Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 02/03/2017

Töötajate õigus elada teises liikmesriigis – Eesti

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Eestis ei pea ELi kodanikud ja nende pereliikmed kehtivat ID-kaarti või passi endaga kogu aeg kaasas kandma, kuid see on soovitatav.

Lisateave selle teema kohta
Töötajate õigus elada teises liikmesriigis
Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
Küsige riiklikelt haldusasutustelt
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Saage abi ja nõuandeid