

Más uniós országok nem ismerik el a bejegyzett élettársi kapcsolatot a házassággal egyenértékű kapcsolatnak. Ebben az esetben Önöknek arról érdemes tájékozódniuk, milyen tartózkodási jogok illetik meg az egyéb rokonokat, és milyen feltételek vonatkoznak rájuk.

További információk a bejegyzett élettársi kapcsolat elismeréséről Európában.

Szüleim / egyéb rokonaim / be nem jegyzett élettársam
Szüleim / egyéb rokonaim / be nem jegyzett élettársam

A legfeljebb három hónapig tartó külföldi tartózkodás

EU-tagország állampolgáraként az Ön be nem jegyzett élettársának, szüleinek, illetve egyéb rokonainak joguk van három hónapig Önnel együtt egy másik EU-tagországban tartózkodni. Ott-tartózkodásukra ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az Ön kinntartózkodására.

A vonatkozó jogok és feltételek, illetve a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Három hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Ha az Ön be nem jegyzett élettársa, szülei, illetve egyéb rokonai három hónapnál hosszabb ideig kívánnak az Ön új lakhelyéül szolgáló uniós országban tartózkodni, ezt az EU-tagországok állampolgáraira vonatkozó általános feltételek mellett tehetik meg.

A vonatkozó jogok és feltételek, illetve a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Még abban az esetben is elképzelhető, hogy be nem jegyzett élettársa, szülei, illetve egyéb rokonai családtagként három hónapot meghaladó ideig Önnel maradhatnak a fogadó országban, ha nem teljesítik a vonatkozó feltételeket (ez lehet például a helyzet, ha Ön tanulmányokat folytat az adott országban, élettársa pedig nem dolgozik):

 • Az Ön szülei és egyéb rokonai akkor maradhatnak a fogadó országban, ha:
  • súlyos betegségben szenvednek, és rá vannak utalva az Ön személyes gondoskodására, illetve ha
  • az Ön eltartottjai.
 • Be nem jegyzett élettársa akkor tartózkodhat Önnel az országban, ha tartós párkapcsolatban él Önnel.

A hatóságok eseti alapon bírálják el az Ön élettársának/szüleinek/egyéb rokonainak tartózkodási kérelmét, és ennek során figyelembe veszik az Önök sajátos helyzetét és az ország által támasztott követelményeket is.

Az uniós jog garantálja az Ön be nem jegyzett élettársa, illetve eltartott rokonai számára, hogy:

 • az Ön tartózkodási helyéül szolgáló ország hatóságai elbírálják arra irányuló kérelmüket, hogy Önnel együtt az országban tartózkodjanak;
 • a hatóságok a lehető leghamarabb írásban tájékoztatják őket döntésükről;
 • fellebbezhetnek, ha kérelmüket elutasítják. Ha a hatóságok a tartózkodási kérelem elutasítása mellett döntenek, meg kell indokolniuk döntésüket, és ismertetniük kell, hogy az elutasítás milyen következményekkel jár az Ön élettársára/szüleire/rokonaira nézve. A határozatnak arra is ki kell térnie, hogyan és meddig lehet fellebbezni a döntés ellen.

Önnek diákként igazolnia kell (be nem jegyzett élettársa, szülei, illetve egyéb rokonai vonatkozásában), hogy:

 • elegendő a jövedelme ahhoz, hogy jövedelemtámogatás nélkül megéljenek belőle;
 • teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik a tartózkodási hely szerinti országban.

A fogadó ország hatóságai nem írhatják elő, hogy az Ön jövedelme meghaladja azt az összeget, amely feljogosítaná arra, hogy az adott országban alapszintű jövedelemtámogatásban részesüljön.

Bejelentkezés a hatóságoknál

Az Ön be nem jegyzett élettársának, illetve szüleinek és egyéb rokonainak a beutazásuktól számított három hónapon belül regisztrációs igazolást kell kiváltaniuk a hatóságoktól (gyakran az önkormányzati hivatalnál vagy a helyi rendőrőrsön).

Uniós családtagok bejelentése egy másik EU-országban - tudnivalók.

Egyenlő bánásmód

Kinntartózkodásuk alatt be nem jegyzett élettársát/szüleit/egyéb rokonait az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.

Az egyes uniós országok dönthetnek úgy, hogy a diákokat és azok családtagjait nem részesítik megélhetési támogatásban mindaddig, amíg az érintettek jogosultságot nem szereznek arra, hogy huzamos ideig az országban tartózkodjanak.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

Az Ön be nem jegyzett élettársa, illetve szülei és egyéb rokonai mindaddig Önnel maradhatnak az adott országban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy — közrendi vagy közbiztonsági okokból - kiutasítja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. Ugyancsak írásban kell adott esetben felszólítani őket arra, hogy hagyják el az ország területét. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és meddig tudnak a döntés ellen fellebbezni.

Huzamos tartózkodás

Uniós polgárként az Ön be nem jegyzett élettársa/szülei/egyéb rokonai automatikusan jogot szerezhetnek arra, hogy huzamos ideig egy másik EU-tagországban tartózkodjanak, ha már legalább öt éve megszakítás nélkül és jogszerűen az adott országban élnek. Ebben a tekintetben ugyanazok a feltételek vonatkoznak rájuk, mint Önre.

Annyi ideig az országban maradhatnak, ameddig csak akarnak, még abban az esetben is, ha nem állnak munkaviszonyban, és ha jövedelemtámogatásra van szükségük.  Az Ön be nem jegyzett élettársa, illetve szülei és egyéb rokonai ugyanazokra a jogokra, ellátásokra és kedvezményekre jogosultak, mint az adott ország állampolgárai.

Nézzen utána, hogyan szerezheti be a feltétel nélküli huzamos tartózkodásra feljogosító okmányt hozzátartozói számára.

EU-jogszabályok
Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz

  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz

  vagy izlandi, liechtensteini vagy norvég állampolgár

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

  Retour au texte en cours.

  vagy izlandi, liechtensteini vagy norvég állampolgár

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

  Retour au texte en cours.