Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 07/07/2014

Άτομα που αναζητούν εργασία

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την παραμονή σας σε άλλη χώρα της ΕΕ προκειμένου να βρείτε δουλειά.

Μπορεί η οικογένειά σας να σας συνοδεύσει και να μείνει μαζί σας ενόσω ψάχνετε για δουλειά/είστε άνεργος στο εξωτερικό;

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και ποιες διοικητικές διατυπώσεις πρέπει να διεκπεραιώσετε;

Περισσότερα:

Δημόσιες διαβουλεύσεις

    Εν προκειμένω, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία

    Retour au texte en cours.