Sökväg

Uppdaterat : 13/09/2016

living-abroad

Rösträtt i hemlandet

EU-länderna har egna nationella regler om rösträtt för sina utlandsboende medborgare. Ditt hemlands regler avgör

  • om du har rätt att rösta som utlandsboende
  • om du är valbar
  • om du har rösträtt i de kommunala, regionala och nationella valen
  • vilka villkor du måste uppfylla.

Det finns inga EU-regler om din rätt att delta i val i ditt hemland om du bor utomlands.

Om du vill läsa mer, välj ditt hemland:

Välj land

Välj land

Rättigheter som gäller i alla EU-länder


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Val till Europaparlamentet

Om du är EU-medborgare och bor i ett annat EU-land och vill delta i valet till Europaparlamentet, har du rätt att rösta och kandidera i ditt nya land.

Du kan i de flesta fall i stället välja att rösta på kandidaterna i ditt hemland och själv ställa upp som kandidat där - de nationella reglerna gäller (se ovan). Du får dock inte rösta eller kandidera i båda länderna.

Offentliga samråd
Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd

I det här fallet de 28 EU-länderna

Retour au texte en cours.