Naršymo kelias

Atnaujinta 2015-08-20

living-abroad

Kitoje šalyje darbo ieškančių asmenų teisės joje gyventi

Išvykote į kitą šalį ir nuo pat atvykimo ieškote pirmojo darbo.

ES piliečiai turi teisę išvykti ieškoti darbo kitoje ES šalyje.

Pirmieji 6 mėnesiai

Jeigu kitoje ES šalyje ieškodami darbo gyvenate mažiau nei 6 mėnesius, jums reikės turėti galiojančą tapatybės kortelę arba pasą.

Kadangi ieškote darbo, pirmus 6 mėnesius jums nereikia registruotis kaip šalies gyventojui. Tačiau kai kurios ES šalys reikalauja, kad per tam tikrą laiką nuo atvykimo praneštumėte apie savo buvimą atitinkamoms valdžios institucijoms (pvz., savivaldybei arba vietos policijos nuovadai).

Daugelyje ES šalių su savimi visuomet turite turėti asmens dokumentą (nacionalinę tapatybės kortelę arba pasą).

Jei juos pamiršite, galite gauti baudą arba būti laikinai sulaikytas, bet vien dėl to negalite būti išsiųstas iš šalies.

Pasitikrinkite, ar šalyje, kurioje gyvenate, privalote visada nešiotis tapatybės kortelę arba pasą:

Pasirinkite šalį

Pasirinkite šalį

Visose ES šalyse bendros teisės


* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

Jeigu iš savo buvusios gyvenamosios šalies gaunate bedarbio pašalpą, jums reikės užsiregistruoti naujosios šalies darbo biržoje. Jūs kartu su savo šeima liksite apdrausti (pvz., sveikatos priežiūros išlaidų draudimu) savo šalies socialinio draudimo sistemoje.

Net jeigu iš savo šalies negaunate bedarbio pašalpos, vis tiek dar galite būti apdraustas jos socialiniu draudimu: pasiteiraukite apie tai savo šalies valdžios įstaigų. Kol jums būnant užsienyje dar galioja jūsų šalies sveikatos draudimas, administracinės procedūros gali būti paprastesnės, jei turite galiojančią Europos draudimo kortelę (EHIC).

Atsitikimas

Kai ieškote darbo užsienyje, bent 6 mėnesius jūsų neturėtų būti prašoma registruotis kaip šalies gyventojui.

Portugalė Marta prieš keturis mėnesius išvažiavo ieškoti darbo į Ispaniją. Dabar ji gyvena draugo namuose. Ispanijos policija paprašė jos užsiregistruoti savivaldybėje ir įrodyti, kad ji turi pakankamai lėšų gyventi Ispanijoje.

Iš tikrųjų ieškodama darbo Marta turi teisę bent 6 mėnesius gyventi Ispanijoje joje nesiregistruodama kaip gyventoja. Jai pakanka įrodyti, kad ji aktyviai ieško darbo. Ispanijos valdžios institucijos negali reikalauti, kad ji įrodytų, jog turi pakankamai lėšų pragyventi.

Po 6 mėnesių vis dar ieškote darbo

Jūsų teisės likti šalyje įvertinimas

Jeigu per pirmuosius 6 buvimo šalyje mėnesius darbo neradote, nacionalinės institucijos gali įvertinti jūsų teisę joje likti.

Joms reikės įrodyti, kad jūs:

  • aktyviai ieškote darbo ir
  • turite pakankamai galimybių jį rasti.

Išsaugokite visų prašymų priimti į darbą, potencialių darbdavių atsakymų, kvietimų į pokalbius dėl darbo ir pan. kopijas.

Jums nereikia registruotis naujosios šalies darbo biržoje (nebent norite, kad bedarbio pašalpą jums mokėtų ne jūsų ankstesnė, o naujoji šalis), bet jeigu užsiregistruosite, tai padės jums įrodyti, kad aktyviai ieškote darbo.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jūs keliate rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Vienodos sąlygos

Jei ieškote darbo, turite teisę į tai, kad jums būtų užtikrintos tokios pačios sąlygos, kaip ir jūsų naujosios šalies piliečiams, susijusios su:

  • teise būti priimtam į darbą;
  • įdarbinimo tarnybų pagalba jums rasti darbą.

