Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 02/08/2017

Val till Europaparlamentet – Finland

Välj land

Rättigheter som gäller i alla EU-länder


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Utländska EU-medborgare som vill rösta i Europaparlamentsvalen i Finland måste anmäla sig till rösträttsregistret och meddela myndigheterna var de tänker rösta.

Utländska EU-medborgare som ställer upp i val till Europaparlamentet måste försäkra att de inte ställer upp i något annat land och att de inte har förlorat sin valbarhet. För att rösta och ställa upp som kandidat ska du fylla i anmälan som röstberättigad.

Det är frivilligt att rösta.

Läs mer på huvudsidan
Val till Europaparlamentet
Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?
Fråga myndigheterna
Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd