Naršymo kelias

Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
  
	„Twitter“
  
	Bendrinti „Google+“
  
	Skelbti „linkedIn“

Rinkimai užsienyje

Atnaujinta 2014-09-03

living-abroad

Rinkimai kilmės šalyje

Kiekvienoje ES šalyje yra konkrečios nacionalinės dalyvavimo rinkimuose būnant arba gyvenant užsienyje taisyklės, kuriomis nustatoma:

  • ar galite balsuoti būdami arba gyvendami užsienyje,
  • ar galite kandidatuoti būdami arba gyvendami užsienyje,
  • kuriuose rinkimuose galite dalyvauti būdami arba gyvendami užsienyje: vietos, regioniniuose, nacionaliniuose ir kt.,
  • kokias sąlygas turite atitikti.

ES taisyklių, reglamentuojančių jūsų teises dalyvauti savo kilmės šalies rinkimuose, jeigu gyvenate užsienyje, nėra nustatyta.

Daugiau informacijos rasite pasirinkę savo šalį:

Austrija, Graikija, Kroatija, Latvija, Malta, Slovakija, Slovėnija: Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos.

Europos Parlamento rinkimai

Jei esate kitoje ES šalyje gyvenantis ES pilietis ir norite dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose, turite teisę balsuoti arba kandidatuoti priimančiojoje šalyje.

Dauguma atvejų taip pat galite nuspręsti balsuoti už savo kilmės šalies kandidatus arba kandidatuoti joje. Tuomet taikomos nacionalinės taisyklės (žr. pirmiau). Tačiau per tuos pačius Europos Parlamento rinkimus negalima balsuoti arba kandidatuoti iš karto abiejose šalyse.

Reikia daugiau pagalbos?

Reikia daugiau pagalbos?

Neradote ieškomos informacijos? Reikia išspręsti problemą?

Footnote

Šiuo atveju bet kurioje iš 28 ES valstybių narių

Retour au texte en cours.