Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 01/08/2017

Opiskelijoiden oleskeluoikeudet

Sinulla on oikeus asua missä tahansa EU-maassa opintojesi ajan, jos

  • olet kirjoilla hyväksytyssä oppilaitoksessa
  • sinulla on riittävät tulot (mistä tahansa lähteestä), jotta et tarvitse toimeentulotukea
  • sinulla on kattava sairausvakuutus kyseisessä maassa.

Enintään kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Pidä kansallinen henkilökortti tai passi helposti saatavilla

Jos oleskelusi toisessa EU-maassa kestää enintään kolme kuukautta, voit EU-kansalaisena oleskella siellä vapaasti, kunhan sinulla on voimassa oleva kansallinen henkilökortti tai passi.

Useissa EU-maissa on aina pidettävä mukana henkilöllisyystodistusta tai passia.

Jos henkilöllisyyspaperit tällaisessa maassa unohtuvat kotiin, voit saada sakon tai joutua pidätetyksi, mutta se ei ole riittävä peruste sille, että sinut voitaisiin määrätä palaamaan kotimaahasi.

Tarkista, onko asuinmaassasi aina pidettävä mukana henkilökorttia tai passia:

Maassa oleskelusta ilmoittaminen

Jotkin EU-maat edellyttävät, että muiden maiden kansalaiset ilmoittavat maassa oleskelustaan viranomaisille kohtuullisen ajan kuluessa saapumisestaan. Jos et ilmoittaudu määräajassa, sinulle voidaan määrätä rangaistukseksi esimerkiksi sakkoa.

Lue lisää maassa oleskelusta ilmoittamisesta .

Karkotus

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi voi päättää karkottaa sinut maasta, mutta vain siinä tapauksessa, että todistettavasti muodostat erittäin vakavan uhanyleiselle järjestykselle, kansanterveydelle tai turvallisuudelle.

Karkotuspäätös on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Yli kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Sinulla on oikeus asua missä tahansa EU-maassa opintojesi ajan, jos

  • olet kirjoilla hyväksytyssä oppilaitoksessa
  • sinulla on riittävät tulot (mistä tahansa lähteestä), jotta et tarvitse toimeentulotukea
  • sinulla on kattava sairausvakuutus kyseisessä maassa.

Kansalliset viranomaiset eivät voi edellyttää tulojen olevan suuremmat kuin kyseisessä maassa toimeentulotukeen oikeuttava summa.

Voit menettää oleskeluoikeutesi, jos saat opintosi päätökseen, mutta et pysty osoittamaan, että olet työssä tai sinulla on muuten varaa elättää itsesi.

Oleskelun rekisteröinti

Oleskelusi kolmen ensimmäisen kuukaudenaikana uusi asuinmaasi ei voi vaatia sinua rekisteröimään oleskeluasi. Halutessasi voit kuitenkin sen tehdä.

Kolmen kuukauden kuluttua sinua voidaan vaatia rekisteröimään oleskeluoikeutesi paikallisen viranomaisen luona ja osoittamaan, että täytät ne ehdot, joita opiskelijan oleskeluoikeudelle on asetettu. Saat viranomaiselta todistuksen oleskeluoikeudestasi.

Lue lisää oleskelun rekisteröinnistä ulkomailla.

Poistumiskehotus ja karkotus

Voit asua toisessa EU-maassa niin kauan kuin täytät oleskelun ehdot. Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset voivat kehottaa sinua poistumaan maasta.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi voi päättää karkottaa sinut maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että todistettavasti muodostat erittäin vakavan uhan.

Karkotuspäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Pysyvä oleskelu

Jos olet yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan laillisesti asunut toisessa EU-maassa ja täyttänyt opiskelijan oleskeluoikeudelle asetetut ehdot, saat automaattisesti maahan pysyvän oleskeluoikeuden. Voit siis oleskella maassa niin kauan kuin haluat.

Oleskelu katsotaan yhtäjaksoiseksi seuraavista poissaoloista huolimatta:

  • tilapäinen poissaolo (alle kuusi kuukautta vuodessa)
  • pitempi poissaolo pakollisen asepalveluksen vuoksi
  • yksi kahdentoista kuukauden yhtäjaksoinen poissaolo esimerkiksi raskauden ja synnytyksen, vakavan sairauden, työskentelyn, ammattiopintojen tai työkomennuksen tai muun merkittävän syyn vuoksi.

Voit menettää oikeutesi pysyvään oleskeluun, jos asut maan ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta.

Pysyvän oleskeluoikeuden todistava asiakirja

Lue lisää siitä, miten hakea pysyvän oleskeluoikeuden todistavaa asiakirjaa, joka vahvistaa EU-kansalaisen oikeuden oleskella maassa ehdoitta.

Karkotus

Poikkeustapauksissa maa, jossa asut pysyvästi, voi päättää karkottaa sinut yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että muodostat todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Karkotuspäätös on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Tarvitsetko asiantuntija-apua?
Apua ja neuvontaa