Tam tikrų rūšių finansinę paramą, skirtą padėti susirasti darbą, (pavyzdžiui, mažų palūkanų paskolas bedarbiams mokymo kursams lankyti), jūsų naujoji šalis gali suteikti tik kai užmegsite realų ryšį su vietos darbo rinka. Realiu ryšiu gali būti laikomas buvimas šalyje ir darbo paieškos, trunkančios tam tikrą laiką.

Tačiau kol ieškote darbo, neturite teisės į neįmokines socialines išmokas.

Netekote darbo užsienyje, bet norite ten likti.

Jeigu dirbote kitoje ES šalyje ir netekote darbo arba klientų (jeigu dirbote savarankiškai), tam tikromis sąlygomis galite išsaugoti teisę joje toliau gyventi.

Kuriam laikui bus galima pasilikti, priklausys nuo to, kiek laiko dirbote savo naujojoje šalyje ir kokios rūšies darbo sutartį turėjote prieš netekdamas darbo.

Jeigu esate laikinai nedarbingas dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo, galite likti šalyje tol, kol pagysite.

Jei dirbote trumpiau kaip metus

Jeigu pagal neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį dirbote trumpiau kaip metus ir netekote darbo nepasibaigus vienerių metų laikotarpiui, turite teisę gyventi šalyje ne mažiau kaip 6 mėnesius su sąlyga, kad ieškote darbo. Šis 6 mėnesių laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo jūsų darbo sutarties pabaigos.

Jums būtina užsiregistruoti kaip priverstiniam bedarbiui ir ieškoti darbo.

Atsitikimas

Netekus darbo naujoje šalyje, nebūtina iš jos išvykti

Vokietė Sabrina išvyko į Graikiją dirbti nedideliame viešbutyje. Ji turėjo 9 mėnesių darbo sutartį, bet jos darbdavys sutartį nusprendė nutraukti po pirmųjų 4 mėnesių. Kai Sabrina Graikijos darbo biržoje užsiregistravo kaip priverstinė bedarbė, ji galėjo šalyje likti dar 6 mėnesius, kol ieškojo kito darbo.

Jei dirbote ilgiau kaip metus

Jeigu netekote darbo po daugiau nei 1 metų darbo naujojoje šalyje, turite teisę toliau joje gyventi, jeigu esate užsiregistravęs kaip darbo ieškantis asmuo ir atitinkante tokio statuso sąlygas.

Kad išsaugotumėte teisę likti naujoje šalyje, jeigu netekote darbo arba nevykdote profesinės veiklos (savarankiškas darbas), jums reikia užsiregistruoti naujosios šalies darbo biržoje darbo ieškančiu asmeniu.

Šalyje galite likti tol, kol esate registruotas kaip darbo ieškantis asmuo ir atitinkate šio statuso sąlygas.

Jeigu dalyvaujate profesinio rengimo programoje

Jeigu esate priverstinis bedarbis ir pradedate profesinio rengimo kursą, turite teisę pasilikti naujojoje šalyje visam mokymo laikotarpiui.

Jeigu nedirbate savo noru, turite teisę pasilikti naujojoje šalyje visam mokymo laikotarpiui tik tuo atveju, jeigu šis mokymas susijęs su jūsų ankstesniu darbu.

Jeigu ne, naujojoje šalyje galite likti tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip studentai.

Žr. studentų teises ir sąlygas.

Kad išsaugotumėte teisę pasilikti jūsų naujojoje šalyje visą profesinio rengimo laikotarpį, pirmiausia šios šalies turite užsiregistruoti kaip darbo ieškantis asmuo. Tokios pačios sąlygos taikomos nedirbantiems savo noru.

Vienodos sąlygos

Tuo laikotarpiu, kai turite teisę gyventi naujojoje šalyje, po to, kai joje dirbote ir priverstinai tapote bedarbiu (žr. pirmiau), turėtumėte toliau galėti naudotis tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tos šalies piliečiai (dėl socialinių išmokų, galimybių dirbti, užmokesčio, pagalbos rasti darbą ir pan.).

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios gyvenamosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jūs keliate rimtą grėsmę.

Jos taip pat gali paprašyti jūsų išvykti, jeigu negalite įrodyti, kad turite realių galimybių rasti darbą.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba įpareigojimas išvykti jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Viešosios konsultacijos
Pagalbos tarnybos
Pagalba ir patarimai

Šiuo atveju - 28 ES valstybėse narėse, Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine

Retour au texte en cours.

Šiuo atveju - 28 ES valstybėse narėse, Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine

Retour au texte en cours.

Šiuo atveju - 28 ES valstybėse narės, Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine

Retour au texte en cours.