Navigačný riadok

Aktualizované : 01/09/2014

Vaši rodinní príslušníci z EÚ a mimo nej – Najčastejšie otázky

  • Som občanom Nemecka a už osem mesiacov si hľadám zamestnanie v Spojenom kráľovstve. Úrady Spojeného kráľovstva odmietli vydať mojej manželke, ktorá je občiankou Číny, pobytový preukaz a požiadali ju, aby krajinu opustila, keďže som ešte stále nezamestnaný. Môžu ju vyhostiť?

    Pokiaľ ste schopní preukázať, že si neustále hľadáte prácu a že máte skutočnú šancu zamestnať sa, vašu manželku nesmú vyhostiť zo Spojeného kráľovstva.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi