Navigációs útvonal

Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
 
	Megosztás Twitteren!
 
	Megosztás Google-n!
 
	Megosztás LinkedIn-en!

Gyakran feltett kérdések – Külföldi tartózkodás


Jogok, feltételek és adminisztratív teendők

 • Dán nyugdíjas vagyok. Öt évvel ezelőtt Olaszországba költöztem. Két éve orvosi kezelés céljából vissza kellett mennem hazámba, ahol műtéten estem át. Ebből kifolyólag 10 hónapot töltöttem Dániában. Jogosult vagyok-e az említett távollét ellenére arra, hogy állandó jelleggel Olaszországban tartózkodjam?

  IGEN – a tartózkodás folytonosságával kapcsolatos követelmény szempontjából nem számít a 12 hónapot meg nem haladó, súlyos egészségi problémából adódó távollét.

 • Egy évben több alkalommal utazom munkámból kifolyólag egy másik uniós országba, ahol alkalmanként 1 hetet töltök. Vannak ezzel kapcsolatban adminisztratív kötelezettségeim?

  NEM – ha Ön alkalmanként kevesebb mint 3 hónapot tölt az adott országban, az egyedüli adminisztratív követelmény Önre nézve az, hogy ottlétéről tájékoztassa az illetékeseket, feltéve hogy ezt az adott ország előírja.

 • Finn nyugdíjas vagyok. Azt tervezem, hogy Olaszországba költözöm. El tudom tartani magam a nyugdíjamból, és nyugdíjasként teljes körű egészségbiztosítással rendelkezem, mely Olaszországban is érvényes. Ha ezt igazolni tudom, jogosult leszek-e arra, hogy állandó jelleggel az országban tartózkodjam?

  NEM – legalábbis nem azonnal. Az olasz hatóságok kezdetben regisztrációs igazolást állítanak ki az Ön számára. Ha Ön ezt követően 5 éven át folyamatosan az országban él, jogot szerez arra, hogy állandó jelleggel ott tartózkodjon. E jog birtokában a továbbiakban már nem kell igazolnia, hogy rendelkezik az olaszországi tartózkodáshoz szükséges anyagiakkal.

 • Minden évben 2 hónapot tengerparti lakásomban töltök, egy másik uniós országban. Be kell-e jelentkeznem a helyi önkormányzatnál?

  NEM – ha Ön 3 hónapnál kevesebb időt tölt az adott országban, legfeljebb annyit kell tennie, hogy ottlétéről tájékoztatja a hatóságokat, ha ezt a helyi előírások megkövetelik.

 • Nem függök anyagilag senkitől, és azt tervezem, hogy egy másik EU-országba költözöm. Igazolnom kell-e az ottani hatóságoknak, hogy rendelkezem az önfenntartáshoz szükséges anyagiakkal?

  IGEN – ha igazolni tudja, hogy rendelkezik teljes körű és az adott országban érvényes egészségbiztosítással, valamint a szükséges anyagi forrásokkal, akkor jogosult arra, hogy 3 hónapot meghaladó ideig ott tartózkodjon.

 • Olasz projektvezető vagyok. Négy hónapja Belgiumban dolgozom kiküldött munkavállalóként. Kiküldetésem három hónap múlva jár le, addig belga barátnőmnél lakom (teljesen ingyen). Mentesülök-e a bejelentési kötelezettség alól, tekintettel arra, hogy nem kötöttem bérleti szerződést, és nem fizetek közüzemi számlát az országban?

  NEM – Önnek a lehető leghamarabb be kell jelentkeznie a hatóságoknál. Belgiumban a bejelentési kötelezettség mindazokra az uniós polgárokra vonatkozik, akik 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodnak az országban. Ha Ön nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek, elképzelhető, hogy pénzbírságot kell majd fizetnie, de az országból emiatt nem fogják kiutasítani.

 • Uniós polgár vagyok. Elfelejtettem bejelentkezni az önkormányzatnál, noha már több mint 3 hónapja tartózkodom egy másik uniós tagállamban. Ki fognak-e ezért utasítani az országból?

  NEM – ezért nem utasíthatják ki Önt az országból. Attól függően azonban, hogy melyik tagállamban tartózkodik, előfordulhat, hogy megbírságolják, amiért nem tartotta be a bejelentkezési határidőt.

 • Uniós polgár vagyok. Hat éve egy másik EU-tagállamban élek. Állandó lakosnak minősülök-e az adott országban?

  IGEN – kérelmezheti, hogy a helyi hatóságok állítsanak ki igazolást arról, hogy Önt megilleti az állandó tartózkodás joga.

 • Uniós polgár vagyok. Több mint 5 éve egy másik európai uniós országban dolgozom jogszerűen. A bejelentkezéskor kapott regisztrációs igazolásom meghosszabbításakor jogában áll-e az ottani hatóságoknak arra kérni, hogy bizonyítsam, munkaviszonyban állok az országban?

  NEM – ha Ön öt éven át jogszerűen tartózkodik a fogadó tagállamban, akkor automatikusan jogosulttá válik arra, hogy állandóan ott tartózkodjon. Ebben az esetben nem kell a regisztrációs igazolást meghosszabbítatnia. Helyette tanácsos azt a dokumentumot beszereznie, mely igazolja, hogy Ön állandó tartózkodásra jogosult az országban – még akkor is, ha nem áll munkaviszonyban, vagy ha jövedelemtámogatásra van szüksége.

 • Van-e valamilyen adminisztratív tennivalóm akkor, ha turistaként másik uniós országba utazom?

  NINCS – ha 3 hónapnál rövidebb ideig tartózkodik az adott országban, legfeljebb az a kötelezettség hárulhat Önre, hogy ottlétéről tájékoztassa a hatóságokat, de ezt rendszerint elintézi Ön helyett a szálloda, ahol megszáll.

 • Önálló vállalkozó vagyok. Hazámból nemrégiben elköltöztem egy másik uniós tagországba. Ott-tartózkodásom első 3 hónapja alatt nem kell bejelentkeznem a helyi hatóságoknál. Vállalhatok-e munkát azelőtt, hogy bejelentkezem?

  IGEN – Ön vállalhat  munkát az adott országban, függetlenül attól, hogy kiváltotta-e a regisztrációs igazolást, vagy sem.

Uniós családtagok

 • Norvég állampolgárságú férfi vagyok. Házastársammal, aki szintén férfi, úgy határoztunk, hogy elköltözünk Spanyolországba. Milyen jogállása lesz a páromnak Spanyolországban?

  Spanyolország elismeri az azonos nemű párok házasságát, ezért az Ön partnerének ott-tartózkodása nem ütközik akadályokba.

  Nem mindegyik uniós tagállam részesíti azonban olyan elbánásban az azonos nemű házastársakat/bejegyzett élettársakat, mint Spanyolország. Ezekben az országokban az azonos nemű házaspárokat/bejegyzett élettársakat nem illeti meg automatikusan a tartózkodás joga, és kérelmüket a tagállami hatóságok eseti alapon bírálják el.

 • Szlovák állampolgár vagyok. Hat éve kiköltöztem férjemhez, aki Németországban vállalt munkát. Férjem 2 hónapja meghalt, nekem pedig nincs önálló jövedelmem – korábban az ő fizetéséből éltünk mindketten. A német hatóságok szerint igazolnom kell, hogy rendelkezem az önfenntartáshoz szükséges anyagi eszközökkel, ez azonban jelenlegi helyzetemben nincs így. Vissza kell-e költöznöm Szlovákiába addig, amíg munkát nem találok?

  NEM – az uniós jog értelmében Ön minden további nélkül Németországban maradhat, mert teljesíti azt a feltételt, hogy 5 éve folyamatosan és jogszerűen ott tartózkodik.

 • Unokatestvérem súlyos beteg, és ápolásra szorul. Uniós tagország állampolgára, de nincs saját jövedelme. Én gondoskodom róla. Állandó munkát ajánlottak nekem egy másik uniós tagállamban. Magammal vihetem-e az unokatestvérem a kérdéses országba?

  IGEN – a legjobb megoldás az, ha unokatestvére független anyagi forrásokkal rendelkező személyként folyamodik a hatóságokhoz azért, hogy az országban tartózkodhasson. A hatóságok kérhetik, hogy igazolja: rendelkezik az önfenntartáshoz szükséges anyagiakkal.

  Unokatestvérének bizonyítania kell, hogy az Ön révén rendszeres támogatásban részesül, továbbá hogy rendelkezik egészségbiztosítással a fogadó országban. Ha ezt megteszi, a hatóságoknak azonnal ki kell állítaniuk a részére a regisztrációs igazolást.

Nem uniós családtagok

 • Bolgár orvos vagyok. Magyarországon találtam munkát, egy budapesti kórházban. Féltestvérem, aki orosz állampolgár, és gyermekkora óta velem és szüleimmel él Bulgáriában, velem szeretne jönni Budapestre. Uniós polgár családtagjaként megilleti-e őt automatikusan a jog, hogy Magyarországon tartózkodjon?

  NEM – mivel nem az Ön egyenes ági eltartott felmenője vagy leszármazottja. Ha azonban a magyar hatóságok elutasítják féltestvére tartózkodási kérelmét, döntésüket meg kell indokolniuk, és ehhez előzetesen alaposan meg kell vizsgálniuk az Önök egymáshoz fűződő viszonyát.

 • Egy hónapra másik uniós országba megyek dolgozni, ahová elkísér feleségem is, aki nem uniós ország állampolgára. Vannak-e a feleségemnek adminisztratív teendői ezzel kapcsolatban?

  NINCSENEK – ha 3 hónapnál rövidebb ideig él majd Önnel az adott országban, feleségének nem kell bejelentkeznie a helyi hatóságoknál, noha előfordulhat, hogy ottlétéről tájékoztatnia kell az illetékeseket. Kötelessége azonban, hogy érvényes útlevelét mindig magánál hordja. Ennek birtokában jogosult arra, hogy az országban tartózkodjon.

 • Német orvos vagyok. A közeljövőben Hollandiában fogok dolgozni. Bejegyzett élettársam, aki mexikói állampolgár, velem jön Hollandiába. Ami a tartózkodással kapcsolatos adminisztratív követelményeket illeti, ugyanolyan elbánásban lesz-e része, mintha a házastársam lenne?

  IGEN – Hollandiában a tartózkodási jog tekintetében a bejegyzett élettársakat mindazok a jogok megilletik, mint a házastársakat. Adminisztratív teendőik is megegyeznek azokkal, amelyeknek a házasságban élő feleknek kell megfelelniük.

  Nem mindegyik EU-tagállamban részesülnek azonban a bejegyzett élettársak a házastársakkal azonos elbánásban – egyes országokban az élettársakat nem illeti meg automatikusan a tartózkodás joga, és kérelmüket a tagállami hatóságok eseti alapon bírálják el.

Választások

 • A tartózkodási helyem szerinti országban felvettek a választói névjegyzékbe. Köteles vagyok-e a szavazni, ha az adott országban kötelező a választásokon való részvétel?

  IGEN – akárcsak az ország állampolgárainak, Önnek is le kell adnia szavazatát a választásokon.

Jogok, feltételek és adminisztratív teendők

 • Ha egy évet egy másik uniós országban töltök Erasmus-cserediákként, és ez alatt az időszak alatt nem vállalok munkát, és nincs jövedelmem, hogyan tudom bizonyítani, hogy ott-tartózkodásom idejére rendelkezem a szükséges anyagiakkal?

  Ha Ön szülei/törvényes gyámja révén hozzájut a külföldi tartózkodáshoz szükséges anyagiakhoz, például úgy, hogy bankszámlájára átutalás formájában havonta pénzt kap tőlük, akkor igazolni tudja a hatóságok felé, hogy fedezni tudja a kinntartózkodásával járó költségeket.

 • Ha külföldi nyelvtanfolyamon veszek részt egy másik uniós országban, be kell-e jelentkeznem a helyi önkormányzatnál?

  Ez attól függ, mennyi időt tölt az adott országban. Ha 3 hónapnál rövidebb ideig marad, akkor nem kell bejelentkeznie a hatóságoknál, de előfordulhat, hogy ottlétéről tájékoztatnia kell az illetékeseket.

  Ha 3 hónapnál hosszabb ideig marad, akkor köteles bejelentenie tartózkodását a helyi hatóságoknak.

 • Mi történik akkor, ha külföldre utazom, és ottlétemről elfelejtem tájékoztatni az illetékeseket, noha ez kötelező a helyi szabályok értelmében? Kiutasíthatnak-e ezért az országból?

  NEM – nem utasíthatják ki az országból, de ha a nemzeti jog úgy rendelkezik, (arányos mértékű) pénzbüntetéssel sújthatják Önt.

Uniós családtagok

 • Belga állampolgárságú férfi vagyok. Házastársammal, aki szintén férfi, úgy határoztunk, hogy elköltözünk Svédországba. Milyen jogállása lesz a páromnak Svédországban?

  Az Ön partnere ugyanolyan elbánásban részesül majd Svédországban, mint a különnemű házaspárok tagjai, Svédország ugyanis elismeri az azonos nemű párok házasságát.

  Nem mindegyik uniós tagállam részesíti azonban olyan elbánásban az azonos nemű házastársakat/bejegyzett élettársakat, mint Svédország. Ezekben az országokban az azonos nemű házastársakat/bejegyzett élettársakat nem illeti meg automatikusan a tartózkodás joga, és kérelmüket a tagállami hatóságok eseti alapon bírálják el.

 • Magyar állampolgár vagyok. Hat évvel ezelőtt kiköltöztem Ausztriában tanuló férjemhez. Férjem két hónapja meghalt. Az osztrák hatóságok szerint állandó tartózkodásra akkor vagyok jogosult, ha bizonyítani tudom, hogy rendelkezem az önfenntartáshoz szükséges anyagi forrásokkal (ez azonban esetemben nem teljesül, mivel férjem haláláig az ő megtakarításaiból éltünk). Igazuk van-e a hatóságoknak?

  NINCS – Ön Ausztriában maradhat, mert teljesíti azt a feltételt, hogy 5 éve folyamatosan és jogszerűen ott tartózkodik. Önt attól függetlenül megilleti az állandó tartózkodás joga, hogy rendelkezik-e a szükséges anyagiakkal, vagy sem.

 • Észt állampolgár vagyok. Jelenleg PhD-képzésben veszek részt az Egyesült Királyságban. Észt állampolgárságú szüleim, akik az én eltartottjaim, szeretnének kiköltözni hozzám Londonba a tanulmányaim idejére. Jogosultak-e a szüleim automatikusan arra, hogy tartózkodási igazolást kapjanak a fogadó országban?

  NEM – az Ön szüleit nem illeti meg automatikusan a tartózkodás joga. Ha azonban elutasítják tartózkodási kérelmüket, a brit hatóságoknak írásban meg kell küldeniük az Ön szüleinek az elutasító határozatot, döntésüket részletesen meg kell indokolniuk, és ismertetniük kell azt is, milyen következményekkel jár a kérelem elutasítása az Ön szüleire nézve.

Nem uniós családtagok

 • Hollandiába készülök, ahol egy hónapos nyelvtanfolyamon fogok részt venni. Velem jön azonos nemű házastársam is, akivel Belgiumban kötöttünk házasságot. Párom nem uniós állampolgár. Hárulnak-e rá az ott-tartózkodással kapcsolatban adminisztratív kötelezettségek?

  NEM – Az Ön partnere ugyanolyan elbánásban részesül majd Hollandiában, mint a különnemű házaspárok tagjai.

  Ha 3 hónapnál kevesebb ideig tartózkodik az országban, mindössze érvényes útlevélre lesz szüksége, melyet mindig magával kell hordania (és esetleg vízumra attól függően, melyik ország állampolgára).

  Ezen túlmenően elképzelhető, hogy ottlétéről tájékoztatnia kell az illetékeseket.

 • Japán állampolgár vagyok. Svédországban élek bejegyzett élettársammal, aki svéd állampolgár. Velünk él korábbi házasságomból származó huszonhárom éves fiam is. Élettársam mesterfokozatú tanulmányokat akar folytatni Izlandon, és fiammal együtt vele szeretnénk menni. A fiam japán állampolgár, diák és a mi eltartottunk. Kap-e majd tartózkodási kártyát Izlandon?

  IGEN – uniós polgár élettársának a gyermekeként meg fogja kapni a tartózkodási kártyát, mert – bár elmúlt 21 éves – még diák, és az Önök eltartottja.

 • Román diák vagyok. Jelenleg Norvégiában tartózkodom, ahol egy éven át tanulmányokat folytatok. A szüleim moldovai állampolgárok, akik tanulmányaim idejére szeretnének kiköltözni hozzám Norvégiába. Uniós polgár szüleiként megilleti-e őket automatikusan a jog, hogy Norvégiában tartózkodjanak?

  NEM – de ha a hatóságok úgy határoznak, hogy elutasítják a kérelmet, döntésüket meg kell indokolniuk, és ehhez előzetesen alaposan meg kell vizsgálniuk az Önök családi körülményeit.

További segítségre van szüksége?

További segítségre van szüksége?

Nem találta meg a keresett információt? Megoldandó problémája adódott?

Kérjen tanácsot az Önt megillető uniós jogokkal kapcsolatban

Tagállami hatóságokkal kapcsolatos problémák megoldása