Naršymo kelias

Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
 
	„Twitter“
 
	Bendrinti „Google+“
 
	Skelbti „linkedIn“

DUK. Teisė gyventi ES šalyse


Teisės, sąlygos ir formalumai

 • Esu finansiškai nepriklausomas ir ketinu vykti gyventi į kitą ES šalį. Ar man būtina jos valdžios institucijoms įrodyti, kad turiu pakankamai lėšų joje būti?

  TAIP – jei galite įrodyti, kad turite pakankamai lėšų ir toje šalyje galiojantį visapusišką sveikatos draudimą, galite joje būti ilgiau kaip 3 mėnesius.

 • Esu pensininkas danas ir atvykau į Italiją prieš 5 metus. Prieš 2 metus turėjau grįžti į Daniją operuotis, tada joje praleidau 10 mėnesių. Ar vis dar turiu teisę tapti nuolatiniu Italijos gyventoju?

  TAIP – gyvenimo šalyje tęstinumui nebuvimas joje mažiau kaip 12 mėnesių dėl rimtų sveikatos priežasčių įtakos neturi.

 • Esu pensininkas suomis ir ketinu vykti gyventi į Italiją. Gaunu pakankamą pensiją savo poreikiams patenkinti ir turiu visapusišką Italijoje galiojantį sveikatos draudimą. Jei galiu tai įrodyti, ar turiu teisę tapti nuolatiniu jos gyventoju?

  NE – ne iškart. Italijos valdžios institucijos iš pradžių jums išduos registracijos pažymą. Jei nuolat gyvensite Italijoje 5 metus, įgysite teisę tapti nuolatiniu jos gyventoju. Po to nebebus galima reikalauti, kad įrodytumėte, jog turite pakankamai lėšų gyventi Italijoje.

 • Esu projekto vadovas italas, 7 mėnesiams komandiruotas į Belgiją. Mano komandiruotė baigsis po 3 mėnesių. Nemokamai gyvenu draugės belgės bute. Ar galiu nesiregistruoti Belgijoje, nors paprastai tai privaloma, nes neturiu nuomos sutarties ir nemoku už komunalines paslaugas?

  NE – turite kuo greičiau užsiregistruoti. Belgijoje tai padaryti privalo visi ES piliečiai, joje būnantys ilgiau kaip 3 mėnesius. Jei neužsiregistruosite, dėl to negalite būti išsiųstas iš šalies, bet gali tekti sumokėti baudą.

 • Esu savarankiškai dirbantis asmuo ir neseniai atvykau į kitą ES šalį. Pirmus 3 mėnesius man joje užsiregistruoti nereikia. Ar galiu pradėti dirbti prieš užsiregistruodamas?

  TAIP – galite dirbti net neturėdamas registracijos pažymos.

 • Jei vykstu į kitą ES šalį kaip turistas, ar turiu pasirūpinti kokiais nors formalumais?

  NE – jei joje viešite trumpiau kaip 3 mėnesius, jūsų tegali paprašyti pranešti apie savo buvimą šalyje valdžios institucijoms, bet paprastai tuo pasirūpina viešbutis, kuriame apsistojote.

 • Kasmet 2 mėnesius praleidžiu savo bute pajūryje kitoje ES šalyje. Ar turiu užsiregistruoti savivaldybėje?

  NE – jei užsienyje viešite trumpiau kaip 3 mėnesius, jums tegali reikėti pranešti apie savo buvimą toje šalyje, jei joje to reikalaujama.

 • Keliskart per metus darbo reikalais vykstu į kitą ES šalį. Kiekvieną kartą joje prabūnu daugiausiai savaitę. Ar turiu pasirūpinti kokiais nors formalumais?

  NE – jei šalyje kaskart viešite trumpiau kaip 3 mėnesius, vienintelis formalumas, kuriuo jums gali reikėti pasirūpinti, yra pranešti apie savo buvimą šalyje, jei ši to reikalauja.

 • Kitoje ES šalyje gyvenu 6 metus. Ar galiu būti laikomas nuolatiniu jos gyventoju?

  TAIP – galite nacionalinių valdžios institucijų prašyti šio statuso įrodymo.

 • Pamiršau užsiregistruoti kitos ES šalies savivaldybėje, nors šioje šalyje praleidau jau 3 mėnesius. Ar dėl to būsiu išsiųstas iš šalies?

  NE – jūsų išsiųsti negalima. Tačiau, priklausomai nuo šalies, už neužsiregistravimą laiku jums gali būti skirta bauda.

 • Teisėtai dirbu kitoje ES šalyje daugiau kaip 5 metus. Ar pratęsiant registracijos pažymą šios šalies valdžios institucijos dar gali manęs paprašyti įrodyti, kad aš joje dirbu.

  NE – po 5 metų jūs automatiškai įgyjate teisę nuolat gyventi savo naujojoje šalyje. Jūs neturėtumėte pratęsti savo registracijos pažymos, o prašyti nuolatinio gyvenimo šalyje dokumento, kuriuo patvirtinama, kad jūs turite teisę joje būti net jei nedirbate ar jums reikia finansinės paramos.

ES šeimos nariai

 • Esu Slovakijos pilietė, prieš 6 metus atvykau gyventi pas Vokietijoje dirbantį vyrą. Prieš 2 mėnesius jis mirė, o aš neturiu savo pajamų – vyro darbas buvo vienintelis mūsų pajamų šaltinis. Vokietijos valdžios institucijų teigimu, aš privalau įrodyti, kad turiu pakankamai asmeninių lėšų, tačiau šiuo metu aš to padaryti negaliu. Ar turiu grįžti į Slovakiją, kol rasiu darbą?

  NE – pagal ES teisę galite ir toliau gyventi Vokietijoje ir jums negali būti keliama jokių sąlygų, nes joje teisėtai gyvenote 5 metus.

 • Esu norvegas ir ruošiuosi vykti gyventi į Ispaniją su savo tos pačios lyties sutuoktiniu. Kaip jį traktuos Ispanijos valdžios institucijos?

  Jam neturėtų kilti problemų dėl teisės gyventi Ispanijoje, kurioje pripažįstamos tos pačios lyties asmenų santuokos.

  Tačiau ne visose ES šalyse tos pačios lyties sutuoktiniai ir registruotieji partneriai traktuojami taip pat. Kai kuriose šalyse partneriai teisės gyventi šalyje neįgyja automatiškai: nacionalinės institucijos vertina kiekvieną atvejį.

 • Turiu prižiūrėti sunkiai sergantį pusbrolį. Jis – ES pilietis, bet neturi jokių pajamų. Man pasiūlė nuolatinį darbą kitoje ES šalyje. Ar mano pusbrolis galės į ją vykti kartu su manimi?

  TAIP – jūsų pusbroliui būtų geriausia prašyti pažymos dėl teisės gyventi šalyje kaip asmeniui, turinčiam savo lėšų. Jo gali paprašyti įrodyti, kad jis turi pakankamai savo išteklių.

  Tuomet jis turės įrodyti, kad jūs nuolat ir reguliariai jį remiate ir kad naujojoje šalyje jis turi sveikatos draudimą. Registracijos pažyma jam turėtų būti išduota nedelsiant.

Šeimos nariai ne ES piliečiai

 • Esu gydytojas bulgaras ir gavau darbą Vengrijos ligoninėje. Kartu su manimi į Budapeštą norėtų vykti ir mano netikras brolis, kuris yra Rusijos pilietis, su manimi ir mano tėvais gyvenęs Bulgarijoje nuo vaikystės. Ar jis automatiškai turi teisę gyventi Vengrijoje kaip ES piliečio šeimos narys?

  NE – jis nėra jūsų išlaikomas tiesioginis giminaitis, priklausantis tiesiajai aukštutinei ar žemutinei giminystės linijai. Tačiau jei Vengrijos valdžios institucijos atsisakys jam išduoti leidimą gyventi šalyje, jos privalo sprendimą pagrįsti, o tai padaryti jos gali tik nuodugniai išnagrinėjusios jūsų asmeninius ryšius su netikru broliu.

 • Ketinu mėnesiui vykti dirbti į kitą ES šalį. Ar mano žmonai, kuri nėra ES pilietė ir kuri vyks su manimi, reikia pasirūpinti kokiais nors formalumais?

  NE – jei ji toje šalyje gyvens trumpiau kaip 3 mėnesius, registruotis valdžios institucijose jai nereikia, nors jos gali paprašyti pranešti apie buvimą šalyje. Tačiau jai reikėtų visuomet su savimi turėti galiojantį pasą – to pakanka, kad ji įgytų teisę gyventi toje šalyje.

Rinkimai

 • Ar turiu balsuoti savo naujojoje gyvenamojoje šalyje, kurioje balsuoti privaloma, jei esu įtrauktas į jos rinkėjų sąrašus?

  TAIP – turite balsuoti kaip ir tos šalies piliečiai.

Teisės, sąlygos ir formalumai

 • Ar turiu užsiregistruoti savivaldybėje, jei ketinu mokytis kalbos kitoje ES šalyje?

  Tai priklauso nuo to, kiek laiko ketinate joje būti: jei trumpiau kaip 3 mėnesius, registruotis nereikia, tačiau gali reikėti pranešti apie savo buvimą šalyje valdžios institucijoms.

  Jei joje būsite ilgiau, jums gali reikėti užsiregistruoti atitinkamose institucijose.

 • Jei metams atvykau į kitą ES šalį kaip „Erasmus“ studentas, joje nedirbu ir neturiu jokių pajamų, kaip galiu įrodyti, kad turiu pakankamai lėšų tam laikotarpiui?

  Jūsų tėvai arba teisėtas globėjas gali jums skirti pakankamai lėšų, pavyzdžiui, kiekvieną mėnesį į jūsų banko sąskaitą pervesti pinigų.

 • Kas atsitiktų, jei pamirščiau pranešti apie savo buvimą šalyje, kurioje to reikalaujama? Ar galiu būti išsiųstas iš šalies?

  NE – jūs negalite būti išsiųstas, bet, priklausomai nuo tos šalies įstatymų, jums gali tekti sumokėti (proporcingą) baudą.

ES šeimos nariai

 • Esu belgas ir ruošiuosi vykti gyventi į Švediją su tos pačios lyties sutuoktiniu. Kaip jį traktuos šios šalies valdžios institucijos?

  Švedijos valdžios institucijos jį traktuos taip pat kaip ir bet kurį kitą sutuoktinį, nes Švedijoje pripažįstamos tos pačios lyties asmenų santuokos.

  Tačiau ne visose ES šalyse tos pačios lyties sutuoktiniai ir registruotieji partneriai traktuojami taip pat. Kai kuriose šalyse tos pačios lyties sutuoktiniai ir partneriai teisės gyventi šalyje neįgyja automatiškai: nacionalinės institucijos vertina kiekvieną atvejį.

 • Esu estas ir rašau daktaro disertaciją Jungtinėje Karalystėje. Išlaikau savo tėvus estus; jie mano studijų laikotarpiu norėtų su manimi gyventi Londone. Ar jie automatiškai turi teisę gauti registracijos pažymą kaip ES piliečio šeimos nariai?

  NE – nors jūsų pilietybė gali padėti jiems prašant registracijos pažymos, dėl jos automatiškai jokių teisių nesuteikiama. Jei Didžiosios Britanijos valdžios institucijos atmestų jūsų tėvų prašymą, jos privalo sprendimą jiems pateikti raštu, nurodydamos visas jo atmetimo priežastis ir padarinius jūsų tėvams.

 • Esu vengrė. Prieš 6 metus atvykau gyventi į Austriją pas joje studijavusį savo vyrą, kuris taip pat buvo vengras. Prieš du mėnesius jis mirė. Austrijos valdžios institucijos mane informavo, kad, jei noriu likti nuolat gyventi šalyje, privalau įrodyti, kad tam turiu pakankamai lėšų (o jų aš neturiu, nes gyvenome iš mano vyro santaupų). Ar jos teisios?

  NE – galite ir toliau gyventi Austrijoje, nes joje teisėtai pragyvenote 5 metus. Jūsų teisė nuolat gyventi šalyje nebepriklauso nuo to, ar turite pakankamai lėšų.

Šeimos nariai ne ES piliečiai

 • Esu japonė ir gyvenu Švedijoje su registruotuoju partneriu švedu bei savo 23 metų sūnumi iš ankstesnės santuokos. Mano partneris nusprendė studijuoti magistrantūroje Islandijoje, ir kartu su juo norėtume vykti ir mudu su sūnumi. Mano sūnus – Japonijos pilietis ir mūsų išlaikomas studentas. Ar jis gaus leidimą gyventi Islandijoje?

  TAIP – kaip ES piliečio partnerės vaikas ir todėl, kad, kaip studentas, jis yra jūsų išlaikomas, nors jam jau daugiau kaip 21 metai.

 • Esu rumunas ir metams atvykau studijuoti į Norvegiją. Su manimi mano studijų laikotarpiu norėtų gyventi mano tėvai, kurie yra Moldavijos piliečiai. Ar, kaip ES piliečio tėvai, jie automatiškai turi teisę gyventi Norvegijoje?

  NE – bet jūs galite prašyti Norvegijos valdžios institucijų įvertinti jų prašymą. Jei institucijos atsisakytų leisti jiems gyventi šalyje, jos privalo pagrįsti savo sprendimą, o tai jos gali padaryti tik nuodugniai įvertinusios jūsų asmeninę padėtį.

 • Vykstu į Olandiją į mėnesio trukmės kalbos kursus. Mano tos pačios lyties sutuoktinė, ES nepriklausančios šalies pilietė, su kuria susituokiau Belgijoje, važiuoja su manimi. Ar ji turi pasirūpinti kokiais nors formalumais?

  NE – Nyderlanduose ji bus traktuojama taip pat kaip kiti sutuoktiniai.

  Jei šalyje ji bus trumpiau kaip 3 mėnesius, jai tereikės galiojančio paso (ir galbūt vizos, priklausomai nuo to, kokia jos kilmės šalis).

  Jai taip pat gali reikėti pranešti apie savo buvimą šalyje ir su savimi visuomet turėti pasą.

Reikia daugiau pagalbos?

Reikia daugiau pagalbos?

Neradote ieškomos informacijos? Reikia išspręsti problemą?

Konsultacijos ES teisių klausimais

Kreipkitės dėl problemų, kylančių dėl viešųjų įstaigų veiksmų