Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 24/11/2015

living-abroad

Φοιτητές - Μέλη της οικογένειας υπήκοοι χωρών της ΕΕ

Αν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ και μετακομίζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ για σπουδές, η νομοθεσία της ΕΕ διευκολύνει τα μέλη της οικογένειάς σας να σας συνοδεύσουν. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να μάθετε πώς μπορούν να σας συνοδεύσουν τα μέλη της οικογένειάς σας.

Ακόμη και αν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ, εάν δεν έχετε μετακομίσει σε άλλη χώρα της ΕΕ και ζείτε στη χώρα καταγωγής σας, δεν εφαρμόζονται οι κανόνες της ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία.

Σύζυγος / παιδιά
Σύζυγος / παιδιά

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Ως υπήκοοι της ΕΕ, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας μπορούν να ζήσουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για σας.

Δείτε τα δικαιώματα, τους όρους και τις διατυπώσεις που ισχύουν για:

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Ως υπήκοοι της ΕΕ, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας μπορούν να ζήσουν μαζί σας στη νέα σας χώρα υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλους τους υπηκόους της ΕΕ:

Δείτε τα δικαιώματα, τους όρους και τις διατυπώσεις που ισχύουν για:

Αν ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα παιδιά ή εγγόνια σας δεν εμπίπτουν σε κάποια απ' αυτές τις κατηγορίες (π.χ., εσείς σπουδάζετε και ο/η σύζυγός σας μένει στο σπίτι για να φροντίζει το μωρό σας), μπορούν και πάλι να μείνουν μαζί σας στη νέα σας χώρα (χώρα μέλος της ΕΕ) ως μέλη της οικογένειάς σας εάν:

 • είστε εγγεγραμμένος σε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • διαθέτετε επαρκές εισόδημα που επιτρέπει σε όλη την οικογένειά σας να ζει χωρίς να χρειάζεται εισοδηματική ενίσχυση
 • διαθέτετε πλήρη υγειονομική ασφάλιση στη νέα σας χώρα για όλη σας την οικογένεια.

Οι εθνικές αρχές δεν επιτρέπεται να θέσουν ως όρο το εισόδημά σας να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί την καταβολή ενίσχυσης του βασικού εισοδήματος στην εν λόγω χώρα.

Εγγραφή

Πώς να λάβετε πιστοποιητικό εγγραφής για τα μέλη της οικογενείας σας που ζουν μαζί σας.

Ίση μεταχείριση

Καθόλη τη διάρκεια της διαμονής τους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορεί να αποφασίσουν να μην χορηγήσουν σε φοιτητές και τις οικογένειές τους υποτροφία για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης για σπουδές προτού λάβουν το καθεστώς μόνιμης διαμονής.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Ο/η σύντροφός σας και τα παιδιά ή τα εγγόνια σας μπορούν να ζουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, για όσο διάστημα πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για ακύρωσή της.

Μόνιμη διαμονή

Ως υπήκοοι της ΕΕ, ο/η σύζυγος και τα παιδιά ή τα εγγόνια σας μπορούν να αποκτήσουν αυτόματα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής αν έχουν ζήσει νόμιμα στην άλλη χώρα για 5 χρόνια χωρίς διακοπή, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για σας.

Μπορούν δηλαδή να μείνουν εκεί για όσο διάστημα επιθυμούν, ακόμη και αν δεν εργάζονται ή αν χρειάζονται εισοδηματική ενίσχυση. Πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα , οφέλη και υποχρεώσεις με τους υπηκόους της εν λόγω χώρας.

Δείτε πώς εκδίδεται η κάρτα μόνιμης διαμονής που πιστοποιεί το δικαίωμα παραμονής άνευ όρων.

Δηλωμένος/-η σύντροφος
Δηλωμένος/-η σύντροφος

Ως υπήκοος της ΕΕ, ο/η δηλωμένος/-η σύντροφός σας μπορεί να ζήσει στη νέα σας χώρα (χώρα μέλος της ΕΕ) υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλους τους υπηκόους της ΕΕ.

Αν ο/η σύντροφός σας εργάζεται, εισπράττει σύνταξη ή σπουδάζει, μάθετε τους όρους και τις διατυπώσεις εδώ:

Αν ο/η σύντροφός σας δεν πληροί αυτούς τους όρους (για παράδειγμα, αν εσείς εργάζεστε και ο/η σύντροφός σας μένει στο σπίτι), μπορεί και πάλι να μείνει μαζί σας στη νέα σας χώρα ως μέλος της οικογένειάς σας.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ αναγνωρίζουν το καθεστώς καταχωρισμένης συμβίωσης ως γάμο. Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ελέγξετε τα ισχύοντα δικαιώματα και όρους διαμονής για συζύγους.

Άλλες χώρες της ΕΕ δεν αναγνωρίζουν το καθεστώς καταχωρισμένης συμβίωσης ως ισοδύναμο με γάμο. Σ' αυτή την περίπτωση ενημερωθείτε για το τι ισχύει σχετικά με τα δικαιώματα και τους όρους διαμονής για τους υπόλοιπους συγγενείς.

Μάθετε τι ισχύει σχετικά με την αναγνώριση του καθεστώτος καταχωρισμένης συμβίωσης στην Ευρώπη.

