Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 01/08/2017

Studenten – Verblijfsrecht

Je hebt het recht om zolang je in een ander EU-land studeert, daar ook te wonen als je:

  • bent ingeschreven aan een erkende onderwijsinstelling
  • over voldoende inkomsten beschikt (ongeacht de bron) om zelf rond te komen
  • daar afdoende tegen ziektekosten bent verzekerd

Verblijf van maximaal 3 maanden

Zorg dat je altijd je nationale identiteitskaart of je paspoort bij je hebt

Als je de nationaliteit van een EU-land heeft, mag je drie maanden in een ander EU-land blijven. De enige voorwaarde is dat je in het bezit bent van een geldig paspoort of identiteitskaart uit je eigen land.In dit verband de 28 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

In veel EU-landen moet je altijd je nationale identiteitskaart of paspoort bij je hebben.

In die landen kun je een boete krijgen of worden aangehouden als je je identiteitskaart of paspoort niet bij je hebt, maar dat feit alleen is nooit een reden om je het land uit te zetten.

Controleer of je in je gastland altijd een identiteitskaart of paspoort op zak moet hebben:

Meldplicht

In sommige EU-landen moet je je binnen een redelijke tijd na aankomst melden bij de autoriteiten. Je kunt een boete krijgen als je dat niet doet.

Lees meer over de meldplicht na aankomst.

Uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten je het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid of volksgezondheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat je aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit moet je schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom je wordt uitgezet, en hoe en tot wanneer je in beroep kunt gaan.

Verblijf van langer dan drie maanden

Je hebt het recht om zolang je in een ander EU-land studeert, daar ook te wonen als je:

  • bent ingeschreven aan een erkende onderwijsinstelling
  • over voldoende inkomsten beschikt (ongeacht de bron) om zelf rond te komen
  • daar afdoende tegen ziektekosten bent verzekerd

Je inkomen hoeft niet hoger te zijn dan het bijstandsniveau in dat land.

Je kunt het verblijfsrecht verliezen als je na afloop van je studie niet kunt bewijzen dat je werk hebt of over voldoende middelen van bestaan beschikt.

Inschrijving bij de gemeente

De eerste drie maanden van je verblijf kan je gastland je niet verplichten om je in te schrijven. Maar als je het wilt, dan mag je het doen.

Na drie maanden is het meestal wel verplicht om je te melden bij de gemeente. Je moet bewijzen dat je werkt en je krijgt een verblijfsdocument.

Lees meer over inschrijven in het buitenland.

Verzoek om het land te verlaten en uitzetting

Je mag in een ander EU-land blijven wonen zolang je aan de voorwaarden voor verblijf voldoet. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten je opdragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten je het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat je aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet je schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom je wordt uitgezet, en hoe en tot wanneer je in beroep kunt gaan.

Permanent verblijfsrecht

Als je voor je studie vijf jaar na elkaar rechtmatig in een ander EU-land hebt gewoond, krijg je er automatisch permanent verblijfsrecht. Dat betekent dat je zolang mag blijven als je wilt.

Je verliest dit recht niet als je:

  • tijdelijk het land verlaat (minder dan zes maanden per jaar)
  • langer afwezig bent om je militaire dienstplicht te vervullen
  • eenmalig voor maximaal 12 maanden het land verlaat om belangrijke redenen zoals zwangerschap, bevalling, ernstige ziekte, werk, beroepsopleiding of detachering in het buitenland

Je kunt je permanent verblijfsrecht verliezen als je langer dan twee jaar na elkaar in een ander land woont.

Permanent verblijfsdocument

Lees hoe je een document voor duurzaam verblijf kunt krijgen. Zo'n document bewijst dat je onvoorwaardelijk in je gastland mag verblijven.

Uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten je het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat je een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit moet je schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom je wordt uitgezet, en hoe en tot wanneer je in beroep kunt gaan.

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
Vraag hulp of advies