Navigacijski put

Ažurirano : 24/11/2015

living-abroad

Prava boravka za članove obitelji studenata koji su državljani države članice EU-a

Ako ste građanin EU-a i preselili ste se u drugu državu članicu EU-a kako biste ondje studirali, zahvaljujući pravilima EU-a vaša obitelj može vam se lakše pridružiti. Na ovoj stranici možete pronaći informacije o tome kako vam se članovi vaše obitelji mogu pridružiti.

Iako ste građanin EU-a, pravila EU-a ne primjenjuju se ako se niste preselili u drugu državu članicu EU-a i ako živite u matičnoj zemlji. U tom se slučaju primjenjuju nacionalna pravila.

Moj bračni drug / djeca
Moj bračni drug / djeca

Boravak u inozemstvu do tri mjeseca

Vaš suprug ili supruga, djeca i unuci mogu, kao državljani jedne države članice, s vama boraviti u drugoj državi članici pod istim uvjetima koji se primjenjuju na vas.

Saznajte više o pravima, uvjetima i formalnostima za sljedeće skupine:

Boravak u inozemstvu duži od tri mjeseca

Vaš bračni drug, djeca i unuci mogu, kao državljani jedne države članice, s vama boraviti u vašoj novoj državi članici pod istim uvjetima koji se primjenjuju na državljane država članica.

Saznajte više o pravima, uvjetima i formalnostima za sljedeće skupine:

Ako vaš bračni drug, djeca i unuci koji ovise o vama ne ispunjavaju te uvjete (primjerice, vi studirate, a vaš se partner kod kuće brine za vaše dijete), moguće je da i dalje mogu živjeti s vama u vašoj novoj državi kao članovi obitelji pod sljedećim uvjetima:

 • upisani ste u odobrenu obrazovnu ustanovu
 • imate dovoljne prihode da cijela obitelj živi bez potpore dohotku
 • u novoj državi imate sveobuhvatno zdravstveno osiguranje za cijelu obitelj.

Nacionalna nadležna tijela ne smiju zahtijevati da vaši prihodi budu iznad razine koja bi bila dovoljna da vam se odobri osnovna potpora dohotku u toj državi.

Prijava

Saznajte kako dobiti potvrdu o prijavi za članove obitelji koji žive s vama.

Jednako postupanje

Tijekom njihova boravka u novoj državi s vašom rodbinom i partnerom potrebno je postupati kao s državljanima te države, posebno kada je riječ o pristupu zapošljavanju, plaći, prednostima kojima se olakšava pristup zaposlenju, upisu u škole itd.

Nadležna tijela nekih država članica mogu donijeti odluku o nedodjeljivanju stipendije studentima i njihovim obiteljima dok ne ispune uvjete za stalni boravak.

Zahtjev za napuštanje zemlje / protjerivanje

Vaš bračni drug, djeca i unuci mogu živjeti u drugoj državi članici pod uvjetom da ispunjavaju uvjete potrebne za boravak ondje. Ako ih više ne ispunjavaju, nacionalna nadležna tijela od njih mogu zatražiti da napuste zemlju.

U iznimnim slučajevima nadležna tijela vaše nove države mogu donijeti odluku o njihovu protjerivanju zbog ugrožavanja javnog interesa ili javne sigurnosti, ali samo ako mogu dokazati da su vrlo ozbiljna prijetnja.

Odluka o protjerivanju ili zahtjev za napuštanje zemlje mora im se dostaviti u pisanom obliku. Ondje moraju biti navedeni svi razlozi, načini na koje se mogu žaliti i rok do kojega to mogu učiniti.

Stalni boravak

Vaš bračni drug, djeca i unuci mogu, kao državljani jedne države članice, automatski steći pravo na stalni boravak pod istim uvjetima koji se primjenjuju i na vas ako su pet godina zakonito i bez prekida živjeli u drugoj državi.

To znači da ondje mogu ostati koliko žele, čak i ako nisu zaposleni ili im je potrebna potpora dohotku. Trebali bi uživati ista prava, koristi i prednosti koja imaju i državljani te države članice.

Saznajte kako im se može izdati dozvola za stalni boravak kako bi se potvrdilo njihovo pravo na bezuvjetan ostanak u državi.

Moj registrirani partner
Moj registrirani partner

Vaš registrirani partner, kao državljanin države članice, može živjeti u vašoj novoj državi članici pod istim uvjetima koji se primjenjuju na državljane država članica.

Ako je vaš partner zaposlen, prima mirovinu ili studira, saznajte više o uvjetima i formalnostima ovdje:

Ako ne ispunjava te uvjete (primjerice, vi radite, a vaš se partner kod kuće brine za vaše dijete), moguće je da i dalje može boraviti s vama u vašoj novoj državi kao član obitelji.

U nekim državama članicama s registriranim partnerstvima postupa se na isti način kao s bračnim parovima. U tom biste slučaju trebali saznati više o pravima i uvjetima boravka za bračne drugove.

U drugim državama članicama registrirano partnerstvo ne smatra se istovjetnim braku. U tom slučaju saznajte više o pravima i uvjetima boravka za ostalu rodbinu.

Saznajte više o priznavanju registriranih partnerstava u Europi.

Moji roditelji / ostala rodbina / neregistrirani partner
Moji roditelji / ostala rodbina / neregistrirani partner

Boravak u inozemstvu do tri mjeseca

Vaši roditelji, ostala rodbina i neregistrirani partner kao državljani jedne države članice imaju pravo boraviti s vama u drugoj državi članici do tri mjeseca pod istim uvjetima koji se primjenjuju na vas.

Saznajte više o pravima, uvjetima i formalnostima za sljedeće skupine:

Boravak u inozemstvu duži od tri mjeseca

Vaši roditelji, ostala rodbina i neregistrirani partner mogu živjeti s vama u vašoj novoj državi članici pod istim uvjetima koji se primjenjuju na državljane država članica.

Saznajte više o pravima, uvjetima i formalnostima za sljedeće skupine:

Ako ne ispunjavaju te uvjete (primjerice, vi studirate, a vaš se partner kod kuće brine za vaše dijete), moguće je da i dalje mogu boraviti s vama u vašoj novoj državi kao članovi obitelji:

 • roditelji i ostala rodbina mogu ostati u sljedećim slučajevima:
  • teško su bolesni i potrebni ste im kako biste se o njima osobno brinuli ili
  • ekonomski su ovisni o vama
 • neregistrirani partneri mogu boraviti s vama ako ste u dugotrajnoj vezi.

Nadležna tijela u vašoj novoj državi odlučit će na temelju pojedinačnog slučaja i pritom uzeti u obzir vaše osobne okolnosti i nacionalne uvjete.

Zakonodavstvom EU-a vašem je neregistriranom partneru i rodbini koja o vama ovisi zajamčeno sljedeće:

 • njihov zahtjev za boravak s vama u vašoj novoj državi procjenjuju nadležna tijela te države
 • u najkraćem mogućem roku primaju odluku u pisanom obliku
 • mogu se žaliti u slučaju odbijanja njihova zahtjeva; u odbijenici moraju biti navedeni razlozi i implikacije te načini podnošenja žalbe i rok do kojeg je to potrebno učiniti.

Kao student, morat ćete dokazati da za sebe, svoje roditelje, ostalu rodbinu ili neregistriranog partnera imate sljedeće:

 • dovoljne prihode da živite bez potpore dohotku
 • sveobuhvatno zdravstveno osiguranje u vašoj novoj državi.

Nacionalna nadležna tijela ne smiju zahtijevati da vaši prihodi budu iznad razine koja bi bila dovoljna da vam se odobri osnovna potpora dohotku u toj državi.

Prijava

Vaši roditelji, ostala rodbina i neregistrirani partner trebali bi zatražiti potvrdu o prijavi od nadležnih tijela (često je riječ o gradskoj vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji) u roku od tri mjeseca od dolaska.

Saznajte kako dobiti potvrdu o prijavi za članove obitelji koji žive s vama.

 

Jednako postupanje

Tijekom njihova boravka u novoj državi s vašim roditeljima / neregistriranim partnerom / ostalom rodbinom potrebno je postupati kao s državljanima te države, posebno kada je riječ o pristupu zapošljavanju, plaći, prednostima kojima se olakšava pristup zaposlenju, upisu u škole itd.

Nadležna tijela nekih država članica mogu donijeti odluku o nedodjeljivanju stipendije studentima i njihovim obiteljima dok ne ispune uvjete za stalni boravak.

Zahtjev za napuštanje zemlje / protjerivanje

Vaši roditelji, ostala rodbina i neregistrirani partner mogu živjeti s vama u vašoj državi pod uvjetom da ispunjavaju uvjete potrebne za boravak ondje. Ako više ne ispunjavaju te uvjete, nacionalna nadležna tijela od njih mogu zatražiti da napuste zemlju.

U iznimnim slučajevima nadležna tijela vaše nove države mogu donijeti odluku o njihovu protjerivanju zbog ugrožavanja javnog interesa ili javne sigurnosti, ali samo ako mogu dokazati da su vrlo ozbiljna prijetnja.

U oba slučaja odluka im se mora dostaviti u pisanom obliku. Ondje moraju biti navedeni svi razlozi, načini na koje se mogu žaliti i rok do kojega to mogu učiniti.

Stalni boravak

Vaši roditelji, ostala rodbina i neregistrirani partner mogu, kao državljani jedne države članice, automatski steći pravo na stalni boravak pod istim uvjetima koji se primjenjuju i na vas ako su pet godina zakonito i bez prekida živjeli u drugoj državi članici.

To znači da ondje mogu ostati koliko žele, čak i ako nisu zaposleni ili ako im je potrebna potpora dohotku. Trebali bi uživati ista prava, koristi i prednosti koja imaju i državljani te države članice.

Saznajte kako im se može izdati dozvola za stalni boravak kako bi se potvrdilo njihovo pravo na bezuvjetan ostanak u državi.

Zakonodavstvo EU
Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje

  Pomoć i savjetovanje

  ili državljani Islanda, Lihtenštajna ili Norveške

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška.

  Retour au texte en cours.

  ili državljani Islanda, Lihtenštajna ili Norveške

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška.

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška.

  Retour au texte en cours.