Navigatsioonitee

Printige lehekülg

Ajakohastatud : 21/05/2014

Valimised välismaal

Kui olete mõnes teises ELi liikmesriigis elav ELi kodanik, siis on teil asjaomases riigis õigus hääletada ja kandideerida nii kohalikel kui ka Euroopa Parlamendi valimistel. Teie puhul kehtivad sel juhul samad tingimused, mida kohaldatakse ka asjaomase riigi kodanike suhtes.

Footnote

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki

Retour au texte en cours.