Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 26/04/2017

Voľby do Európskeho parlamentu – Slovensko

Výber štátu

Spoločné práva vo všetkých členských štátoch EÚ


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Voľby do Európskeho parlamentu

Získať hlavné informácie o tejto téme
Voľby do Európskeho parlamentu
Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?
Obráťte sa na orgány štátnej správy
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo