Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 13/09/2016

Εκλογές σε άλλη χώρα

Αν είστε υπήκοος της ΕΕ και ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χώρα αυτή. Οι όροι συμμετοχής είναι οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για τους υπηκόους της χώρας.

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Στην περίπτωση αυτή, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ

Retour au texte en cours.