Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 02/03/2017

Radnici – prava boravka – Hrvatska

Odaberite svoju državu

Prava zajednička za sve države članice EU-a


* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Za vrijeme boravka u Hrvatskoj građani EU-a dužni su nositi osobne isprave i dati ih na uvid službenoj osobi koja to od njih zatraži. Ako ih nemaju sa sobom, predviđena novčana kazna je 100 kuna.
 

 

Pogledajte najvažnije informacije o ovoj temi
Radnici – prava boravka
Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?
Upitajte nacionalne uprave
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje