Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 07/07/2014

Tööotsijad

Kõik, mida peate teadma teises ELi liikmesriigis elamise kohta, kui otsite seal tööd.

Kas teie perekond võib tulla koos teiega teie uude elukohariiki ning seal viibida, kui otsite seal tööd / olete seal töötu?

Millised on teie õigused ning milliseid haldusformaalsusi peate järgima?

Täiendavalt:

Avalikud arutelud

    Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Liechtenstein

    Retour au texte en cours.