Sti

Del på 
	Del på Facebook
 
	Send til Twitter
 
	Del på google+
 
	Del på linkedIn

Valg i udlandet

Opdateret : 08/07/2014

living-abroad

Kommunalvalg

Hvis du som EU-borger bor i et andet EU-land, har du ret til at stemme og stille op som kandidat til kommunalvalg i det land.

Først skal du på valglisten

Hvis du gerne vil stemme til kommunalvalget i det land, du bor i, skal du give udtryk for det og anmode om at komme på valglisten i landet. Du skal bl.a. oplyse, hvor du kommer fra, og hvor du bor.

Find ud af, hvor og hvordan du kan lade dig registrere i dit værtsland:

Belgien, det Forenede Kongerige, Grækenland, Kroatien, Letland, Litauen, Slovakiet, Slovenien, Ungarn, Østrig: Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne.

Du bliver dog automatisk registreret på valglisten til kommunalvalg i følgende lande: Danmark, Estland, Finland, Holland, Letland, Litauen, Malta, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Tyskland, Ungarn og Østrig (undtagen Burgenland). Når du er registreret som bosiddende i et af de lande, kommer du automatisk på valglisten til kommunalvalgene.

I de lande, hvor det er obligatorisk at stemme, bliver du kun sat på en valgliste, hvis du selv anmoder om det.

Betingelser for at stemme

Som EU-borger stemmer du på samme vilkår som statsborgere i det land, du bor i. Hvis landets statsborgere skal have boet i landet eller i kommunen i en vis periode for at have stemmeret, gælder det samme for dig.

Man skal dog også tage højde for de perioder, hvor du har boet i andre EU-lande (ud over dit hjemland).

Der kan være særlige regler i EU-lande, hvor andre statsborgere udgør over 20 % af de samlede vælgere. I sådanne tilfælde kan værtslandet kræve en længere opholdsperiode, før du kan deltage i kommunalvalget. I dag er det kun tilfældet for Luxembourg.

Stemmepligt

Hvis det er obligatorisk at stemme til kommunal- og EU-valg i dit værtsland, og du efter din registrering i landet blev sat på en valgliste, har du pligt til at stemme - ligesom landets egne statsborgere.

Det er obligatorisk at stemme i følgende lande: Belgien, Cypern, Grækenland og Luxembourg.

Hvis du selv vil stille op

Hvis du vil stille op til kommunalvalg i dit værtsland, kan du blive bedt om at underskrive en erklæring om, at der ikke er nogen grunde til, at du skulle blive udelukket fra at deltage i dit hjemland. Du kan blive bedt om at dokumentere det med et bevis udstedt i dit hjemland.

I disse lande kan du blive valgt ind som rådmand - men kun statsborgere i landet kan blive borgmester:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Frankrig
 • Grækenland
 • Italien
 • Litauen
 • Polen
 • Rumænien
 • Slovenien

I visse andre lande er posten som viceborgmester og kommunalbestyrelsesmedlem også forbeholdt statsborgere.

Betingelser for at stille op

Som EU-borger kan du stille op som kandidat på samme vilkår som statsborgere i det land, du bor i. Hvis landets statsborgere skal have boet i landet eller i kommunen i en vis periode for at kunne stille på, gælder det samme for dig.

Man skal dog også tage højde for de perioder, hvor du har boet i andre EU-lande (ud over dit hjemland).

Der kan være særlige regler i EU-lande, hvor andre statsborgere udgør over 20 % af de samlede vælgere. I sådanne tilfælde kan værtslandet kræve en længere opholdsperiode, før du kan stille op som kandidat til kommunalvalget. I dag er det kun tilfældet for Luxembourg.

Mere om at stemme og stille op til valg i dit værtsland:

Har du stadig brug for hjælp?

Har du stadig brug for hjælp?

Fandt du ikke de oplysninger, du ledte efter? Har du et problem, du skal have løst?

Få rådgivning om dine EU-rettigheder

Løs problemer med en offentlig myndighed

Footnote

I dette tilfælde de 28 EU-lande

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 28 EU-lande

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 28 EU-lande

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 28 EU-lande

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 28 EU-lande

Retour au texte en cours.