Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 23/06/2015

KKK - Õigus elada teises ELi liikmesriigis seal töö otsimise eesmärgil

 • Olen Tšehhi kodanik ja sooviksin kolida Austriasse, et seal tööd otsida. Kui kaua on mul õigus asjaomases riigis viibida, kuni leian seal töökoha?

  Kui olete töötu tööotsija, on teil õigus Austrias viibida vähemalt 6 kuud.
  Teil on lubatud viibida kauem, isegi juhul, kui teil ei ole mingit sissetulekut või kui te ei saa töötushüvitisi oma koduriigist, kui te suudate tõendada, et otsite seal tööd ning teil on reaalsed võimalused see saada. Seda saate tõendada näiteks töökohataotluste koopiate, töövestluse kutsete või positiivsete vastustega teie töökohataotlustele. 

 • Olen iirlane ning asusin elama Madalmaadesse seal töö otsimise eesmärgil. Pärast 3-kuulist Amsterdamis viibimist teatasid kohalikud ametiasutused mulle, et pean seal end registreerima. Kuna ma otsin tööd, siis kas ei peaks ma kohustuslikust registreerimisest vabastatud olema? Mul on kokku lepitud veel 4 töövestlust, kuid kui ma 2 kuu jooksul tööd ei leia, siis ei ole mul ilmselt kavas Madalmaadesse jääda.

  JAH – teil on õigus. Kui te otsite tööd, siis võite riiki jääda kuni 6 kuuks, ilma et peaksite oma uue elukoha kohalikus ametiasutuses registreerima.

 • Olen Poola kodanik ja kaotasin töö Hispaanias. Kas mind saab riigist välja saata?

  Ei − kui olete end riiklikus tööturuasutuses registreerinud töötuna endast sõltumatutel põhjustel või alustanud kutseõpet. Sellisel juhul säilib teil töötaja staatus vähemalt kuueks kuuks, kui olete töötanud vähem kui üks aasta. Sama kehtib ka juhul, kui teil ei ole võimalik ajutiselt töötada kas haiguse või õnnetuse tõttu.

  Igal juhul säilib teil õigus asjaomases riigis elada, kui teil on piisavalt elatusvahendeid ja täielik ravikindlustus või kui olete elanud selles riigis üle 5 aasta (alaline elamisluba).

 • Olen Hispaania päritolu kokk ning jäin Austrias töötuks. Mulle pandi diagnoosiks „külmunud õlg”, mis muudab töötamise võimatuks. Minu arst ütleb, et vajan vähemalt ühe aasta jooksul taastusravi. Kas võin jääda Austriasse ja saada seal vajalikku ravi?

  JAH – kuna te ei saa ajutiselt haiguse tõttu töötada, võite jääda Austriasse, kuni olete tervenenud.

Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid