Navigációs útvonal

Frissítve : 20/08/2015

living-abroad

A külföldön állást kereső munkavállalók tartózkodási joga

A kiutazást követő külföldi álláskeresés

Európai uniós tagország állampolgáraként Önt megilleti a jog, hogy más EU-tagállamba utazzon, s ott próbáljon meg állást találni magának.

Az első 6 hónap

Ha Ön 6 hónapnál rövidebb ideig tartózkodik álláskeresés céljából egy másik EU-országban, gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezzen érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel.

Álláskeresőként a kinttartózkodás első 6 hónapja során nem kell ott-tartózkodását bejelentenie a hatóságoknak. Egyes EU-tagországok azonban megkövetelik, hogy a területükre beutazó külföldi állampolgárok - megérkezésüket követően - kellően rövid időn belül tájékoztassák az illetékes hatóságokat (rendszerint az önkormányzati hivatalt vagy a helyi rendőrőrsöt) a jelenlétükről.

Sok uniós tagállamban követelmény, hogy az ott tartózkodó személyek mindig maguknál tartsák személyi igazolványukat vagy útlevelüket.

Ha igazoltatáskor nem tudják bemutatni ezeket a dokumentumokat, az illetőket pénzbüntetetéssel lehet sújtani, sőt akár ideiglenesen őrizetbe is lehet venni - kiutasítani viszont nem lehet őket az országból.

Nézzen utána, hogy a fogadó országban előírás-e, hogy mindig Önnél legyen személyi igazolványa vagy útlevele:

Ország kiválasztása

Ország kiválasztása

Az Önt az EU egész területén megillető jogok


* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

Ha Ön álláskeresési járadékot kap a hazájától, a tartózkodási helye szerinti új országban nyilvántartásba kell vetetnie magát az illetékes munkaügyi központnál. Ön és családtagjai továbbra is hazájuk társadalombiztosítási rendszerében maradnak biztosítva - így például az otthoni társadalombiztosító fedezi majd egészségügyi ellátásuk költségeit is.

Még akkor is elképzelhető, hogy Ön az otthoni társadalombiztosítási rendszer tagja marad a kinttartózkodás során, ha nem részesül hazájától álláskeresési járadékban. Tájékozódjon hazája hatóságainál arról, pontosan mi a helyzet az Ön esetében. Ha hazai egészségbiztosítója fedezi a külföldi tartózkodás során szükségessé váló egészségügyi ellátás költségeit, az adminisztratív tennivalók szempontjából könnyebbséget jelenthet, ha Ön rendelkezik érvényes európai egészségbiztosítási kártyával.

Konkrét eset

Ha Ön álláskeresés céljából tartózkodik egy másik uniós országban, 6 hónapig ott maradhat anélkül, hogy be kellene jelentkeznie a helyi hatóságoknál.

Marta portugál állampolgár, aki négy hónappal ezelőtt Spanyolországba költözött, hogy ott keressen állást. Kinttartózkodása során spanyol barátainál szállt meg. A spanyol rendőrség felszólította, hogy jelentkezzen be az önkormányzati hivatalban, és igazolja, hogy rendelkezik az önfenntartáshoz szükséges anyagiakkal.

A szabályok értelmében azonban Martát álláskeresőként megilleti a jog, hogy legalább 6 hónapig Spanyolországban tartózkodjon anélkül, hogy be kellene jelentenie ott-tartózkodását a helyi hatóságoknak. Egyedül azt kell igazolnia, hogy el akar helyezkedni az országban, és ennek érdekében aktívan állást keres. A spanyol hatóságok nem követelhetik meg tőle, hogy igazolja, miszerint rendelkezik az önfenntartáshoz szükséges anyagi eszközökkel.

Álláskeresés a kinttartózkodás első hat hónapját követően

Az Ön tartózkodási jogának elbírálása

Ha Ön nem talál állást a kinttartózkodás első hat hónapja során, a tagállami hatóságok elbírálhatják, hogy jogában áll-e ezt követően is az országban tartózkodni.

Az eljárás során Önnek igazolnia kell, hogy:

 • aktívan állást keres az országban, és hogy
 • jó eséllyel el tud majd helyezkedni.

Feltétlenül őrizze meg az álláskeresés során beadott jelentkezési lapok, a potenciális munkaadóktól kapott válaszok, az állásinterjúkkal kapcsolatos értesítések stb. másolatát.

A tartózkodás helye szerinti új országban nem kell nyilvántartásba vetetnie magát az illetékes munkaügyi központnál (kivéve, ha az állampolgársága szerinti ország álláskeresési járadékot folyósít Önnek a külföldi tartózkodás ideje alatt). Ennek ellenére hasznos lehet regisztráltatnia magát, így ugyanis könnyebben bizonyíthatja, hogy aktívan állást keres az adott országban.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy - közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból - kiutasítja Önt területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról a hatóságoknak írásban kell Önt értesíteniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük az indokokat, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

Egyenlő bánásmód

Álláskeresőként Önt ugyanolyan elbánás illeti meg, mint a tartózkodás helye szerinti ország állampolgárait az alábbiak tekintetében:

 • elhelyezkedés,
 • a foglalkoztatási szolgálatok által az álláskereséshez biztosított segítség igénybevétele.

Elképzelhető, hogy a tartózkodás helye szerinti ország csak azt követően biztosítja Önnek az elhelyezkedést segítő pénzügyi támogatások egyes típusait, hogy igazolást nyer, miszerint Önt tényleges kapcsolat fűzi a helyi munkaerőpiachoz. Ezek közé a támogatástípusok közé tartoznak többek között a munkanélkülieknek képzési célokra nyújtott, kedvezményes kamatozású hitelek. Tényleges kapcsolat meglétének minősülhet az az eset, ha Ön kellően hosszú ideje tartózkodik és keres munkát az adott országban.

Álláskeresőként azonban nem illeti meg Önt a jog, hogy kinttartózkodása során nem járulékalapú szociális ellátásban részesüljön.

Ha elveszti állását, de továbbra is az országban akar maradni...

Ha Ön uniós polgárként egy másik EU-országban helyezkedik el alkalmazottként vagy önfoglalkoztatóként, és elveszti az állását, vagy nem kap elég megbízást, bizonyos feltételek teljesülése esetén nem veszti el a jogot, hogy továbbra is az országban tartózkodjon.

Az, hogy pontosan mennyi ideig maradhat az országban, annak a függvénye, hogy mennyi ideig dolgozott ott, és milyen típusú munkaszerződéssel rendelkezett, mielőtt elveszítette az állását.

Ha betegség vagy baleset miatt átmenetileg munkaképtelenné válik, mindaddig az országban maradhat, amíg meg nem változik az állapota.

Ha egy évnél rövidebb ideig dolgozott az országban...

Ha Ön állandó vagy egy évnél rövidebb időre szóló munkaszerződéssel dolgozik az országban, és elveszti az állását, mielőtt letelne egy teljes év, jogában áll még legalább hat hónapig az országban maradni, amennyiben aktívan tesz azért, hogy új állást találjon. A hat hónapos időszak akkor veszi kezdetét, amikor a munkaszerződés lejár.

Önnek regisztráltatnia kell magát az illetékes nyilvántartásában olyan személyként, aki önhibáján kívül lett munkanélküli (lásd: kényszerű munkanélküliség), és el kell kezdenie állást keresni.

Konkrét eset

Ha munkanélkülivé válik, nem kell hazájába hazatérnie

Sabrina német állampolgár, aki Görögországban vállalt munkát egy kis szállodában. Munkaszerződése kilenc hónapra szólt, de a munkaadója négy hónap után felmondott neki. Sabrina regisztráltatta magát a görög munkaügyi központ nyilvántartásában olyan személyként, aki önhibáján kívül vesztette el állását, és engedélyt kapott arra, hogy - amennyiben aktívan állást keres - további hat hónapon át az országban maradjon.

Ha egy évnél hosszabb ideig dolgozott az országban...

Ha Ön azt követően veszíti el az állását a fogadó országban, hogy már több mint egy éve ott dolgozik, jogában áll az országban maradni, amennyiben regisztráltatja magát álláskeresőként, és teljesíti azokat a feltételeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy hivatalosan álláskereső személynek minősüljön.

Ahhoz, hogy továbbra is jogosult legyen a fogadó országban élni, amikor munkanélkülivé válik, vagy amikor (önfoglalkoztatóként) nem végez szakmai tevékenységet, felvételét kell kérnie az álláskeresők nyilvántartásába a fogadó ország munkaügyi központjánál.

Mindaddig az országban maradhat, amíg a helyi nyilvántartja álláskeresőként, és amíg - a vonatkozó feltételeket teljesítve - hivatalosan álláskereső személynek minősül.

Ha szakmai képzésben vesz részt

Ha Ön önhibáján kívül válik munkanélkülivé (lásd: kényszerű munkanélküliség), és szakmai képzésre iratkozik be, jogában áll a fogadó országban maradni mindaddig, amíg a képzés be nem fejeződik.

Ha Ön „önkéntes munkanélkülinek" minősül, a képzés teljes időtartama alatt jogában áll a fogadó országban maradni, de csak abban az esetben, ha a kérdéses képzés azzal a munkakörrel kapcsolatos, amelyben Ön a munkaviszony megszűnését megelőzően dolgozott.

Ha nem ez a helyzet, ugyanolyan feltételekkel maradhat munkanélküliként a fogadó országban, mint amilyen feltételek a diákokra vonatkoznak.

Lásd: a diákokat megillető jogok és a velük szemben támasztott feltételek

Annak érdekében, hogy a fogadó országban maradhasson a szakképzés teljes időtartama alatt, először regisztráltatnia kell magát az álláskeresők nyilvántartásában a fogadó ország . Ez azokra a személyekre is vonatkozik, akik „önkéntes munkanélkülinek" minősülnek.

Egyenlő bánásmód

Azalatt az időszak alatt, amíg Ön - azt követően, hogy munkát vállalt, majd az „önkéntes munkanélküliséget" választotta - jogosult a fogadó országban maradni, Önt ugyanolyan jogok illetik meg a jóléti ellátások, az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások stb. tekintetében, mint az adott ország állampolgárait.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy Önt - közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból - területéről kiutasítja. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.

A fogadó ország hatóságai akkor is felszólíthatják Önt, hogy hagyja el az ország területét, ha Ön nem tudja bizonyítani, miszerint valós esélye van annak, hogy el tud majd helyezkedni.

A kiutasítási határozatot, illetve az ország elhagyására vonatkozó felszólítást a hatóságoknak írásban kell Önnek megküldeniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük az indokokat, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz

  Ebben az esetben: a 28 uniós tagállam, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben: a 28 uniós tagállam, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben: a 28 uniós tagállam, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein

  Retour au texte en cours.