Sti

Opdateret : 20/08/2015

living-abroad

Opholdsrettigheder for jobsøgende i udlandet

Er du flyttet til udlandet, og leder du efter dit første job efter ankomst?

Som EU-borger har du ret til at rejse til et andet EU-land for at søge arbejde.

De første 6 måneder

Hvis du bliver og leder efter arbejde i et andet EU-land i under 6 måneder, skal du have et gyldigt id-kort eller pas.

Som jobsøgende behøver du ikke at registrere dig i landet de første 6 måneder. Visse EU-lande kræver dog, at du anmelder din tilstedeværelse til de relevante myndigheder (ofte på rådhuset eller den lokale politistation) inden for en rimelig frist efter ankomst.

I mange EU-lande skal du have et identitetsbevis (nationalt identitetskort eller pas) på dig hele tiden.

Du kan få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis du lader disse dokumenter ligge hjemme - men du kan ikke udvises af den grund.

Se, om du altid skal have et identitetskort eller pas på dig i det land, du besøger:

Vælg land

Vælg land

Fælles rettigheder i alle EU-lande


* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Hvis du modtager arbejdsløshedsunderstøttelse fra dit hjemland, skal du registrere dig hos arbejdsformidlingen i dit nye land. Du og din familie vil fortsat være dækket af det sociale sikringssystem i dit hjemland - f.eks. mht. udgifter til sundhedspleje.

Selv om du ikke modtager arbejdsløshedsunderstøttelse fra dit hjemland, kan det godt være, at du stadig er dækket af dets sociale sikringssystem. Du kan spørge myndighederne i hjemlandet om det. Så længe du er dækket af sygesikringen i dit hjemland under dit ophold i udlandet, er de administrative procedurer enklere med et gyldigt europæisk sygesikringskort.

Sagseksempel

Du er ikke forpligtet til at registrere dig de første 6 måneder, du leder efter arbejde i udlandet

Marta fra Portugal er flyttet til Spanien for fire måneder siden for at søge arbejde dér. Hun bor i øjeblikket hos en ven. Det spanske politi har bedt hende om at registrere sig på rådhuset og bevise, at hun kan forsørge sig selv i Spanien.

Men som jobsøgende har Marta faktisk ret til at opholde sig i Spanien i minimum 6 måneder uden at skulle registrere sig der. Hun skal bare kunne bevise, at hun er aktivt jobsøgende. De spanske myndigheder kan ikke kræve, at hun beviser, at hun kan forsørge sig selv.

Stadig jobsøgende efter 6 måneder

Vurdering af dit ret til at blive

Hvis du ikke har fundet et arbejde i løbet af de første 6 måneder i landet, kan de nationale myndigheder tage stilling til, om du må blive.

I den forbindelse skal du bevise over for dem, at:

 • du aktivt leder efter et job og
 • har gode chancer for at finde et.

Gem altid kopier af dine jobansøgninger, svar fra potentielle arbejdsgivere, invitationer til jobsamtaler osv.

Du har ikke pligt til at registrere dig hos arbejdsformidlingen i dit nye land (medmindre du tager dine arbejdsløshedsunderstøttelse med dig fra dit hjemland), men hvis du gør, kan det hjælpe dig med at bevise, at du er aktivt jobsøgende.

Anmodning om udrejse/udvisning

Dit nye land kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed - men kun hvis de kan bevise, at du udgør en meget alvorlig trussel.

Du skal have en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Ligebehandling

Som jobsøgende har du ret til at blive behandlet på lige fod med statsborgere i dit nye land med hensyn til:

 • adgang til arbejde
 • støtte fra arbejdsformidlingen til at finde et job

Din nye land venter muligvis til, du har fået en reel tilknytning til det lokale arbejdsmarked, før de yder dig visse former for finansiel støtte til at hjælpe dig med at finde arbejde - såsom lavtforrentede lån til arbejdsløse, der starter uddannelseskurser. At opholde sig i landet og søge arbejde i et rimeligt stykke tid kan muligvis udgøre en reel tilknytning.

Under dit ophold som jobsøgende har du dog ikke ret til sociale ydelser, som ikke er bidragspligtige.

Jeg har mistet mit job i udlandet, men vil gerne blive her.

Hvis du har arbejdet i et andet EU-land, men mister dit job eller dine forretninger (hvis du er selvstændig), kan du på visse betingelser bevare din ret til at bo der.

Hvor længe du kan blive, afhænger af hvor længe du har arbejdet i dit nye land, og hvilken form for kontrakt du havde, inden du blev arbejdsløs.

Hvis du er midlertidigt ude af stand til at arbejde på grund af sygdom eller en ulykke, kan du blive, så længe denne tilstand varer ved.

Hvis du har arbejdet i under et år

Hvis du havde en permanent kontrakt eller en tidsbestemt kontrakt på under 1 år og mistede jobbet inden udgangen af dette år, har du ret til at blive boende i mindst 6 måneder, hvis du søger efter et nyt job. 6-månedersperioden starter det øjeblik, din kontrakt slutter.

Du har pligt til at registrere dig hos som uforskyldt arbejdsløs og søge arbejde.

Sagseksempel

Du behøver ikke rejse hjem, fordi du mister dit job

Sabrina fra Tyskland tog til Grækenland for at arbejde på et lille hotel. Hun havde en kontrakt på 9 måneder, men hendes arbejdsgiver besluttede at afbryde kontrakten efter de første 4 måneder. Da hun havde registreret sig som uforskyldt arbejdsløs hos den græske arbejdsformidling, fik hun lov til at blive i yderligere 6 måneder, mens hun søgte nyt job.

Hvis du har arbejdet i over et år

Hvis du mister dit job efter at have arbejdet i dit nye land i over et år, har du ret til at blive der, hvis du registrerer dig som jobsøgende og fortsat opfylder betingelserne for at være jobsøgende.

Hvis du vil bevare retten til at blive i dit værtsland, når du mister dit job eller ikke længere er erhvervsaktiv (selvstændig), skal du registrere dig som jobsøgende hos arbejdsformidlingen i dit nye land.

Du kan blive i landet, så længe du er registreret som jobsøgende hos og fortsat opfylder betingelserne for at blive betragtet som jobsøgende.

Hvis du er under erhvervsuddannelse

Hvis du er uforskyldt arbejdsløs og starter på en erhvervsuddannelse, har du ret til at blive i dit nye land under hele uddannelsen.

Hvis du er frivilligt arbejdsløs, har du kun ret til at blive i dit nye land under hele din uddannelses varighed, hvis uddannelsen er relateret til dit tidligere job.

Hvis ikke, må du blive i dit nye land på samme vilkår som studerende.

Se rettigheder og betingelser for studerende.

For at få ret til at blive i dit nye land under hele erhvervsuddannelsen skal du først registrere dig som jobsøgende hos i dit nye land. Det samme gælder, hvis du er frivilligt arbejdsløs.

Ligebehandling

I den periode, hvor du har ret til at blive i dit værtsland efter at have været beskæftiget og derefter uforskyldt arbejdsløs (se ovenfor), har du de samme rettigheder som landets statsborgere (sociale ydelser, adgang til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, osv.)

Anmodning om udrejse/udvisning

Dit nye bopælsland kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed - men kun hvis de kan bevise, at du udgør en meget alvorlig trussel.

Det kan også bede dig om at forlade landet, hvis du ikke kan bevise, at du har en realistisk chance for at finde et job.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles skriftligt. Meddelelsen skal indeholde alle grundene og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning

  I dette tilfælde de 28 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

  Retour au texte en cours.

  I dette tilfælde de 28 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

  Retour au texte en cours.

  I dette tilfælde de 28 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

  Retour au texte en cours.