Cesta

Aktualizováno : 20/03/2014

Volby do obecního zastupitelstva – Česká republika

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Municipal elections

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat a kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí na území České republiky za předpokladu, že

  • alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
  • je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu
  • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva
  • je na základě vlastní žádosti zaspán v dodatku stálého seznamu voličů, který vede příslušný obecní úřad.

V případě možnosti hlasovat volič navíc nesmí

  • mít omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu testu odnětí svobody
  • nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu.

Volby do zastupitelstev obcí nejsou pro voliče povinné.

Občan jiného členského státu se nemůže stát starostou/primátorem obce, ale může být člen rady obce.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem