Navigacijski put

Ažurirano : 13/09/2016

Izbori u inozemstvu

Ako se državljanin EU-a koji živi u drugoj državi EU-a, imate pravo glasa i pravo kandidirati se na općinskim izborima i izborima za Europski parlament koji se održavaju u toj državi. Na vas se primjenjuju isti uvjeti kao na državljane:

Public consultations

In this case, the 28 EU member states

Retour au texte en cours.