Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 26/04/2017

Izbori za Europski parlament – Hrvatska

Odaberite svoju državu

Prava zajednička za sve države članice EU-a


* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Državljani drugih država članica EU koji imaju prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj moraju se registrirati kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
Državljani drugih država članica EU da bi glasovali u RH trebaju podnijeti zahtjev za upis u registar birača najkasnije 30 dana prije dana izbora nadležnom uredu prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj.
 
Uz zahtjev za upis u registar birača dužni su predočiti:
  • izjavu u kojoj je navedeno njihovo državljanstvo, adresa njihova prebivališta u Republici Hrvatskoj gdje je to primjenljivo i mjesto ili izbornu jedinicu u matičnoj državi članici na kojem biračkom popisu je njegovo ime posljednje stavljeno
  • izjavu da će ostvariti pravo glasa samo u Republici Hrvatskoj
  • izjavu da nisu lišeni prava glasovanja u državi članici Europske unije čiji je državljanin. 
 

 

Pogledajte najvažnije informacije o ovoj temi
Izbori za Europski parlament
Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?
Upitajte nacionalne uprave
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje