Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 26/04/2017

Kohalikud valimised – Eesti

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Välismaalastest ELi kodanikud kantakse Euroopa Parlamendi valimisteks automaatselt valijate registrisse siis, kui nad registreerivad end elanikuks.

Kohalikel valimistel hääletamiseks peate:

 • olema registreeritud kohalikus omavalitsuses;
 • olema vähemalt 18-aastane;
 • ei tohi olla valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ega kanda vanglakaristust.

Hääletamine kohalikel valimistel ei ole kohustuslik.

Kohalikel valimistel kandideerimiseks peate:

 • olema vähemalt 18-aastane;
 • olema hääletamisõiguslik.

Kandideerida ei tohi tegevväelased ega isikud, kes on süüdi mõistetud kuriteos ning kannavad vanglakaristust.

Välismaalastest ELi kodanikel on õigus saada linnapeaks või linnanõunikuks.

Lisateave selle teema kohta
Kohalikud valimised
Avalikud arutelud
  Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
  Küsige riiklikelt haldusasutustelt
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid