Sti

Opdateret : 24/11/2015

living-abroad

Studerendes familie fra EU

Hvis du er EU-borger og er flyttet til et andet EU-land for at studere, gør EU-reglerne det lettere for din familie at følge med dig. På denne side kan du læse mere om, hvordan din familie kan flytte med dig.

Hvis du er EU-borger og bor i dit hjemland, gælder EU-reglerne ikke. Her gælder de nationale regler.

Min ægtefælle/mine børn
Min ægtefælle/mine børn

Udlandsophold i op til 3 måneder

Som EU-borger må din mand eller kone og dine (børne)børn opholde sig i et andet EU-land med dig på samme vilkår som dig.

Undersøg rettigheder, betingelser og formaliteter for:

Udlandsophold i mere end 3 måneder

Din ægtefælle og dine (børne)børn må som EU-borgere bo med dig i dit nye EU-land på samme vilkår som EU-borgere:

Undersøg rettigheder, betingelser og formaliteter for:

Hvis din ægtefælle eller dine økonomisk afhængige (børne)børn ikke hører under nogen af disse kategorier (for eksempel hvis du studerer og din ægtefælle bliver hjemme med dit barn), må de stadig opholde sig hos dig i dit nye EU-land som dine familiemedlemmer, hvis du:

 • er indskrevet ved en godkendt uddannelsesinstitution
 • har en tilstrækkelig indkomst til at forsørge hele din familie uden indkomststøtte
 • har en omfattende sygesikring, der dækker hele din familie i det nye land.

De nationale myndigheder må ikke kræve, at din indkomst er højere end det niveau, der berettiger dig til grundlæggende indkomststøtte.

Registrering

 

 

 

 

Find ud af, hvordan du får et bevis for registrering af dine familiemedlemmer, som bor hos dig.

Ligebehandling

De skal under deres ophold behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Nogle EU-lande kan beslutte ikke at give studerende og deres familier uddannelsesstøtte, før de har ret til at få fast opholdstilladelse.

Anmodning om udrejse/udvisning

Din ægtefælle eller dine (børne)børn kan blive boende hos dig i landet, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt. De skal indeholde alle grundene til afslaget og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Permanent ophold

Som EU-borger kan din ægtefælle eller dine (børne)børn opnå ret til permanent opholdstilladelse, hvis de har boet lovligt i det andet land i 5 år i træk, på samme vilkår som dig.

Det vil sige, at de kan blive så længe de vil — også selvom de ikke arbejder, eller hvis de har brug for indkomststøtte. De nyder godt af samme rettigheder og fordele som landets statsborgere.

Sådan får din familie et permanent opholdskort, der viser deres ret til ophold uden betingelser.

Min registrerede partner
Min registrerede partner

Som EU-borger må din registrerede partner bo med dig i dit nye EU-land på samme vilkår som EU-borgere.

Hvis din partner arbejder, modtager pension eller studerer, kan du undersøge betingelserne og formaliteterne her:

Hvis din partner ikke opfylder disse betingelser (for eksempel hvis du arbejder, men din partner går hjemme), må han eller hun stadig opholde sig hos dig i det nye land som dit familiemedlem.

I nogle EU-lande betragtes registreret partnerskab på lige fod med ægteskab. I dette tilfælde bør du undersøge de gældende regler om opholdsret og betingelser for ægtefæller.

Andre EU-lande anerkender ikke registreret partnerskab som sidestillet med ægteskab. Du bør i det tilfælde undersøge de gældende regler om opholdsret og betingelser for øvrige familiemedlemmer.

Læs mere om anerkendelse af registreret partnerskab i Europa.

Mine forældre/øvrige slægtninge/min samlever
Mine forældre/øvrige slægtninge/min samlever

Udlandsophold i op til 3 måneder

Som EU-borgere har dine forældre, øvrige slægtninge og din samlever ret til at besøge dig i et andet EU-land i op til 3 måneder på samme betingelser som dig.

Undersøg rettigheder, betingelser og formaliteter for:

Udlandsophold i mere end 3 måneder

Dine forældre, øvrige slægtninge og din samlever må bo med dig i dit nye EU-land på samme vilkår som andre EU-borgere.

Undersøg rettigheder, betingelser og formaliteter for:

Hvis de (dine forældre, øvrige slægtninge og din samlever) ikke hører under disse kategorier (for eksempel hvis du studerer, og din partner går hjemme), må de stadig opholde sig hos dig i dit nye land som dine familiemedlemmer:

 • Forældre og øvrige slægtninge må opholde sig hos dig, hvis de er:
  • alvorligt syge og har brug for dig til at tage dig personligt af dem eller
  • økonomisk afhængige af dig.
 • Din samlever må opholde sig hos dig, hvis I har et et langvarigt forhold.

Myndighederne i dit nye land vil træffe en afgørelse i det enkelte tilfælde, idet de tager højde for dine personlige omstændigheder og deres egne nationale betingelser.

EU-reglerne sikrer, at din samlever eller økonomisk afhængige slægtninge:

 • får deres ansøgning om at bo med dig i dit nye land behandlet af myndighederne i landet
 • får en skriftlig afgørelse så hurtigt som muligt
 • kan klage, hvis deres ansøgning afvises. Afvisninger skal indeholde en begrundelse og en forklaring af konsekvenserne og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Som studerende skal du bevise, at du har (for dine forældre, øvrige slægtninge eller din samlever):

 • en tilstrækkelig indtægt til at leve uden indkomststøtte
 • en omfattende sygesikring i dit nye land.

De nationale myndigheder må ikke kræve, at din indkomst er højere end det niveau, der berettiger dig til grundlæggende indkomststøtte.

Registrering

Dine forældre, øvrige slægtninge og din samlever skal anmode om et bevis for registrering hos myndighederne (ofte rådhuset eller den lokale politistation) senest 3 måneder efter deres ankomst.

Find ud af, hvordan du får et bevis for registrering af dine familiemedlemmer, som bor hos dig.

Ligebehandling

Dine forældre/øvrige slægtninge/din samlever skal under deres ophold behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Nogle EU-lande kan beslutte ikke at give studerende og deres familier uddannelsesstøtte, før de har ret til at få fast opholdstilladelse.

Anmodning om udrejse/udvisning

Dine forældre, øvrige slægtninge eller din samlever kan blive boende hos dig i landet, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

I begge tilfælde skal de have en skriftlig meddelelse om afgørelsen. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Permanent ophold

Som EU-borger kan dine forældre, øvrige slægtninge og din samlever opnå ret til permanent opholdstilladelse, hvis de har boet lovligt i et andet EU-land i 5 år i træk, på samme vilkår som dig.

Det vil sige, at de kan blive så længe de vil - også selvom de ikke arbejder, eller hvis de har brug for indkomststøtte. De nyder godt af samme rettigheder og fordele som landets statsborgere.

Sådan får din familie et permanent opholdskort, der viser deres ret til ophold uden betingelser.

EU-lovgivning
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning

  Få hjælp og rådgivning

  eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

  Retour au texte en cours.

  I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

  Retour au texte en cours.

  eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

  Retour au texte en cours.

  I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

  Retour au texte en cours.

  I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

  Retour au texte en cours.