Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 26/04/2017

Europese verkiezingen – België

Kies een land

Gemeenschappelijke rechten in alle EU-landen


* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Stemmen

Om te mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, moeten niet-Belgische onderdanen:

 • EU-burgers zijn
 • minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen
 • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
 • opgenomen zijn in de kiezerslijst in België
 • stemrecht hebben (niet uit het kiesrecht uitgesloten of geschorst zijn)
 • niet als kiezer ingeschreven zijn in hun land van herkomst

Niet-Belgische EU-burgers moeten zelf contact opnemen met de Belgische gemeente waar ze wonen, om te laten weten dat ze voor de verkiezingen voor het Europees Parlement zullen stemmen.

Als u eenmaal op de kiezerslijst staat, bent u verplicht te stemmen voor verkiezingen voor het Europees Parlement. Niet stemmen kan tot boetes leiden.

Zich verkiesbaar stellen

Om zich verkiesbaar te stellen voor het Europees Parlement moet u:

 • een EU-burger zijn
 • een inwoner van een EU-land zijn
 • minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen
 • het recht hebben om u kandidaat te stellen

Als niet-Belgische EU-burger moet u een verklaring afleggen dat:

 • u zich niet ook verkiesbaar stelt voor het Europees Parlement in een ander EU-land, en dat
 • u in uw thuisland het passief kiesrecht niet verloren heeft na een administratieve of rechterlijke beslissing

Deze verklaring overhandigt u aan het stembureau, samen met uw aanvraag voor kandidatuur.

Ga naar de Belgische Directie Verkiezingen voor meer informatie over stemmen of verkiesbaarheid in België.

Algemene informatie hierover
Europese verkiezingen
Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?
Vraag het aan de nationale instanties
Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
Vraag hulp of advies