Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn

Често задавани въпроси – пребиваване


Права, условия и формалности

 • Аз съм финландски пенсионер и планирам да се преместя в Италия. Мога да се издържам с пенсията си и имам към нея пълна здравна осигуровка, валидна в Италия. Ако успея да докажа това, имам ли право на постоянно пребиваване?

  НЕ – Не веднага. Първоначално италианските власти ще ви издадат удостоверение за регистрация. След това, ако останете в Италия през 5 поредни години, ще получите право на постоянно пребиваване. След като получите това право, вече няма да е необходимо да доказвате, че разполагате с достатъчно средства за пребиваване в Италия.

 • Ако пътувам като турист в друга страна от ЕС, съществуват ли административни формалности, с които трябва да се съобразя?

  НЕ – Ако останете на територията на съответната страна за по-малко от 3 месеца, може единствено да се наложи да уведомите властите, но обикновено това се прави от хотела, в който сте отседнали.

 • Всяка година прекарвам по 2 месеца в апартамента си край морето в друга страна от ЕС. Трябва ли да се регистрирам в общината?

  НЕ – Ако престоят ви не надвишава 3 месеца, единственото, което евентуално трябва да направите, е да уведомите властите, ако съществува подобно изискване в съответната страна.

 • Живея в друга страна от ЕС от 6 години. Мога ли да се считам за постоянно пребиваващ?

  ДА – Можете да подадете молба до националните органи за удостоверяване на този статут.

 • Забравих да се регистрирам в общината след края на 3-месечен престой в друга страна от ЕС. Ще бъда ли експулсиран?

  НЕ - Не може да бъдете експулсирани. В зависимост от страната обаче може да ви бъде наложена глоба за неспазване на срока за регистрация.

 • Италианец съм, работя като ръководител на проект и в момента съм в 7-месечна командировка в Белгия, която приключва след 3 месеца. Живея в апартамента на белгийската си приятелка (безплатно). Освободен ли съм от изискването за задължителна регистрация в Белгия, след като нямам договор за наем и не заплащам за никакви комунални услуги в страната?

  НЕ – Трябва да се регистрирате възможно най-скоро. В Белгия това е задължително за всички граждани на ЕС, пребиваващи на територията на страната за повече от 3 месеца. Не можете да бъдете експулсирани, ако не сте се регистрирали, но може да ви бъде наложена глоба.

 • Пенсионер от Дания съм и се преместих в Италия преди 5 години. Преди 2 години се наложи да се върна в Дания за медицинска операция и прекарах там 10 месеца. Ще имам ли все още право на постоянно пребиваване в Италия?

  ДА – Изискването за „непрекъснатост на пребиваването“ не се нарушава при отсъствие от страната за по-малко от 12 месеца по сериозни медицински причини.

 • Пътувам по работа до друга страна от ЕС няколко пъти годишно, като всеки път престоят ми е максимум 1 седмица. Трябва ли да уреждам някакви формалности?

  НЕ - Ако всеки път престоят ви не надвишава 3 месеца, единствената административна постъпка евентуално би била да съобщите за вашето присъствие, ако в страната има такова изискване.

 • Работя легално в друга страна от ЕС от повече от 5 години. Могат ли властите в тази страна да поискат от мен да докажа, че работя в страната, при подновяване на удостоверението ми за регистрация?

  НЕ - След 5 години получавате автоматично право на постоянно пребиваване в съответната страна. Не е необходимо да подновявате удостоверението си за регистрация, а трябва да подадете молба за разрешително за постоянно пребиваване, което потвърждава правото ви на пребиваване в съответната страна дори ако не работите или се нуждаете от социална помощ.

 • Разполагам с достатъчно средства и възнамерявам да се преместя в друга страна от ЕС. Необходимо ли е да докажа на тамошните власти, че разполагам с достатъчно средства за издръжка?

  ДА – Ако можете да докажете, че разполагате с достатъчно средства и пълна здравна осигуровка, валидна в съответната страна, можете да останете там за повече от 3 месеца.

 • Самостоятелно заето лице съм и наскоро се преместих в друга страна от ЕС. За първите 3 месеца не е задължително да се регистрирам. Мога ли да започна да работя там, преди да съм се регистрирал?

  ДА – Имате право да работите независимо дали имате удостоверение за регистрация.

Членове на семейства, които са граждани на ЕС

 • Гражданка съм на Словакия и преди 6 години се преместих при съпруга си, който работеше в Германия. Той почина преди 2 месеца, а аз не разполагам със собствен доход – неговата работа бе единственият ни източник на средства. Германските власти казаха, че трябва да докажа, че разполагам с достатъчно лични средства, но точно в момента не разполагам. Трябва ли да се върна в Словакия докато си намеря работа?

  НЕ – Съгласно законите на ЕС можете да продължите да живеете в Германия без никакви условия, тъй като сте живели законно там в продължение на 5 години.

 • От Норвегия съм и се местя в Испания със своя съпруг от същия пол. По какъв начин ще го третират испанските власти?

  Не би трябвало вашият съпруг да има проблеми в Испания, която признава брака между лица от един и същи пол.

  Не всички страни от ЕС обаче третират съпрузите/регистрираните партньори от един и същ пол по еднакъв начин. В тези страни партньорът не получава автоматично право на пребиваване и всеки случай се разглежда поотделно от националните власти.

 • Трябва да се грижа за братовчед си, който е тежко болен. Той е гражданин на ЕС, но не разполага с доход. Предложиха ми постоянна работа в друга страна от ЕС. Ще може ли братовчед ми да се премести в тази страна с мен?

  ДА – Най-подходящо за вашия братовчед би било той да кандидатства за разрешително за пребиваване като лице със самостоятелни средства. Може да му бъде поискано да докаже, че разполага с достатъчно средства.

  Тогава той ще трябва да докаже, че вие го издържате постоянно и че разполага със здравна осигуровка в новата страна. Удостоверението му за регистрация следва да бъде издадено незабавно.

Членове на семейства, които не са граждани на ЕС

 • Ако отида да работя в друга страна от ЕС за един месец, необходимо ли е съпругата ми, която ще ме придружи, но не е гражданка на ЕС, да урежда някакви формалности?

  НЕ – За да пребивава заедно с вас за по-малко от 3 месеца не ѝ е необходимо да се регистрира, но е възможно да трябва да уведоми властите за присъствието си. Тя трябва обаче да носи валиден паспорт по всяко време. Това е достатъчно, за да има право на престой.

 • Германец съм и ще работя в Холандия като лекар. Моята регистрирана партньорка, която е мексиканка, ще ме придружи. При уреждането на формалностите във връзка с пребиваването ще се отнесат ли властите с нея като с моя съпруга?

  ДА – По отношение на правото на пребиваване в Холандия регистрираните партньори имат пълни права. Формалностите ще са същите като за сключилите брак.

  Не всички страни от ЕС обаче третират регистрираните партньорства по един и същ начин – в тези страни партньорът не получава автоматично право на пребиваване и всеки случай се разглежда поотделно от националните власти.

 • Лекар от България съм и си намерих работа в унгарска болница. Моят полубрат, който е гражданин на Русия, но живее от дете с мен и моите родители, би искал да ме придружи в Будапеща. Има ли автоматично право на престой в Унгария като член на семейството на гражданин на ЕС?

  НЕ – Тъй като той не е ваш роднина на издръжка по права възходяща или низходяща линия, но, ако унгарските власти откажат да му издадат разрешително за пребиваване, те трябва да се обосноват, което те могат да направят само след обстойно проучване на личните ви отношения с вашия полубрат.

Избори

 • Включен съм в избирателните списъци в новата си страна на пребиваване, в която гласуването е задължително. Длъжен ли съм да гласувам?

  ДА – Също както гражданите на съответната държава.

Права, условия и формалности

 • Ако желая да прекарам една година в друга страна от ЕС като студент по програма „Еразъм“ без да работя и без да получавам някакъв доход, как мога да докажа, че имам достатъчно средства за издръжка по време на своя престой?

  Вашите родители/настойници могат да ви осигурят достатъчно средства, например като превеждат ежемесечно пари по ваша банкова сметка.

 • Ако посещавам езиков курс в друга страна от ЕС, трябва ли да се регистрирам в общината?

  Зависи колко дълъг е престоят ви – ако възнамерявате да останете по-малко от 3 месеца не трябва да се регистрирате, но е възможно да трябва да уведомите властите за вашето присъствие.

  Ако престоят ви е по-дълъг, може да трябва да се регистрирате пред съответните органи.

 • Какво се случва, ако забравя да съобщя за присъствието си в страна, в която това е задължително? Мога ли да бъда експулсиран?

  НЕ – Не може да бъдете експулсирани, но може да ви бъде наложена (пропорционална) глоба в съответствие със законите на страната.

Членове на семейства, които са граждани на ЕС

 • Аз съм от Унгария и преди 6 години се преместих заедно със съпруга си в Австрия, където той учеше. Преди два месеца той почина. Австрийските власти ми казаха, че за да получа право на постоянно пребиваване, трябва да докажа, че разполагам с достатъчно средства за издръжка. Аз обаче не разполагам, тъй като до сега живеехме от спестяванията на съпруга ми. Имат ли право?

  НЕ – Можете да продължите да живеете в Австрия, тъй като сте пребивавали законно на нейна територия за период от 5 години. Правото ви на постоянно пребиваване вече не е обвързано с условието за достатъчно средства за издръжка.

 • От Белгия съм и се местя в Швеция със своя съпруг от същия пол. По какъв начин ще го третират властите?

  Шведските власти ще го третират като всеки друг брачен партньор, тъй като страната признава брака между лица от един и същи пол.

  Не всички страни от ЕС обаче третират съпрузите/регистрираните партньори от един и същ пол по еднакъв начин. В тези страни съпругът/партньорът от същия пол не получава автоматично право на пребиваване и всеки случай се разглежда поотделно от националните власти.

 • От Естония съм и правя докторантура в Англия. Издържам родителите си и те биха желали да се преместят с мен в Лондон за периода на моето образование. Като членове на семейството на гражданин на ЕС имат ли автоматично право на удостоверение за пребиваване?

  НЕ – Вашето гражданство може да бъде положителен фактор при разглеждането на тяхната молба за пребиваване, но не им дава автоматични права. Ако британските власти отхвърлят молбата на родителите ви, те трябва да им изпратят своето решение в писмен вид, посочвайки всички причини за отказа, както и последиците за вашите родители.

Членове на семейства, които не са граждани на ЕС

 • От Япония съм и живея в Швеция в регистрирано партньорство с шведски гражданин заедно с 23-годишния си син от предишен брак. Партньорът ми реши да запише магистратура в Исландия. Желая да го придружа заедно със сина си. Синът ми е японски гражданин и студент на наша издръжка. Ще получи ли разрешително за пребиваване в Исландия?

  ДА – Като дете на партньор на гражданин на ЕС, понеже като студент той е на ваша издръжка, независимо от това, че е на повече от 21 години.

 • Отивам в Холандия на 1-месечен езиков курс. Съпругата ми от същия пол, която не е гражданка на ЕС и с която сключих брак в Белгия, ще ме придружи. Трябва ли тя да уреди някакви формалности?

  НЕ – В Холандия към нея ще се отнесат като към всеки друг брачен партньор.

  За престой до 3 месец тя има нужда единствено от паспорт. Възможно е обаче евентуално да ѝ е необходима и виза в зависимост от това от коя страна произхожда.

  Може да трябва и да уведоми за своето присъствие в страната, както и да носи постоянно със себе си своя паспорт.

 • Студент от Румъния съм и уча в Норвегия за една година. Родителите ми, които са молдовски граждани, биха желали да дойдат да живеят при мен по време на моето обучение. Имат ли автоматично право на пребиваване в Норвегия като родители на гражданин на ЕС?

  НЕ – Можете обаче да поискате от норвежките власти да разгледат тяхната молба, вземайки под внимание конкретните обстоятелства. Ако норвежките власти откажат да им издадат разрешително за престой, те трябва да се обосноват, което те могат да направят само след обстойно проучване на обстоятелствата във вашия конкретен случай.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган