Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 01/08/2017

Studerande – uppehållsrätt

Du har rätt att bo i det EU-land där du studerar under hela studietiden om du

  • är inskriven vid ett godkänt lärosäte
  • har tillräcklig inkomst eller andra medel så att du kan försörja dig utan bidrag
  • har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i landet.

Stanna upp till tre månader

Ta med dig ditt nationella id-kort eller pass

Som EU-medborgare har du rätt att vistas i ett annat EU-land. Om du ska vara där i högst tre månader behöver du bara ett giltigt nationellt id-kort eller pass.

I många EU-länder måste du alltid bära med dig id-kortet eller passet.

I dessa länder kan du få böta eller tillfälligt tas i förvar om du lämnar id-handlingarna hemma, men du kan inte skickas tillbaka till ditt hemland bara av den anledningen.

Ta reda på om du alltid måste ha med dig ditt id-kort eller pass i landet du besöker:

Anmäl närvaro

I vissa EU-länder måste du anmäla din närvaro inom en rimlig tid efter ankomsten. Om du inte gör det riskerar du böter eller någon annan form av straff.

Läs mer om anmälan av närvaro

Utvisning

Värdlandet kan i mycket speciella fall utvisa dig av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att du utgör ett allvarligt hot.

Du ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när du kan överklaga.

Stanna längre än tre månader

Du har rätt att bo i det EU-land där du studerar under hela studietiden om du

  • är inskriven vid ett godkänt lärosäte
  • har tillräcklig inkomst eller andra medel så att du kan försörja dig utan bidrag
  • har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i landet.

Myndigheterna kan inte kräva att din inkomst ska vara högre än den bidragsgrundande inkomsten i landet.

Du kan förlora din uppehållsrätt i landet om du avslutar dina studier och inte kan visa att du har ett jobb eller kan försörja dig själv.

Anmäl bosättning

Under de första tre månaderna i det nya landet behöver du inte registrera dig, men du kan göra det om du vill.

Efter tre månader kan landet kräva att du registrerar dig hos de lokala myndigheterna för att visa att du studerar där. Då får du också ett intyg på att du har rätt att vistas i landet.

Ta reda på hur du anmäler bosättning utomlands.

Krav på att lämna landet

Du kan bo i det andra EU-landet så länge som du uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om du inte längre gör det kan myndigheterna kräva att du lämnar landet.

Värdlandet kan i mycket speciella fall utvisa dig av hänsyn till allmän ordning. säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att du utgör ett allvarligt hot.

Du ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när du kan överklaga.

Permanent uppehållsrätt

Om du har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år som studerande har du automatiskt permanent uppehållsrätt i landet. Det betyder att du kan stanna i landet så länge du vill.

Du får dock göra vissa avbrott i femårsperioden:

  • Tillfälliga avbrott på mindre än sex månader per år.
  • Längre avbrott för obligatorisk militärtjänstgöring.
  • En sammanhängande frånvaro på ett år av angelägna skäl, t.ex. graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, arbete, yrkesutbildning eller utstationering till ett annat land.

Om du bor utanför landet mer än två år i rad kan du förlora din permanenta uppehållsrätt.

Intyg om permanent uppehållsrätt

Läs om hur du får ett intyg om permanent uppehållsrätt. Det ger dig rätt att stanna i landet så länge du vill.

Utvisning

I mycket speciella fall kan landet där du bor utvisa dig av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att du utgör ett allvarligt hot.

Du ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när du kan överklaga.

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd