Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 28/07/2017

Twoi rodzice

Jeżeli jesteś obywatelem UE i przeprowadzasz się do innego kraju UE, aby w nim zamieszkać, pracować lub studiować, pamiętaj, że dzięki przepisom unijnym Twojej rodzinie będzie łatwiej do Ciebie dołączyć. Na tej stronie dowiesz się, na jakich warunkach Twoi rodzice mogą do Ciebie dołączyć.

Jeżeli jednak jesteś obywatelem UE i nigdy nie mieszkałeś w innym kraju UE, zastosowanie będą miały tylko przepisy krajowe.

Pracownicy, emeryci i renciści oraz osoby dysponujące własnymi środkami finansowymi

Jeśli pracujesz, jesteś emerytem lub rencistą bądź posiadasz wystarczające własne środki finansowe, Twoi rodzice będą traktowani w taki sam sposób, jak współmałżonek lub dzieci.

Więcej informacji:

Studenci

Jeżeli jesteś studentem, Twoi rodzice będą traktowani jako dalsi krewni.

Więcej informacji:

Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy