Navigacijski put

Podijeli na 
	Podijeli na Facebook
  
	Podijeli na Twitteru
  
	Podijeli na google+
  
	Podijeli na linkedIn
  
    Adresa e-pošte

Izbori u inozemstvu

Ažurirano : 03/09/2014

living-abroad

Izbori u matičnoj državi

Svaka država članica ima posebna nacionalna pravila o sudjelovanju u izborima iz inozemstva kojima se određuje:

  • možete li glasovati iz inozemstva
  • možete li se kandidirati iz inozemstva
  • u kojim izborima možete sudjelovati iz inozemstva: lokalnim, regionalnim, nacionalnim itd.
  • uvjete koje morate ispuniti

Na razini EU-a ne postoje pravila o vašim pravima na sudjelovanje u izborima matične države ako živite u inozemstvu.

Da biste doznali više, odaberite svoju matičnu državu:

Austrija, Grčka, Hrvatska, Latvija, Malta, Slovačka, Slovenija: Podaci nisu dostupni državnim tijelima.

Izbori za Europski parlament

Ako ste državljanin države članice i živite u drugoj državi članici te želite sudjelovati u izborima za Europski parlament, imate pravo glasovati ili kandidirati se u državi domaćinu.

Isto tako, u većini slučajeva možete odabrati hoćete li glasovati za kandidate matične države ili se ondje kandidirati: u tom se slučaju primjenjuju nacionalna pravila (vidi gore). Možda nećete moći činiti oboje na istim izborima za Europski parlament.

I dalje trebate pomoć?

I dalje trebate pomoć?

Niste pronašli informacije koje tražite? Imate problem koji želite riješiti?

Footnote

U ovom slučaju 28 država članica

Retour au texte en cours.