Navigatsioonitee

Jaga 
	Jaga Facebook´is
  
	Jaga Twitter´is
  
	Jagage Google+ vahendusel
  
	Jaga linkedIn´is

Valimised välismaal – Eesti

Ajakohastatud : 08/05/2014

Euroopa Parlamendi valimised

Eesti

European Parliament elections

Välismaalastest ELi kodanikud kantakse Euroopa Parlamendi valimisteks automaatselt valijate registrisse siis, kui nad registreerivad end elanikuks.

Euroopa Parlamendi valimistel hääletamiseks peate:

  • olema vähemalt 18-aastane
  • ei tohi olla valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ega kanda vanglakaristust

Sellest teavitamiseks, kus välismaalasest ELi kodanik kavatseb Euroopa Parlamendi valimistel hääletada, peab ta esitama Eesti Vabariigi Valimiskomisjonile ühekordse avalduse valijate nimekirja kandmiseks.

Kandideerimiseks Euroopa Parlamendi valimistel peate olema vähemalt 21-aastane.

Kandideerida ei tohi tegevväelased ega isikud, kes on süüdi mõistetud kuriteos ning kannavad vanglakaristust.

Välismaalastest ELi kodanikud, kes kandideerivad Euroopa Parlamendi valimistel, peavad kinnitama, et nad ei kandideeri üheski teises liikmesriigis ning et puuduvad nende kandideerimist takistavad asjaolud. Selleks peavad nad esitama Eesti Vabariigi Valimiskomisjonile asjaomase taotluse.

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega