Navigointipolku

Päivitetty : 24/11/2015

living-abroad

Perheenjäsenet (EU-kansalaiset)

Jos olet EU-kansalainen ja muutat opiskelemaan toiseen EU-maahan, EU-sääntöjen ansiosta perheesi on helpompi seurata mukanasi. Tällä sivulla on tietoa siitä, kuinka perheenjäsenesi voivat muuttaa luoksesi.

Vaikka olisit EU-kansalainen, EU-sääntöjä ei sovelleta, jos et ole muuttanut toiseen EU-maahan vaan asut siinä maassa, jonka kansalainen olet. Tällöin sovelletaan kansallisia sääntöjä.

Puoliso / lapsi
Puoliso / lapsi

Enintään kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

EU:n kansalaisina aviomiehesi tai -vaimosi ja (lapsen)lapsesi voivat oleskella luonasi toisessa EU-maassa samoilla ehdoilla kuin sinäkin.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Yli kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Puolisosi ja (lapsen)lapsesi ovat EU:n kansalaisia, joten he voivat oleskella uudessa EU:n alueella olevassa asuinmaassasi samoilla ehdoilla kuin muutkin EU:n kansalaiset.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Jos puolisosi tai huollettavat (lapsen)lapsesi eivät kuulu mihinkään näistä ryhmistä (jos esimerkiksi sinä opiskelet ja puolisosi on kotona yhteisen lapsenne kanssa), he voivat silti oleskella luonasi uudessa asuinmaassasi perheenjäseninä seuraavissa tapauksissa:

 • olet kirjoilla hyväksytyssä oppilaitoksessa
 • sinulla on riittävät tulot, jotta voit elättää koko perheesi ilman toimeentulotukea
 • sinulla on uudessa asuinmaassanne kattava sairausvakuutus koko perheellesi.

Kansalliset viranomaiset eivät voi edellyttää tulojen olevan suuremmat kuin kyseisessä maassa toimeentulotukeen oikeuttava summa.

Oleskeluoikeuden rekisteröinti

Lisätietoa perheenjäsenen rekisteröintitodistuksesta .

Yhdenvertainen kohtelu

Uudessa asuinmaassasi perheenjäseniäsi on kohdeltava samoin kuin maan omia kansalaisia erityisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi työhön pääsy, palkka-asiat, työskentelyn mahdollistavat avustukset tai kouluun ilmoittautuminen.

Muutamissa EU-maissa opiskelijat ja heidän perheensä eivät välttämättä saa opintotukea, ennen kuin he ovat saaneet pysyvän oleskeluoikeuden.

Poistumiskehotus/maastapoistaminen

Puolisosi ja (lapsen)lapsesi saavat oleskella luonasi toisessa EU-maassa niin kauan kuin he täyttävät oleskelun ehdot. Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset voivat antaa maastapoistumiskehotuksen.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi voi päättää poistaa perheenjäsenesi maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että hän muodostaa todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Maastapoistamispäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Pysyvä oleskelu

EU:n kansalaisina puolisosi ja (lapsen)lapsesi voivat saada automaattisesti oikeuden pysyvään oleskeluun samoilla ehdoilla kuin sinä, jos he ovat asuneet laillisesti toisessa maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan.

He voivat siis oleskella maassa haluamansa ajan, vaikka heillä ei olisi työpaikkaa tai he tarvitsisivat toimeentulotukea. Perheenjäsenillä on samat oikeudet ja he voivat saada samoja etuisuuksia kuin maan omat kansalaiset.

Miten haetaan pysyvää oleskeluasiakirjaa, joka todistaa EU-kansalaisen perheenjäsenen oikeuden oleskella maassa ehdoitta?

Rekisteröity kumppani
Rekisteröity kumppani

Koska olet EU:n kansalainen, myös rekisteröity kumppanisi voi oleskella uudessa EU:n alueella olevassa asuinmaassasi samoilla ehdoilla, joita sovelletaan EU:n kansalaisiin.

Jos kumppanisi on työssä, saa eläkettä tai opiskelee, tarkista sovellettavat ehdot ja noudatettavat muodollisuudet tästä:

Jos kumppanisi ei täytä näitä ehtoja (jos esimerkiksi sinä käyt töissä ja kumppanisi on kotona), hän voi silti oleskella luonasi uudessa asuinmaassasi perheenjäsenenä.

Eräissä maissa rekisteröidyn parisuhteen osapuolia kohdellaan samalla tavoin kuin naimisissa olevia puolisoita. Jos muutat tällaiseen maahan, tarkista puolisoihin sovellettavat oleskeluoikeudet ja -ehdot.

Joissakin EU-maissa taas rekisteröityä parisuhdetta ei rinnasteta avioliittoon. Jos muutat tällaiseen maahan, tarkista muihin sukulaisiin sovellettavat oleskeluoikeudet ja -ehdot.

Tietoa rekisteröityjen parisuhteiden tunnustamisesta eri EU-maissa.

Vanhemmat / muut sukulaiset / muut kuin rekisteröidyt kumppanit
Vanhemmat / muut sukulaiset / muut kuin rekisteröidyt kumppanit

Enintään kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

EU:n kansalaisina vanhemmillasi, muilla sukulaisillasi ja muulla kuin rekisteröidyllä kumppanillasi on oikeus oleskella kanssasi toisessa EU-maassa enintään kolmen kuukauden ajan samoilla ehdoilla kuin sinäkin.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Yli kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Vanhempasi, muut sukulaisesi ja muu kuin rekisteröity kumppanisi voivat asua luonasi toisessa EU-maassa samoilla ehdoilla kuin muutkin EU:n kansalaiset.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Jos vanhempasi, muut sukulaisesi ja muu kuin rekisteröity kumppanisi eivät kuulu mihinkään näistä ryhmistä (jos esimerkiksi sinä opiskelet ja kumppanisi on kotona), he voivat silti oleskella luonasi uudessa asuinmaassasi perheenjäsenenä.

 • Vanhemmat ja muut sukulaiset voivat oleskella luonasi, jos he ovat
  • vakavasti sairaita ja sinun on huolehdittava heistä itse tai
  • taloudellisesti riippuvaisia sinusta.
 • Muu kuin rekisteröity kumppani voi oleskella luonasi, jos teillä on pitkäaikainen parisuhde.

Uuden asuinmaasi viranomaiset tekevät päätökset tapauskohtaisesti ja ottavat huomioon elämäntilanteesi ja omat kansalliset ehtonsa.

EU:n lainsäädännön nojalla muulla kuin rekisteröidyllä kumppanillasi tai huollettavilla sukulaisillasi on seuraavat oikeudet:

 • uuden asuinmaasi viranomaisten on käsiteltävä heidän hakemuksensa, joka koskee luonasi asumista, ja
 • viranomaisten on toimitettava päätöksensä kirjallisena mahdollisimman nopeasti.
 • jos hakemus hylätään, päätöksestä on mahdollisuus valittaa. Hylkäävässä päätöksessä on ilmoitettava perustelut ja päätöksen seuraukset ja kerrottava, miten päätöksestä voi valittaa ja mihin mennessä valitus on tehtävä.

Jos olet opiskelija, sinun on osoitettava, että sinulla on (vanhempiasi, muita sukulaisiasi tai muuta kuin rekisteröityä kumppaniasi varten)

 • riittävät tulot, jotta et tarvitse toimeentulotukea
 • kattava sairausvakuutus uudessa asuinmaassasi.

Kansalliset viranomaiset eivät voi edellyttää tulojen olevan suuremmat kuin kyseisessä maassa toimeentulotukeen oikeuttava summa.

Oleskeluoikeuden rekisteröinti

Vanhempiesi, muiden sukulaistesi tai muun kuin rekisteröidyn kumppanisi on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa uuden asuinmaasi viranomaisten luona (yleensä kunnanvirastossa tai poliisiasemalla) kolmen kuukauden sisällä maahan saapumisestaan.

Lisätietoa perheenjäsenen rekisteröintitodistuksesta .

Yhdenvertainen kohtelu

Vanhempiasi, muita sukulaisiasi ja muuta kuin rekisteröityä kumppaniasi on kohdeltava oleskelunsa aikana samoin kuin maan omia kansalaisia erityisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi työhön pääsy, palkka-asiat, työskentelyn mahdollistavat avustukset tai kouluun ilmoittautuminen.

Muutamissa EU-maissa opiskelijat ja heidän perheensä eivät välttämättä saa opintotukea, ennen kuin he ovat saaneet pysyvän oleskeluoikeuden.

Poistumiskehotus/maastapoistaminen

Vanhempasi, muut sukulaisesi tai muu kuin rekisteröity kumppanisi saavat oleskella luonasi asuinmaassasi niin kauan kuin he täyttävät oleskelun ehdot. Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset voivat antaa maastapoistumiskehotuksen.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi voi päättää poistaa perheenjäsenesi maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että hän muodostaa todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Asiaa koskeva päätös on aina annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Pysyvä oleskelu

EU:n kansalaisina vanhempasi, muut sukulaisesi tai muu kuin rekisteröity kumppanisi voivat saada automaattisesti oikeuden pysyvään oleskeluun samoilla ehdoilla kuin sinä, jos he ovat asuneet laillisesti toisessa EU-maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan.

He voivat siis oleskella maassa haluamansa ajan, vaikka heillä ei olisi työpaikkaa tai he tarvitsisivat toimeentulotukea. Perheenjäsenillä on samat oikeudet ja he voivat saada samoja etuisuuksia kuin maan omat kansalaiset.

Miten haetaan pysyvää oleskeluasiakirjaa, joka todistaa EU-kansalaisen perheenjäsenen oikeuden oleskella maassa ehdoitta?

EU-lainsäädäntö
Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa

  Apua ja neuvontaa

  tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen

  Retour au texte en cours.

  Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

  Retour au texte en cours.

  tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen

  Retour au texte en cours.

  Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

  Retour au texte en cours.

  Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

  Retour au texte en cours.