Sökväg

Dela med dig 
	Facebook
  
	Twitter
  
	Dela på Google+
  
	linkedIn

Rösträtt utomlands – Sverige

Uppdaterat : 05/05/2014

Kommunalval

Sweden

Municipal elections

Medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater som är folkbokförda i Sverige har rösträtt vid val till kommun- och landstingsfullmäktige. Vid dessa val tas personerna automatiskt upp i röstlängden.

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare som fyllt 18 år och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen

För att kunna bli vald gäller samma krav som för rösträtt.

Det finns inget tvång att rösta.

Läs mer på Valmyndighetens webbplats

Mer hjälp?

Mer hjälp?

Hittade du inte det du letade efter? Behöver du hjälp?

Få råd om dina rättigheter i EU

Få hjälp att lösa problem med en myndighet