Sti

Del på 
	Del på Facebook
  
	Send til Twitter
  
	Del på google+
  
	Del på linkedIn

Jobsøgende

Opdateret : 23/06/2014

living-abroad

Dine familiemedlemmer med og uden EU-borgerskab

Udlandsophold i op til 6 måneder

Hvis du som EU-borger leder efter job i et andet EU-land, må din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre, hvis de er EU-borgere, opholde sig der sammen med dig, på samme administrative vilkår som andre EU-borgere.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Hvis din ægtefælle, dine (børne)børn eller (bedste)forældre ikke er EU-borgere eller ikke opfylder opholdsbetingelserne for EU-borgere, må de fortsat blive med dig i dit nye land som familiemedlemmer til en EU-borger, der søger arbejde.

Visse EU-lande kræver, at dine familiemedlemmer anmelder deres tilstedeværelse til de relevante myndigheder (ofte på rådhuset eller den lokale politistation) inden for en rimelig frist efter ankomst.

Opholdskort

Familiemedlemmer til EU-borgere fra lande uden for EU skal muligvis ansøge om et opholdskort.

Ligebehandling

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre skal under deres ophold i landet behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, indskrivning i skoler osv.

Anmodning om udrejse/udvisning

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre kan blive boende hos dig i landet, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Udlandsophold i mere end 6 måneder

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller (bedste)forældre kan, uanset om de er EU-borgere eller ej, blive hos dig i det nye land på visse betingelser:

  • hvis du har mistet dit job i dit nye land, skal du kunne demonstrere dette og opfylde de nødvendige betingelser, ELLER
  • hvis du leder efter dit første job i dit nye land, skal du kunne bevise, at du søger aktivt, og at du har realistiske chancer for at finde et.

Sagseksempel

Celia er fra Tyskland og arbejder i Østrig. Hun er gift med Özgür, som er tyrkisk statsborger. Özgür har som Celias ægtefælle fået et opholdskort, så han kan bo og arbejde i Østrig. Efter 13 måneder mister Celia sit job. Hun melder sig arbejdsløs hos den østrigske arbejdsformidling og leder efter nyt job. Både Özgür og Celia kan nu blive i Østrig.

Har du stadig brug for hjælp?

Har du stadig brug for hjælp?

Fandt du ikke de oplysninger, du ledte efter? Har du et problem, du skal have løst?

Få rådgivning om dine EU-rettigheder

Løs problemer med en offentlig myndighed

Footnote

I dette tilfælde de 28 EU-lande plus Island, Norge og Liechtenstein

Retour au texte en cours.