Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 28/07/2017

Vecāki

Esat ES pilsonis un pārceļaties uz citu ES valsti, lai tur dzīvotu, strādātu vai mācītos? ES noteikumi palīdz jūsu ģimenes locekļiem jums pievienoties. Šajā lapā norādīts, kādos gadījumos jūsu vecāki var jums pievienoties.

Tomēr, ja esat ES pilsonis un neesat dzīvojis citā ES valstī, ir piemērojami tikai valstu noteikumi.

Strādājat, esat pensionārs vai jums ir pašu līdzekļi?

Ja strādājat, esat pensionārs vai jums ir pietiekami līdzekļi, pret jūsu vecākiem attieksies tāpat kā pret jūsu dzīvesbiedru un jūsu bērniem.

Pārbaudiet noteikumus attiecībā uz:

Esat students?

Ja esat students, jūsu vecākus uzskatīs par tālākiem radiniekiem.

Pārbaudiet noteikumus attiecībā uz:

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.