Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Uchazeči o zaměstnání

Důležité informace ohledně pobytu v dalších zemích EU za účelem hledání práce.

Může s vámi pobývat v jiné zemi EU vaše rodina, když si hledáte zaměstnání nebo jste nezaměstnaní?

Jaká máte práva a jaké administrativní formality musíte splnit?

Více informací najdete zde:

Footnote

v tomto případě 28 členských státl + Island, Norsko a Lichtenštejnsko

Retour au texte en cours.