Γονείς / άλλοι συγγενείς / μη δηλωμένοι σύντροφοι
Γονείς / άλλοι συγγενείς / μη δηλωμένοι σύντροφοι

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Ως υπήκοοι της ΕΕ, οι γονείς σας, άλλοι συγγενείς και ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας έχουν το δικαίωμα να μείνουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ επί 3 μήνες το πολύ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για σας.

Δείτε τα δικαιώματα, τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Οι γονείς σας, άλλοι συγγενείς και ο/η μη δηλωμένος σύντροφός σας μπορούν να ζήσουν μαζί σας στη νέα σας χώρα μέλος της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλους τους υπηκόους της ΕΕ.

Δείτε τα δικαιώματα, τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Εάν οι γονείς σας, άλλοι συγγενείς και μη δηλωμένοι σύντροφοι δεν εμπίπτουν σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες (π.χ., εσείς σπουδάζετε και ο/η σύντροφός σας μένει στο σπίτι), μπορούν επίσης να μείνουν μαζί σας στη νέα σας χώρα ως μέλη της οικογένειάς σας:

 • Οι γονείς και άλλοι συγγενείς μπορούν να μείνουν αν:
  • είναι σοβαρά άρρωστοι και χρειάζονται την προσωπική σας φροντίδα, ή
  • εξαρτώνται οικονομικά από εσάς.
 • Οι μη δηλωμένοι σύντροφοι μπορούν να μένουν αν διατηρείτε μακροχρόνια σχέση μαζί τους.

Οι αρχές της νέας σας χώρας θα αποφασίσουν για κάθε περίπτωση χωριστά, αφού εξετάσουν την προσωπική σας κατάσταση και τους εθνικούς όρους.

Η νομοθεσία της ΕΕ εγγυάται στον/στη μη δηλωμένο/-η σύντροφό σας ή τους εξαρτώμενους συγγενείς σας ότι:

 • η αίτησή τους για διαμονή μαζί σας στη νέα σας χώρα θα εξεταστεί από τις αρχές της χώρας αυτής
 • θα λάβουν γραπτή απόφαση το ταχύτερο δυνατό
 • μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόφασης αν η αίτησή τους απορριφθεί. Κάθε απόφαση απόρριψης πρέπει να αναφέρει τους λόγους της απόρριψης και τις επιπτώσεις, και να ορίζει πώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή και πότε κατά της απόφασης.

Ως φοιτητής, θα πρέπει να αποδείξετε ότι διαθέτετε (για τους γονείς, άλλους συγγενείς ή τον/τη μη δηλωμένο/-η σύντροφό σας):

 • επαρκές εισόδημα που σας επιτρέπει να ζείτε χωρίς εισοδηματική ενίσχυση
 • πλήρη υγειονομική ασφάλιση στη νέα σας χώρα.

Οι εθνικές αρχές δεν επιτρέπεται να θέσουν ως όρο το εισόδημά σας να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί την καταβολή ενίσχυσης του βασικού εισοδήματος στην εν λόγω χώρα.

Εγγραφή

Οι γονείς, οι άλλοι συγγενείς και ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας πρέπει να ζητήσουν την έκδοση ενός πιστοποιητικού εγγραφής από τις αρχές (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα) εντός 3 μηνών από την άφιξή τους.

Πώς να λάβετε πιστοποιητικό εγγραφής για τα μέλη της οικογενείας σας που ζουν μαζί σας.

 

Ίση μεταχείριση

Καθόλη τη διάρκεια της διαμονής τους, οι γονείς, οι άλλοι συγγενείς ή ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορεί να αποφασίσουν να μην χορηγήσουν σε φοιτητές και τις οικογένειές τους υποτροφία για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης προτού λάβουν το καθεστώς μόνιμης διαμονής.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Οι γονείς, οι άλλοι συγγενείς ή ο/η δηλωμένος/-η σύντροφός σας μπορούν να ζουν μαζί σας στη χώρα αυτή για το διάστημα που πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Και στις δύο περιπτώσεις, η απόφαση απέλασης πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για ακύρωσή της.

Μόνιμη διαμονή

Ως υπήκοοι της ΕΕ, οι γονείς, οι άλλοι συγγενείς ή ο/η μη δηλωμένος/-η σύντροφός σας μπορούν να αποκτήσουν αυτόματα το δικαίωμα μόνιμη διαμονής αν έχουν ζήσει νόμιμα στην άλλη χώρα της ΕΕ για 5 χρόνια χωρίς διακοπή, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για σας.

Μπορούν δηλαδή να μείνουν εκεί για όσο διάστημα επιθυμούν, ακόμη και αν δεν εργάζονται ή αν χρειάζονται εισοδηματική ενίσχυση. Πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα , οφέλη και υποχρεώσεις με τους υπηκόους της εν λόγω χώρας.

Δείτε πώς εκδίδεται η κάρτα μόνιμης διαμονής που πιστοποιεί το δικαίωμα παραμονής άνευ όρων.

Νομοθεσία της ΕΕ
Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

  ή υπήκοος της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας

  Retour au texte en cours.

  Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

  Retour au texte en cours.

  ή υπήκοος της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας

  Retour au texte en cours.

  Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

  Retour au texte en cours.

  Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

  Retour au texte en cours.