Kruimelpad

Bijgewerkt : 13/09/2016

Verkiezingen in het buitenland

Als u EU-burger bent en in een ander EU-land woont, hebt u het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen bij gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement in dat land. Voor u gelden dan dezelfde voorwaarden als voor onderdanen van uw gastland.

Openbare raadpleging

Hier: de 28 EU-lidstaten

Retour au texte en cours.