Mogħdija tan-navigazzjoni

Aqsam fuq 
	Aqsam fuq Facebook
  
	Aqsam fuq Twiter
  
	Ixxerja fuq Google+
  
	Aqsam fuq linkedIn

Dawk li qed ifittxu x-xogħol – FAQ

Aġġornat : 30/10/2013

Drittijiet ta’ residenza għal dawk li qed ifittxu x-xogħol f’pajjiż barrani

FAQ- Drittijiet ta’ residenza għall-persuni li qed ifittxu xogħol f’pajjiż barrani

  • Jien Irlandiż u mort ngħix l-Olanda biex infittex xogħol hemmhekk. Wara li kont Amsterdam għal 3 xhur, l-awtoritajiet lokali qaluli li rrid nirreġistra r-residenza tiegħi. Peress li qed infittex xogħol, mhux bilfors nirreġistra, hux? Għad għandi 4 intervisti ppjanati u m'inix ċert jekk nibqax għal aktar żmien fl-Olanda jekk ma nsibx xogħol fi żmien xahrejn.

    IVA — għandek raġun. Jekk qed tfittex xogħol, tista' toqgħod hemm mingħajr ma tirreġistra r-residenza tiegħek sa 6 xhur.

  • Jien koka Spanjola u tlift xogħli fl-Awstrija. Ġejt djanjostikata bi problemi fi spallti , u għalhekk ma nistax naħdem. It-tobba qed jgħidu li għandi bżonn terapija ta' riabilitazzjoni għal tal-anqas sena. Nista' nibqa' ngħix l-Awstrija u nagħmel it-terapija tiegħi hemmhekk?

    IVA — Peress li m'intix kapaċi taħdem għal żmien temporanju minħabba marda, tista' tibqa' tgħix l-Awstrija sakemm tibqa' bl-istess kundizzjoni.

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Ma sibtx dak li kont qed tfittex? Għandek problema xi ssolvi?

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE

Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika