Sökväg

Uppdaterat : 13/09/2016

Rösträtt utomlands

Om du är EU-medborgare och bor i ett annat EU-land har du rätt att rösta och ställa upp i kommunalval och val till Europaparlamentet i det landet. Villkoren är desamma för dig som för landets medborgare.

Offentliga samråd

I det här fallet de 28 EU-länderna

Retour au texte en cours.