Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 08/05/2014

Kohalikud valimised – Eesti

Valige riik

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Municipal elections

Välismaalastest ELi kodanikud kantakse Euroopa Parlamendi valimisteks automaatselt valijate registrisse siis, kui nad registreerivad end elanikuks.

Kohalikel valimistel hääletamiseks peate:

  • olema registreeritud kohalikus omavalitsuses;
  • olema vähemalt 18-aastane;
  • ei tohi olla valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ega kanda vanglakaristust.

Hääletamine kohalikel valimistel ei ole kohustuslik.

Kohalikel valimistel kandideerimiseks peate:

  • olema vähemalt 18-aastane;
  • olema hääletamisõiguslik.

Kandideerida ei tohi tegevväelased ega isikud, kes on süüdi mõistetud kuriteos ning kannavad vanglakaristust.

Välismaalastest ELi kodanikel on õigus saada linnapeaks või linnanõunikuks.

Avalikud arutelud
Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
Küsige riiklikelt haldusasutustelt
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid