Navigacijska pot

Posodobitev : 20/08/2015

living-abroad

Pravica do prebivanja v tujini za iskalce zaposlitve

Preselili ste se v drugo državo, v kateri prvič iščete zaposlitev.

Državljani EU imajo pravico, da se preselijo v drugo državo EU in tam iščejo zaposlitev.

Prvih 6 mesecev

Če v drugi državi EU prebivate in tam iščete zaposlitev manj kot 6 mesecev, boste potrebovali veljavno osebno izkaznico ali potni list.

Iskalcem zaposlitve prebivališča ni treba prijaviti prvih 6 mesecev. Vendar morate v nekaterih državah EU v razumnem obdobju svoj prihod prijaviti pri pristojnih organih (pogosto na lokalnem upravnem organu ali lokalni policijski postaji).

V številnih državah EU morate tako kot v Sloveniji vedno imeti pri sebi osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list).

Če osebnega dokumenta nimate pri sebi, vas lahko v nekaterih državah oglobijo ali začasno pridržijo, vendar vam samo zaradi tega ne morejo izreči ukrepa izgona.

Preverite, ali morate v državi gostiteljici vedno imeti pri sebi osebno izkaznico ali potni list:

Izberite državo

Izberite državo

Skupne pravice v vseh državah EU


* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Če iz domače države prejemate nadomestilo za brezposelnost, se boste morali prijaviti pri zavodu za zaposlovanje v novi državi. Vi in vaša družina boste še vedno vključeni v sistem socialnega varstva domače države - npr. v zdravstveno zavarovanje.

Tudi če ne prejemate nadomestila za brezposelnost iz domače države, za vas lahko še vedno veljajo določila sistema socialne varnosti domače države, kar preverite pri pristojnih organih domače države. Če ste še vedno zdravstveno zavarovani doma, so lahko upravni postopki enostavnejši z veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (EHIC).

Praktični primer

Pri iskanju zaposlitve v tujini vam prebivanja v tuji državi ni treba prijaviti vsaj 6 mesecev.

Portugalka Marta se je pred štirimi meseci preselila v Španijo, kjer išče zaposlitev. Trenutno živi pri prijateljih. Španska policija je zahtevala, da prebivališče prijavi pri upravnem organu in dokaže, da ima zadostna finančna sredstva za prebivanje v Španiji.

Dejansko je kot iskalka zaposlitve upravičena, da vsaj 6 mesecev prebiva v Španiji, ne da bi ji bilo treba prijaviti tamkajšnega prebivališča. Dokazati mora samo, da aktivno išče zaposlitev. Španski organi ne smejo zahtevati dokazila, da se lahko sama finančno preživlja.

Iskanje zaposlitve po 6 mesecih

Ocena vaše pravice do prebivanja

Če v prvih 6 mesecih vašega prebivanja v tuji državi zaposlitve niste našli, lahko nacionalni organi ocenijo vašo pravico do prebivanja.

Za oceno potrebujejo naslednja dokazila:

 • o aktivnem iskanju zaposlitve in
 • dobrih možnostih, da jo najdete.

Vedno shranite kopije prošenj za službo, odgovorov morebitnih delodajalcev, povabil na razgovor in podobno.

Ni se vam treba prijaviti pri zavodu za zaposlovanje v novi državi (razen, če gre za prenos nadomestila za brezposelnost v novo državo). Če pa se prijavite, boste lažje dokazali, da aktivno iščete zaposlitev.

Zahtevek za odhod/izgon

V izjemnih primerih vam lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljate resno nevarnost za javni red, varnost države ali javno zdravje.

Prejeti morate pisno pisno odločbo o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi odločitve ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Enaka obravnava

Iskalci zaposlitve se obravnavajo enako kot državljani te države glede:

 • dostopa do dela
 • pomoči zavoda za zaposlovanje pri iskanju zaposlitve

V novi državi bodo morda počakali, dokler ne boste resnično povezani z lokalnim trgom delovne sile, preden vam bodo dodelili različne vrste finančne podpore pri iskanju zaposlitve - denimo posojila z nizkimi obrestmi za tečaje usposabljanja, če ste brezposelni. Bivanje v državi in iskanje zaposlitve v razumnem časovnem obdobju lahko štejeta za tako resnično povezavo.

Vendar pa med iskanjem zaposlitve nimate pravice do socialnih ugodnosti, za katere niste nič prispevali.

Izgubil sem delo, vendar želim tu ostati.

Če ste delali v drugi državi EU in ste delo izgubili ali nimate več dela (če ste samozaposleni), lahko pod nekaterimi pogoji ohranite pravico, da tam prebivate.

Kako dolgo lahko ostanete, je odvisno od tega, kako dolgo ste v tej državi delali in od vrste delovne pogodbe, preden ste delo izgubili.

Če zaradi bolezni ali bolezni začasno ne morete delati, lahko ostanete toliko časa, kolikor je potrebno za zdravljenje.

Če ste delali manj kot eno leto

Če ste imeli pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas ali pogodbo o zaposlitvi za določen čas in ste kljub temu zaposlitev izgubili pred koncem enoletnega obdobja, imate pravico, da v državi ostanete vsaj še 6 mesecev, če seveda iščete zaposlitev. 6-mesečno obdobje se začne z datumom prenehanja vaše pogodbe.

Pri morate prijaviti neprostovoljno brezposelnost in nadaljevati z iskanjem zaposlitve.

Praktični primer

Izguba zaposlitve v novi državi ni razlog za odhod

Sabrina je nemška državljanka, ki je odšla v Grčijo, kjer naj bi delala v majhnem hotelu. Imela je 9-mesečno pogodbo, vendar je njen delodajalec pogodbo prekinil po prvih 4 mesecih. Pri grškem zavodu za zaposlovanje je prijavila neprostovoljno brezposelnost in dobila dovoljenje, da lahko v Grčiji ostane nadaljnjih 6 mesecev ter išče novo zaposlitev.

Če ste delali več kot eno leto

Če ste zaposlitev v novi državi izgubili po več kot enem letu, imate pravico, da v tej državi še naprej prebivate, če ste se prijavili kot iskalec zaposlitve in še naprej izpolnjujete pogoje, ki veljajo za iskalce zaposlitve.

Če želite obdržati pravico do prebivanja v državi gostiteljici tudi potem, ko izgubite zaposlitev ali niste več poklicno aktivni (samozaposleni), se morate prijaviti kot iskalec zaposlitve pri zavodu za zaposlovanje v tej državi.

Ostanete lahko, dokler ste prijavljeni kot iskalec zaposlitve pri in izpolnjujete pogoje, ki veljajo za iskalce zaposlitve.

Če se poklicno usposabljate

Če ste neprostovoljno brezposelni in začenjate poklicno usposabljanje, imate med obdobjem usposabljanja pravico do prebivanja v novi državi.

Če ste prostovoljno brezposelni, lahko v novi državi prebivate med obdobjem usposabljanja samo, če je usposabljanje povezano s prejšnjo zaposlitvijo.

Če ni, lahko v novi državi prebivate pod enakimi pogoji kot študenti.

Pravice in pogoji za študente

Med poklicnim usposabljanjem lahko pravico do prebivanja v novi državi ohranite, če se pri v novi državi najprej prijavite kot iskalec zaposlitve. To velja tudi, če ste prostovoljno brezposelni.

Enaka obravnava

V časovnem obdobju, med katerim lahko prebivate v državi gostiteljici potem, ko ste bili tam zaposleni in nato postali neprostovoljno brezposelni (glej zgoraj), imate enake pravice kot državljani te države (socialne ugodnosti, dostop do zaposlitve, plačilo, ugodnosti za lažji dostop do zaposlitve itd.)

Zahtevek za odhod/izgon

V izjemnih primerih vam lahko nova država prebivanja izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljate resno nevarnost za javni red, varnost države ali javno zdravje.

Lahko tudi zahteva, da zapustite državo, če ne morete dokazati, da imate resnične možnosti za zaposlitev.

Prejeti morate pisno odločbo o izgonu ali zahtevek, da zapustite državo, v kateri morajo biti navedeni razlogi odločitve ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje

  V tem primeru 28 držav članic EU ter Islandija, Norveška in Lihtenštajn

  Retour au texte en cours.

  V tem primeru držav članic EU ter Islandija, Norveška in Lihtenštajn

  Retour au texte en cours.

  V tem primeru 28 držav EU ter Islandija, Norveška in Lihtenštajn

  Retour au texte en cours.