Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Volby v zahraničí

Jste státními příslušníky některé ze zemí Unie a přestěhovali jste se do jiné členské země? Pak máte právo volit a kandidovat ve volbách do obecního zastupitelstva a Evropského parlamentu pořádaných v této zemi. Podmínky jsou stejné pro vás i pro státní příslušníky dané země:

Footnote

V tomto případě 28 členských států EU

Retour au texte en cours.