Navigointipolku

Päivitetty : 20/08/2015

living-abroad

Työnhakijan oikeus oleskella ulkomailla

Oletko muuttanut ulkomaille ja haet työtä?

Jos olet EU-kansalainen, sinulla on oikeus hakea töitä toisesta EU-maasta.

Ensimmäiset 6 kuukautta

Jos olet työnhakijana toisessa EU-maassa enintään 6 kuukautta, tarvitset voimassaolevan henkilökortin tai passin.

Koska olet työnhakija, sinun ei tarvitse rekisteröityä kyseiseen maahan asukkaaksi ensimmäisten 6 kuukauden aikana. Jotkin EU-maat kuitenkin edellyttävät, että ilmoitat oleskelustasi viranomaisille (usein kunnantalolla tai poliisilaitoksella) kohtuullisen ajan kuluessa saapumisestasi maahan.

Monissa EU-maissa on henkilötodistusta (kansallinen henkilötodistus tai passi) pidettävä aina mukana.

Voit saada sakkoja tai sinut voidaan pidättää, jos sinulla ei ole henkilötodistusta mukana. Sinua ei kuitenkaan voida karkottaa maasta pelkästään sen takia.

Maakohtaiset vaatimukset:

Valitse maa

Valitse maa

Yhteiset oikeudet kaikissa EU-maissa


* Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoa

Jos saat kotimaassasi työttömyysetuuksia, sinun on ilmoittauduttava uuden asuinmaasi työvoimaviranomaisten rekisteriin. Kotimaasi sosiaaliturvajärjestelmä kattaa edelleen sinut ja perheesi esimerkiksi terveydenhoitokulujen osalta.

Olet mahdollisesti kotimaasi sosiaaliturvan piirissä, vaikka et saisikaan siellä työttömyysetuuksia. Asia kannattaa tarkistaa kotimaan viranomaisilta.Asia kannattaa tarkistaa paikallisilta viranomaisilta ennen maasta lähtöä. Niin kauan kuin olet kotimaasi sairausvakuutuksen piirissä, voi asioiden hoitamisen kannalta olla yksinkertaisempaa, jos sinulla on voimassaoleva eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC).

Esimerkkitapaus

Työtä voi hakea 6 kuukautta rekisteröitymättä

Portugalilainen Marta on muuttanut Espanjaan työnhakuun neljä kuukautta sitten. Tällä hetkellä hän asuu ystävänsä luona. Espanjan poliisi kehotti häntä rekisteröitymään kunnantalolla ja osoittamaan, että hänellä on riittävästi varallisuutta elättää itsensä Espanjassa.

Martalla on kuitenkin oikeus oleskella Espanjassa vähintään 6 kuukautta rekisteröitymättä asukkaaksi. Hänen on vain todistettava hakevansa töitä aktiivisesti. Espanjan viranomaiset eivät voi vaatia häneltä todistusta hänen taloudellisesta tilanteestaan.

Työnhaku 6 kuukauden jälkeen

Oleskeluoikeuden arviointi

Jos et ole löytänyt työtä puolen vuoden kuluessa, uuden asuinmaasi viranomaiset arvioivat oleskeluoikeutesi.

Tätä varten he pyytävät sinua todistamaan, että

 • haet töitä aktiivisesti
 • sinun on mahdollista työllistyä.

Pidä aina tallessa kopiot työhakemuksistasi, työnantajilta saaduista vastauksista, työhaastattelukutsuista ja vastaavista todisteista.

Sinun ei tarvitse rekisteröityä työvoimatoimistossa uudessa asuinmaassasi (ellet siirrä sinne työttömyysetuuksia kotimaastasi). Rekisteröityminen auttaa kuitenkin osoittamaan, että haet töitä aktiivisesti.

Poistumiskehotus/maastapoistaminen

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi voi päättää poistaa sinut maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että todistettavasti muodostat erittäin vakavan uhan.

Maastapoistamispäätös on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Yhtäläinen kohtelu

Työnhakijana sinua on kohdeltava samalla tavoin kuin maan omia asukkaita esimerkiksi kun

 • haet töitä
 • haet apua työvoimaviranomaisilta.

Uusi asuinmaasi voi odottaa, että sinulle muodostuu tosiasiallinen yhteys paikallisiin työmarkkinoihin, ennen kuin voit saada tietyntyyppisiä rahaetuuksia (esim. työttömien kouluttautumista tukevat halpakorkoiset lainat). Riittävänä yhteytenä voidaan pitää sitä, että olet ollut kyseisessä maassa kohtuullisen pitkään työnhakijana.

On syytä muistaa, että työnhakija ei ole oikeutettu nk. maksuihin perustumattomiin sosiaalietuuksiin.

Työttömäksi jääminen ulkomailla

Jos olet työskennellyt toisessa EU-maassa ja jäänyt ilman työtä (työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana), voit tietyin edellytyksin jäädä maahan asumaan.

Se, kuinka pitkäksi aikaa voit jäädä, riippuu siitä, kuinka kauan olet ollut maassa töissä ja minkätyyppinen työsopimus sinulla oli ennen työttömäksi joutumista.

Jos olet tilapäisesti työkyvytön sairauden tai tapaturman takia, voit oleskella maassa niin kauan kunnes työkyvyttömyys päättyy.

Alle vuoden työskentely

Jos sinulla on ollut vakinainen työsopimus tai vuotta lyhyempi määräaikainen työsopimus ja olet joutunut työttömäksi alle vuoden kuluessa, sinulla on oikeus oleskella maassa vielä vähintään 6 kuukautta sillä edellytyksellä, että haet työtä. 6 kuukauden ajanjakso alkaa siitä, kun työsopimuksesi päättyy.

Sinun on rekisteröidyttävä työnhakijaksi, joka on joutunut työttömäksi tahtomattaan, ja etsittävä töitä.

Esimerkkitapaus

Työpaikan menetys ei välttämättä johda maasta poistumiseen

Saksalainen Sabrina meni Kreikkaan töihin pieneen hotelliin. Hänellä oli työsopimus 9 kuukaudeksi, mutta hänen työnantajansa katkaisi työsuhteen jo 4 kuukauden jälkeen. Sabrina rekisteröityi työnhakijaksi, joka on tahtomattaan jäänyt työttömäksi, ja sai jäädä maahan vielä 6 kuukaudeksi etsimään töitä.

Yli vuoden työskentely

Jos jäät työttömäksi työskenneltyäsi uudessa asuinmaassasi yli vuoden ajan, sinulla on oikeus edelleen asua siellä sillä edellytyksellä, että olet rekisteröitynyt työnhakijaksi ja täytät työnhakijoille asetetut ehdot.

Jotta oleskeluoikeus asuinmaassasi säilyy, sinun on rekisteröidyttävä työnhakijaksi sikäläisessä työvoimatoimistossa.

Voit oleskella maassa niin kauan kuin olet ja täytät työnhakijoille asetetut ehdot.

Ammatillinen koulutus

Jos olet tahtomattasi työtön ja aloittanut ammatillisen koulutuksen, sinulla on oikeus oleskella asuinmaassasi koulutuksesi ajan.

Jos olet omasta tahdostasi työtön, sinulla on oikeus oleskella asuinmaassasi koulutuksesi ajan ainoastaan, jos koulutus liittyy aiempaan työhösi.

Jos koulutus ei liity aiempaan työhön, voit oleskella uudessa maassasi samoilla ehdoilla kuin opiskelijat.

Katso opiskelijoiden oikeudet.

Jotta sinulla säilyy oikeus oleskella asuinmaassasi ammatillisen koulutuksen koko keston ajan, sinun on rekisteröidyttävä työnhakijaksi tuon maan . Sama koskee myös omasta tahdostaan työttömiä.

Yhtäläinen kohtelu

Jos olet työskennellyt asuinmaassasi ja jäänyt sitten tahtomattasi työttömäksi ja päättänyt jatkaa oleskelua asuinmaassasi (ks. yllä), sinulla on edelleen samat oikeudet kuin maan omilla kansalaisilla (esim. sosiaalietuuksien, työnsaannin, palkkauksen ja työllistymisen tukitoimien suhteen).

Poistumiskehotus/maastapoistaminen

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi voi päättää poistaa sinut maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että todistettavasti muodostat erittäin vakavan uhan.

Asuinmaasi voi myös pyytää sinua poistumaan maasta, jos et voi osoittaa, että sinulla olisi siellä realistiset mahdollisuudet työllistyä.

Maastapoistamispäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa

  Tässä tapauksessa EU:n 28 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

  Retour au texte en cours.

  Tässä tapauksessa EU:n 28 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

  Retour au texte en cours.

  Tässä tapauksessa EU:n 28 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

  Retour au texte en cours.