Navigačný riadok

Aktualizované : 23/06/2015

Najčastejšie otázky - Rodinní príslušníci uchádzačov o zamestnanie

  • Som občanom Nemecka a už osem mesiacov si hľadám zamestnanie v Spojenom kráľovstve. Úrady Spojeného kráľovstva odmietli vydať mojej manželke, ktorá je občiankou Číny, pobytový preukaz a požiadali ju, aby krajinu opustila, keďže som ešte stále nezamestnaný. Môžu ju vyhostiť?

    Pokiaľ ste schopní preukázať, že si neustále hľadáte prácu a že máte skutočnú šancu zamestnať sa, vašu manželku nesmú vyhostiť zo Spojeného kráľovstva.

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo