Ścieżka nawigacji

Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
 
	Twitter
 
	Udostępnij na google+
 
	Udostępnij na linkedIn

FAQ – Pobyt


Prawa, warunki i formalności

 • Co roku spędzam dwa miesiące w moim nadmorskim mieszkaniu w innym kraju UE. Czy muszą się rejestrować w urzędzie miasta?

  NIE – jeśli przyjeżdżasz na mniej niż trzy miesiące, jedyną formalnością, jakiej być może powinieneś dopełnić jest zgłoszenie pobytu, o ile jest to wymagane w danym kraju.

 • Czy muszę dopełnić jakichś formalności, jeśli wyjeżdżam do innego kraju UE jako turysta?

  NIE – jeśli przebywasz tam mniej niż trzy miesiące, władze mogą wymagać od Ciebie tylko zgłoszenia pobytu - ale tym zajmuje się zwykle hotel, w którym mieszkasz.

 • Jestem duńską emerytką, pięć lat temu przeprowadziłam się do Włoch. Dwa lata temu musiałam wrócić do Danii na zabieg chirurgiczny i spędziłam tam dziesięć miesięcy. Czy mimo to będę mieć prawo do stałego pobytu we Włoszech?

  TAK – na odnoszący się do Ciebie wymóg „ciągłości pobytu” nie mają wpływu nieobecności wynoszące mniej niż 12 miesięcy, wynikające z poważnych przyczyn zdrowotnych.

 • Jestem fińskim emerytem planującym przeprowadzkę do Włoch. Jestem w stanie utrzymać się z własnej emerytury i mam pełne ubezpieczenie zdrowotne powiązane z moją emeryturą, obowiązujące we Włoszech. Czy jeśli to udowodnię, będzie mi przysługiwać prawo do pobytu stałego?

  NIE – nie od razu. Najpierw władze włoskie wydadzą Ci zaświadczenie o rejestracji. Jeśli spędzisz następnie we Włoszech pięć kolejnych lat, uzyskasz prawo do pobytu stałego. Kiedy uzyskasz to prawo, nie będzie można już od Ciebie wymagać udowodnienia, że posiadasz wystarczające środki, aby pozostać we Włoszech.

 • Jestem samozatrudniona i niedawno przeprowadziłam się do innego kraju UE. Nie mam tam obowiązku rejestrowania się przez pierwsze trzy miesiące. Czy mogę zacząć pracę, zanim się zarejestruję?

  TAK – masz prawo pracować bez względu na to, czy posiadasz zaświadczenie o rejestracji.

 • Jestem włoskim kierownikiem projektu na siedmiomiesięcznej delegacji w Belgii, która za trzy miesiące dobiega końca. W Belgii mieszkam w mieszkaniu mojej dziewczyny, Belgijki (nieodpłatnie). Czy jestem zwolniony z obowiązku zarejestrowania się w Belgii, ponieważ nie podpisałem tutaj umowy najmu ani nie płacę za żadne media?

  NIE – nadal musisz zarejestrować się w najwcześniejszym możliwym terminie. W Belgii ten obowiązek dotyczy wszystkich obywateli spędzających tam więcej niż trzy miesiące. Nie możesz zostać wydalony, jeśli się nie zarejestrujesz, ale możesz zostać ukarany grzywną.

 • Kilka razy w roku wyjeżdżam służbowo do innego kraju UE i za każdym razem zostaję tam nie dłużej niż tydzień. Czy muszę dopełniać jakichś formalności?

  NIE – jeśli za każdym razem przyjeżdżasz na mniej niż trzy miesiące, jedyną formalnością, jakiej być może powinieneś dopełnić jest zgłoszenie pobytu, jeśli jest to wymagane w danym kraju.

 • Od ponad pięciu lat zgodnie z prawem pracuję w innym kraju UE. Czy tamtejsze władze nadal mogą wymagać ode mnie udowodnienia, że jestem zatrudniona, kiedy odnawiam zaświadczenie o rejestracji?

  NIE - po pięciu latach automatycznie zyskujesz prawo pobytu stałego w nowym kraju. Nie musisz odnawiać zaświadczenia o rejestracji, lecz wystąpić o dokument pobytu stałego, potwierdzający, że masz prawo przebywać w tym kraju, nawet jeśli nie pracujesz lub potrzebujesz zasiłku.

 • Od sześciu lat mieszkam w innym kraju UE. Czy można uznać, że mam prawo pobytu stałego?

  TAK – możesz wystąpić do władz krajowych o dowód tego statusu.

 • Posiadam niezależne środki i planuję przeprowadzkę do innego kraju UE. Czy muszę udowodnić władzom, że dysponuję wystarczającymi środkami do utrzymania się?

  TAK – jeśli jesteś w stanie udowodnić, że posiadasz wystarczające środki i kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne ważne w takim kraju, możesz pozostać tam przez ponad trzy miesiące.

 • Zapomniałem zarejestrować się w urzędzie miasta po spędzeniu trzech miesięcy w innym kraju UE. Czy zostanę wydalony?

  NIE – nie możesz zostać wydalony. Jednakże, zależnie od kraju, możesz zostać ukarany grzywną za brak rejestracji, kiedy jest ona wymagana.

Członkowie rodziny z UE

 • Jestem Norwegiem i przeprowadzam się do Hiszpanii z mężem. Jak potraktują go władze hiszpańskie?

  Nie powinien mieć żadnych problemów z pobytem w Hiszpanii, która uznaje małżeństwa osób tej samej płci.

  Jednakże nie wszystkie kraje UE traktują zarejestrowanych partnerów / małżonków tej samej płci tak samo. W takich krajach prawo partnera do pobytu nie jest automatyczne i jest rozpatrywane przez władze krajowe w trybie indywidualnym.

 • Jestem obywatelką Słowacji, sześć lat temu przyjechałam do męża, pracującego w Niemczech. Dwa miesiące temu mąż zmarł, a ja nie mam niezależnego dochodu – praca męża była naszym jedynym źródłem utrzymania. Według władz niemieckich muszę udowodnić, że posiadam wystarczające środki osobiste, ale w tej chwili ich nie mam. Czy muszę wrócić na Słowację do czasu, kiedy znajdę pracę?

  NIE – zgodnie z prawem UE możesz nadal mieszkać w Niemczech, nie spełniając żadnych warunków, ponieważ spędziłaś tam zgodnie z prawem pięć lat.

 • Muszę zająć się ciężko chorym kuzynem. Jest obywatelem UE, ale nie ma żadnego dochodu. Zaproponowano mi stałą pracę w innym kraju UE. Czy kuzyn będzie mógł się tam ze mną przeprowadzić?

  TAK – najlepiej byłoby, gdyby kuzyn wystąpił o prawo pobytu jako osoba posiadająca niezależne środki. Może zostać poproszony o wykazanie, że dysponuje wystarczającymi własnymi środkami.

  Będzie musiał udowodnić, że utrzymujesz go w stały i regularny sposób oraz że ma ubezpieczenie zdrowotne w nowym kraju. Zaświadczenie o rejestracji powinno zostać mu wydane bezzwłocznie.

Członkowie rodziny spoza UE

 • Jestem Niemcem i wyjeżdżam do Holandii, gdzie będę pracować jako lekarz. Jedzie ze mną moja zarejestrowana partnerka, która jest Meksykanką. Czy do celów formalności związanych z pobytem będzie traktowana jako moja małżonka?

  TAK – jeśli chodzi o prawo pobytu, w Holandii zarejestrowanym partnerom przysługują pełne uprawnienia. Formalności będą takie same jak w przypadku, gdybyście byli małżeństwem.

  Jednak nie wszystkie kraje UE traktują zarejestrowanych partnerów tak samo – w takich krajach prawo partnera do pobytu nie jest automatyczne i jest rozpatrywane przez władze krajowe w trybie indywidualnym.

 • Jestem bułgarskim lekarzem i znalazłem pracę w węgierskim szpitalu. My przyrodni brat, obywatel rosyjski, który od dzieciństwa mieszka ze mną i z moimi rodzicami w Bułgarii, chciałby towarzyszyć mi w Budapeszcie. Czy jako członkowi rodziny obywatela UE przysługuje mu automatyczne prawo pobytu na Węgrzech?

  NIE – ponieważ nie jest pozostającym na Twoim utrzymaniu krewnym wstępnym ani zstępnym w linii prostej, jednak  jeśli władze węgierskie odmówią mu prawa pobytu, muszą to uzasadnić, co mogą zrobić dopiero po gruntownym zbadaniu relacji osobistych między Tobą i Twoim przyrodnim bratem.

 • Jeśli na miesiąc wyjadę służbowo do innego kraju UE, czy moja pochodząca spoza UE żona, która pojedzie ze mną, będzie musiała dopełnić jakichś formalności?

  NIE – aby mieszkać tam z Tobą przez mniej niż trzy miesiące, nie musi rejestrować się w urzędzie, chociaż może zostać wezwana do zgłoszenia pobytu. Powinna jednak stale nosić ważny paszport – to wystarczy, aby zapewnić jej prawo do pobytu.

Wybory

 • Moje nazwisko figuruje w spisie wyborców w moim nowym kraju pobytu, a głosowanie jest tam obowiązkowe, czy muszę wziąć w nim udział?

  TAK – tak samo jak obywatele tego kraju.

Prawa, warunki i formalności

 • Co się stanie, jeśli zapomnę zgłosić swój pobyt w kraju, w którym jest to wymagane? Czy mogę zostać wydalony?

  NIE – nie możesz zostać wydalony, ale możesz zostać ukarany (proporcjonalną) grzywną, zależnie od przepisów obowiązujących w tym kraju.

 • Jeśli pojadę na rok do innego kraju UE jako student w ramach programu wymiany Erasmus i nie będę tam pracować ani mieć żadnego dochodu, jak mogę udowodnić, że posiadam wystarczające środki na cały okres pobytu?

  Wystarczające środki mogą zapewnić Ci rodzice/opiekun prawny, na przykład dokonując co miesiąc wpłaty na Twoje konto bankowe.

 • Zapisałem się na kurs językowy w innym kraju UE. Czy muszę się zarejestrować w urzędzie miasta?

  To zależy od długości Twojego pobytu – jeśli jest krótszy niż trzy miesiące, nie musisz się rejestrować, ale być może będziesz musiał zgłosić swój pobyt w urzędzie.

  Jeśli pobyt jest dłuższy, będziesz musiał zarejestrować się we właściwym urzędzie.

Członkowie rodziny z UE

 • Jestem Belgiem i przeprowadzam się do Szwecji z małżonkiem tej samej płci. Jak potraktują go tamtejsze władze?

  Władze szwedzkie potraktują go tak jak każdego innego małżonka, ponieważ w Szwecji uznawane są małżeństwa osób tej samej płci.

  Jednakże nie wszystkie kraje UE traktują zarejestrowanych partnerów / małżonków tej samej płci tak samo. W takich krajach prawo zarejestrowanych partnerów / małżonków tej samej płci do pobytu nie jest automatyczne i jest rozpatrywane przez władze krajowe w trybie indywidualnym.

 • Jestem Estończykiem, robię doktorat w Wielkiej Brytanii. Moi rodzice, Estończycy, pozostają na moim utrzymaniu i chcieliby przyjechać do mnie do Londynu na czas trwania moich studiów. Czy jako członkom rodziny obywatela UE automatycznie przysługuje im prawo do uzyskania karty pobytu (tzw. residence certificate)?

  NIE – Twoje obywatelstwo może być czynnikiem ułatwiającym im uzyskanie karty pobytu, ale żadne prawa nie wynikają z tego automatycznie. Jeśli władze brytyjskie odrzucą wniosek Twoich rodziców, muszą wysłać im decyzję na piśmie, podając im wszystkie przyczyny odmowy i określając konsekwencje dla rodziców.

 • Jestem Węgierką, sześć lat temu przeprowadziłam się do Austrii, aby towarzyszyć mojemu mężowi, Węgrowi, który tam studiował. Dwa miesiące temu mąż zmarł. Władze austriackie poinformowały mnie, że aby zakwalifikować się do pobytu stałego muszę udowodnić, że posiadam wystarczające środki, aby się utrzymać (a nie mam takich środków – żyliśmy z oszczędności męża). Czy mają rację?

  NIE – możesz nadal mieszkać w Austrii, ponieważ spędziłaś tam zgodnie z prawem pięć lat. Twoje prawo pobytu stałego nie jest już uzależnione od posiadania wystarczających środków.

Członkowie rodziny spoza UE

 • Jestem Japonką, pozostaję w zarejestrowanym związku ze Szwedem i mieszkam w Szwecji wraz z moim synem (23 lata) z poprzedniego małżeństwa. Mój partner zdecydował się na studia magisterskie w Islandii i chciałabym pojechać tam z nim razem z moim synem. Syn jest obywatelem Japonii i studentem pozostającym na naszym utrzymaniu. Czy uzyska w Islandii kartę pobytu?

  TAK – (jako syn partnera obywatela UE) ponieważ jako student pozostaje na Waszym utrzymaniu, mimo że ma więcej niż 21 lat.

 • Jestem rumuńską studentką, która przyjechała do Norwegii na roczne studia. Moi rodzice (obywatele Mołdowy) chcieliby przyjechać do mnie i mieszkać ze mną przez czas trwania moich studiów. Czy jako rodzicom obywatela UE przysługuje im automatyczne prawo pobytu w Norwegii?

  NIE – ale możesz zwrócić się do władz norweskich o rozpatrzenie ich wniosku. Jeśli władze odmówią im prawa pobytu, będą musiały uzasadnić swoją odmowę, co mogą zrobić tylko po gruntownym przeanalizowaniu Twojej sytuacji osobistej.

 • Wyjeżdżam do Holandii na miesięczny kurs językowy. Moja żona niebędąca obywatelem UE, którą poślubiłam w Belgii, jedzie ze mną. Czy musi dopełnić jakichś formalności?

  NIE – W Holandii zostanie potraktowana tak samo jak każdy inny małżonek.

  Jeśli pobyt jest krótszy niż trzy miesiące, potrzebny jest jej tylko ważny paszport (i być może wiza wjazdowa, zależnie od tego, z którego kraju pochodzi).

  Konieczne może być także zgłoszenie jej pobytu władzom krajowym. Należy również pamiętać, że zawsze powinna nosić przy sobie paszport.

Pomoc

Pomoc

Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?

Uzyskaj porady na temat swoich praw w UE

Rozwiązywanie problemów z urzędami