Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 28/07/2017

Rodiče

Rozhodnete-li se žít v jiné zemi EU, například tam odejdete za prací nebo studiem, mohou se za vámi coby občanem EU bez obav přistěhovat i vaši rodinní příslušníci. Díky právním předpisům EU je to dnes pro ně mnohem snazší. Na této stránce najdete informace o tom, za jakých podmínek se za vámi do zahraničí mohou přistěhovat vaši rodiče.

Pokud jste občanem EU a nikdy jste v jiné zemi EU nežili, budou se na vaši situaci vztahovat pouze vnitrostátní pravidla.

Jste pracující, důchodce, máte svůj vlastní příjem?

Pokud pracujete, jste důchodce nebo máte dostatečné prostředky, budou pro vaše rodiče platit stejné podmínky, jako pro vaši manželku či manžela a děti.

Pravidla pro konkrétní situaci:

Jste student?

Pokud ještě studujete, budou se na vaše rodiče vztahovat podmínky jako na vaše vzdálenější příbuzné.

Informace o konkrétních podmínkách:

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství