Cesta

Aktualizováno : 09/06/2016

Volby do obecního zastupitelstva – Česká republika

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat a kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí na území České republiky za předpokladu, že

  • alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
  • je v den voleb v obci přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu
  • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva
  • je na základě vlastní žádosti zapsán v dodatku stálého seznamu voličů, který vede příslušný obecní úřad.

V případě možnosti hlasovat volič navíc nesmí mít

  • omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu testu odnětí svobody
  • omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu.

Volby do zastupitelstev obcí nejsou pro voliče povinné.

Občan jiného členského státu se nemůže stát starostou/primátorem obce, ale může být člen rady obce.

Veřejné konzultace
Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?
Obraťte se přímo na příslušný úřad dané země.
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

Požádat o poradenství