Navigacijski put

Ažurirano : 20/08/2015

living-abroad

Prava boravka u inozemstvu za tražitelje zaposlenja

Preselili ste se u inozemstvo i tražite prvi posao nakon dolaska.

Kao državljanin EU-a imate pravo tražiti posao u drugoj državi EU-a.

Prvih šest mjeseci

Ako u drugoj državi EU-a tražeći posao boravite kraće od šest mjeseci, bit će vam potrebna važeća osobna iskaznica ili putovnica.

Kao tražitelj zaposlenja prvih šest mjeseci ne morate prijaviti boravak. Međutim, neke države EU-a traže da prijavite svoju prisutnost mjerodavnim tijelima (obično gradskoj vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji) u razumnom roku od dolaska.

U mnogim državama EU-a morate stalno sa sobom nositi identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Ako te isprave ostavite kod kuće, možete dobiti novčanu kaznu ili biti pritvoreni, ali vas ne mogu protjerati samo zbog toga.

Ako primate naknadu za nezaposlene iz države podrijetla, morat ćete se prijaviti službi za zapošljavanje u novoj zemlji. Vi i vaša obitelji i dalje ćete biti pokriveni sustavom socijalnog osiguranja države podrijetla (npr. za troškove zdravstvene njege).

Čak i ako u svojoj matičnoj zemlji nemate pravo na naknadu za nezaposlenost, možda imate pravo na socijalnu pomoć: raspitajte se kod tijela svoje matične zemlje. Ako za vrijeme boravka u inozemstvu imate zdravstveno osiguranje iz države podrijetla, administrativni postupci bit će jednostavniji ako imate važeću Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO).

Primjer

Dok tražite posao u inozemstvu barem šest mjeseci ne bi od vas smjeli tražiti da prijavite boravak

Marta je Portugalka i preselila se u Španjolsku prije četiri mjeseca da pokuša tamo naći posao. Trenutačno živi kod prijateljice. Španjolska policija zatražila je da prijavi boravak u gradskoj vijećnici te da dokaže da ima dovoljno sredstava za uzdržavanje dok je u Španjolskoj.

Međutim, kao tražiteljica zaposlenja Marta ima pravo boraviti u Španjolskoj barem šest mjeseci bez obveze da tamo prijavi boravak. Samo mora dokazati da je tražiteljica zaposlenja koja aktivno traži posao. Španjolske vlasti ne smiju od nje tražiti da dokaže da se može financijski uzdržavati.

Nakon šest mjeseci još uvijek tražite posao

Ocjena vašeg prava boravka

Ako niste našli posao tijekom prvih šest mjeseci boravka, nadležna nacionalna tijela imaju pravo ocijeniti vaše pravo boravka.

U tom će slučaju tražiti dokaze da:

 • aktivno tražite posao i
 • da imate dobre izglede naći posao.

Uvijek čuvajte preslike svojih prijava za posao, odgovora mogućih poslodavaca, poziva na razgovore i slično.

Nemate obvezu prijaviti se službi za zapošljavanje u svojoj novoj zemlji (osim ako prenosite naknadu za nezaposlene iz svoje države podrijetla), ali ako to učinite, lakše ćete dokazati da aktivno tražite posao.

Zahtjev za napuštanje države/protjerivanje

U iznimnim slučajevima vaša nova zemlja može odlučiti protjerati vas iz razloga javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja, ali samo ako može dokazati da predstavljate ozbiljnu prijetnju.

Odluka o protjerivanju mora vam se dostaviti u pisanom obliku. U njoj moraju biti navedeni svi razlozi protjerivanja te upute kako i do kada se možete žaliti.

Jednako postupanje

Kao tražitelj zaposlenja imate pravo da prema vama postupaju jednako kao prema državljanima nove zemlje u odnosu na:

 • pristup poslu
 • pomoć službi za zapošljavanje u potrazi za poslom

Vaša nova zemlja možda će čekati dok ne uspostavite stvarnu vezu s lokalnim tržištem rada prije nego što vam odobri određene vrste financijske potpore kao pomoć u traženju posla, kao što su zajmovi s niskim kamatama za osposobljavanje za nezaposlene. Stvarnom vezom može se smatrati boravak u državi i traženje posla razumno vrijeme.

Međutim, ako ostanete kao tražitelj zaposlenja nemate pravo na socijalne naknade bez doprinosa.

Izgubio sam posao u inozemstvu i želim tamo ostati.

Ako ste radili u drugoj državi EU-a i izgubili posao ili je nestalo posla (ako ste samozaposleni), pod određenim uvjetima možete zadržati pravo da tamo ostanete živjeti.

Koliko dugo možete ostati ovisi o tome koliko ste radili u novoj zemlji i kakvu ste vrstu ugovora imali prije nego što ste ostali bez posla.

Ako ste privremeno nesposobni za rad zbog bolesti ili nesreće, možete ostati do izlječenja.

Ako ste radili kraće od godinu dana

Ako ste imali ugovor o radu na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme kraće od jedne godine i posao ste izgubili prije isteka razdoblja od godinu dana, imate pravo tamo živjeti još šest mjeseci, pod uvjetom da tražite posao. Šestomjesečno razdoblje počinje od trenutka kada vam je istekao ugovor o radu.

Morate se prijaviti kao nezaposlena osoba i tražiti posao.

Primjer

Gubitak posla u novoj zemlji nije razlog za odlazak

Sabrina je njemačka državljanka koja je otišla u Grčku raditi u malom hotelu. Imala je ugovor o radu na devet mjeseci, ali njezin je poslodavac odlučio raskinuti taj ugovor nakon prva četiri mjeseca. Kada se prijavila grčkoj službi za zapošljavanje kao nezaposlena osoba, dobila je pravo ostati još šest mjeseci dok traži novi posao.

Ako ste radili duže od godinu dana

Ako ostanete bez posla nakon što ste u novoj zemlji radili duže od jedne godine, imate pravo nastaviti tamo živjeti, pod uvjetom da se prijavljeni kao tražitelj zaposlenja i da ispunjavate uvjete za tražitelja zaposlenja.

Kako biste zadržali pravo boravka u državi domaćinu kada izgubite posao ili kada više niste poslovno aktivni (samozaposleni), morate se prijaviti kao tražitelj zaposlenja u službi za zapošljavanje u novoj zemlji.

U toj zemlji smijete ostati dok ste u prijavljeni kao tražitelj zaposlenja i dok ispunjavate uvjete za tražitelja zaposlenja.

Ako se usavršavate

Ako niste nezaposleni svojom voljom i započeli ste stručno usavršavanje, imate pravo ostati u novoj zemlji dok traje usavršavanje.

Ako ste nezaposleni svojom voljom, imate pravo ostati u novoj zemlji dok traje usavršavanje samo ako je to usavršavanje povezano s prethodnim poslom.

Ako nije, u novoj zemlji možete ostati pod istim uvjetima kao i studenti.

Vidi prava i uvjete za studente.

Kako biste zadržali pravo boravka u novoj zemlji za vrijeme trajanja usavršavanja, prvo se morate prijaviti u novoj zemlji kao tražitelj zaposlenja. To se primjenjuje i na osobe koje su nezaposlene svojom voljom.

Jednako postupanje

Za vrijeme dok vam je dopušteno ostati u državi domaćinu nakon što ste tamo bili zaposleni i ostali bez posla (vidi gore), imate ista prava kao i državljani te zemlje (naknade za nezaposlene, pristup poslu, plaća, pogodnosti za lakši pristup poslu itd.)

Zahtjev za napuštanje države/protjerivanje

U iznimnim slučajevima vaša nova zemlja može odlučiti protjerati vas iz razloga javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja, ali samo ako može dokazati da predstavljate ozbiljnu prijetnju.

Može od vas tražiti da odete i ako ne možete dokazati da imate stvarne izglede da ćete tamo pronaći posao.

Odluka o protjerivanju ili zahtjev za napuštanje države moraju vam se dostaviti u pisanom obliku. U njima moraju biti navedeni svi razlozi protjerivanja te upute kako i do kada se možete žaliti.

Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje

  In this case, the 28 EU member states + Iceland, Norway and Liechtenstein

  Retour au texte en cours.

  In this case, the 28 EU member states + Iceland, Norway and Liechtenstein

  Retour au texte en cours.

  In this case, the 28 EU member states + Iceland, Norway and Liechtenstein

  Retour au texte en cours.